Så slår superinvesterarna index med lägre risk

Risk och avkastning hör ihop. Men det finns personer som lyckas skapa högre avkastning med lägre risk än index och de kallar vi superinvesterare. Vi ska ta reda på vad de gör annorlunda.

Det här är en superinvesterare

Superinvesteraren är lika gammal som vilken kund som helst – 38 år är medianåldern. De flesta är män (54 procent) men andelen kvinnor är högre jämfört med alla kunder – 46 procent jämfört med 39 procent. Mediankapitalet är större, superinvesterarna har nästan tre gånger mer pengar än gemene kund.

En framgångsfaktor för aktiesparare har historiskt varit att ha fler än 12 aktier i sin portfölj. Superinvesterarna är bättre på det än övriga (16 procent jämfört med 11 procent). Att äga aktier är i princip lika populärt bland superinvesterarna som för alla kunder, ungefär hälften av pengarna är placerade i aktier. Däremot har superinvesterarna en större andel fonder, 45 procent jämfört med 36 procent. Bland alla våra kunder är 12 procent av kapitalet vid sidlinjen, pengar på konto helt enkelt. Superinvesterarna låter en större andel av kapitalet jobba hårt, de har bara sex procent av kapitalet i likvida medel.

Superinvesterare slår index

Indexet som vi jämför med är OMXS30GI – Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier med återinvesterade utdelningar – har gått upp ca 15 procent det senaste året. Under samma period har superinvesterarna lyckas skapa en avkastning på ca 16 procent jämfört med alla kunders ca 12 procent, sett till medianen. Det betyder att hälften har sämre och hälften bättre avkastning än så.

En bidragande faktor till att superinvesterarna lyckats slå index under den här perioden kan vara diversifieringen. Bland de mest ägda fonderna hittar vi flera som investerar globalt och världsindex (MSCI World Gross Index) har under den här perioden gått upp nästan 23 procent.

Aktierna som flest superinvesterare äger

 1. Investor B
 2. Volvo B
 3. SBB B
 4. Latour B
 5. Kinnevik B
 6. Swedbank A
 7. Axfood
 8. SAAB B
 9. SSAB B
 10. Investor A

Aktierna som superinvesterarna nettoköpt i år

 1. Investor B
 2. SAAB B
 3. Volvo B
 4. Investor A
 5. NIBE Industrier B
 6. Novo Nordisk B
 7. Handelsbanken A
 8. Evolution
 9. NVIDIA
 10. Microsoft

Aktierna som superinvesterarna nettosålt i år

 1. Kindred Group
 2. AstraZeneca
 3. Calliditas Therapeutics
 4. ABB Ltd
 5. Swedbank A
 6. Tele2 B
 7. Scandic Hotels Group
 8. Lam Research
 9. Fortnox
 10. Spotify

Fonderna som flest superinvesterare äger

 1. Avanza Zero
 2. Spiltan Aktiefond Investmentbolag
 3. Avanza Global
 4. Länsförsäkringar Global Index
 5. AMF Aktiefond Global
 6. Avanza 75
 7. Storebrand Global Plus A SEK
 8. Storebrand USA A SEK
 9. Swedbank Robur Technology A
 10. Avanza Auto 6

Data från 4 juli 2024.

Annons

Håll dig till din strategi

OMXS30 är ett väldigt omsatt och populärt index. Därför tycker jag att det fungerar bra som benchmark i det här sammanhanget. Men kom ihåg att det viktigaste är att du jämför dig med ett index eller en fond som du hade köpt om du inte gjorde helt egna val i portföljen och försökte slå index. Och tänk på att investeringar är ett maratonlopp, inte en sprint. Att jämföra år för år är intressant och ibland lärorikt, men det är slutresultatet som räknas. Tro på och håll dig till din strategi.

Är du en superinvesterare?

/Philip

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg