Sparindikatorn: Färre pessimister bland privatspararna

Börsen ska ned i år. Det är i alla fall vad privatspararna tror, enligt en nyligen genomförd Sifomätning. Men privatspararnas börssyn är långt ifrån lika dyster som i höstas. Och vad gäller den egna ekonomin, är framtidsspaningen desto muntrare.

Avanzas Sparindikator för första kvartalet 2019 landar på -11 och indikerar att fler privatpersoner tror på sjunkande än stigande börs kommande året. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 104 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 27% att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en minskning med 10 procentenheter sedan förra kvartalet. 16% av de tillfrågade tror att börsen kommer att stiga, vilket är en ökning med 3 procentenheter. Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -11 jämfört med -24 kvartalet innan.

Pessimisterna är alltså fortfarande fler än optimisterna, men privatspararna har en långt ifrån lika bister börssyn som de hade vid årsskiftet. I takt med att de nattsvarta rubrikerna om börsras och lågkonjunktur minskat i antal, har även privatpersoners bistra börssyn bleknat.

Nu lägger vi istället ett rekordstarkt kvartal bakom oss och i veckan nådde Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar, en ny högsta notering. Detta trots att förutsättningarna egentligen inte har ändrats speciellt mycket från i vintras. Brexit är fortfarande ett frågetecken, handelsförhandlingarna mellan USA och Kina har fortfarande inte resulterat i ett färdigt avtal, och konjunkturen visar fortfarande tecken på avmattning.

Det som dock har minskat, och som till mångt och mycket lyft börsen, är sannolikheten för högre räntor. Framför allt i USA där centralbanken i mitten på mars gav beskedet att de inte längre tror på några fler räntehöjningar under 2019.  Akronymen TINA, there is no alternative, (till börsen i detta fall) lever med andra ord i allra högsta grad.

Två av tre håller sig till sparplanen

Att människors börssyn framåt är så kopplad till de senaste månadernas avkastning sätter fingret på ett vanligt investeringsmisstag. Det att vi låter händelser som redan skett styra hur vi agerar framåt. Tyvärr finns det tonvis av statistik som pekar på att vi sparar som mest efter en lång börsuppgång, medan vi säljer efter en börsnedgång. Det är tyvärr raka motsatsen till att köpa billigt och sälja dyrt.

I denna mätning ser det dock ut som att majoriteten av sparare inte låter den negativa börssynen påverka deras placeringsinriktning i någon större omfattning. 64% av de tillfrågade planerar ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande, vilket är samma andel som kvartalet innan. Andelen som planerar att öka sitt börssparande har däremot ökat och ligger nu på 8%, jämfört med 6%kvartalet innan.

Att inte låta dagens humör styra hur vi lägger upp vårt långsiktiga sparande är klokt. Börsen är en drama-queen och har en tendens att överdriva såväl negativa som positiva nyheter. Verkligheten förhåller sig oftast någonstans mittemellan. Det är varken lika nattsvart som det verkade på marknaden i höstas, eller lika rosenskimrande som man kan få bilden av när man tittar på börsens utveckling i år. Som sparare gäller det att inte låta börsens psykologi påverka en, utan hålla sig till sin sparplan och främst låta tiden avgöra sparvalet. Här och här kan du läsa mer om några vanliga psykologiska sparfällor.

Positiv syn på sina egna sparmöjligheter

Medan hushållen är pessimistiska både vad gäller framtidsutsikterna för Sveriges ekonomi och börsen, är förväntningarna på den egna ekonomin desto gladare. Nära en tredjedel, 30% av de tillfrågade, tror sig kunna spara mer de kommande 12 månaderna jämfört med det senaste året. 47%tror sig kunna spara lika mycket. Räntorna är låga, många hushåll har goda ekonomiska marginaler och förväntningarna på kommande räntehöjningar har dämpats. Att utnyttja det tillfället till att spara lite extra och på så sätt förstärka sin ekonomiska krockkudde är vettigt.

Vad tror du om börsens utveckling kommande året planerar du några förändringar i ditt sparande?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg