Årets starkaste och svagaste sektorer i Avanza World Tech by TIN

Av Avanza

13 jan 23

Share

2022 har varit ett utmanande år för de flesta ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Krig och energikris i Europa kombinerat med hög, global inflation och därmed kraftiga räntehöjningar är faktorer som riskerar att utlösa en lågkonjunktur. Börsen har också gått svagt – en tydlig indikation på sämre tider. Så hur påverkar det teknikdriven tillväxt? Erik Sprinchorn, förvaltare på Avanza World Tech by TIN, reder ut.

Klassiskt konjunkturkänsliga bolag som industri- och gruvbolag har inte varit ledande i nedgången under året, snarare tvärtom. Både industri- och råvarubolag har över lag presterat starka siffror, kryddat med stabila orderingångar.

Hur påverkas teknikdriven tillväxt?

Den goda efterfrågan som vi trots allt sett i bolagens rapporter i olika sektorer är ett sundhetstecken för oss som primärt investerar i teknikdriven tillväxt. Tillväxtbolag kan inte växa i ett vakuum och en kraftig konjunkturförsvagning är negativt för de allra flesta sektorer. Stigande inflation som tvingar centralbankerna att höja räntan drabbar både privatpersoner och företag genom stigande räntekostnader och dämpad investeringsvilja.

Lönsam teknikdriven tillväxt, som är vårt investeringsfokus, drabbas visserligen inte fundamentalt särskilt hårt av stigande räntekostnader. De flesta teknikbolag drivs med nettokassa och undgår därmed skenande räntekostnader som högbelånade tvingas hantera. Men snabbväxande teknikbolag har i stället drabbats desto hårdare av fallande värderingar, så kallad multipelkontraktion. Detta oavsett om nedgångarna i bolagen kan anses vara motiverade eller inte.

Starka respektive svaga sektorer i World Tech under året

Avanza World Tech by TIN investerar i sektorerna mjukvara, medicinteknik och hållbar energi. Just hållbar energi har överavkastat under året. Rysslands invasionskrig har satt press på Europa att fasa ut behovet av den ryska gasen. Detta driver efterfrågan på bland annat solenergi och att vara exponerad mot solenergi har gynnat våra andelsägare under året. Både Solaredge och Enphase Energy har haft en god utveckling drivet av en tydligomsättnings- och vinsttillväxt.

En sektor som presterat sämre fundamentalt är mjukvara, men även digitala varumärken och då framför allt dataspelsbolag. Spelbolagen har fått se tillväxttakten bromsa in som följd av en mer utmanande konsumentmarknad och lättade restriktioner. Som lök på laxen har flera dataspelsbolag tvingats skjuta upp större spelsläpp och i enskilda fall dessutom gjort spelarna besvikna med några mindre lyckade spelsläpp, vilket pressat försäljningssiffrorna. Långsiktigt är tillväxttrenden tydligt utstakad. Spelbranschen växer och ikoniska varumärken som Super Mario och Grand Theft Auto, blir alltmer värdefulla över tid.

Medicinteknik har under året presterat starkt ur ett relativperspektiv. Behovet av en fungerande hälsa är konstant, oavsett höga elräkningar och stigande räntekostnader. Bolag i sektorn med starka marknadspositioner har fortsatt växa omsättning och vinst under året och även fått en välförtjänt uppskattning på börsen. Under året är utvecklingen i sektorn dessutom kryddat med ett attraktivt bud på en av våra större positioner i sektorn, Abiomed. Bolaget är avnoterat och ersatt av ett annat bolag i sektorn, Novo Nordisk.

Spaningar för tekniksektorer 2023

Vi har varit inne på att teknikdriven tillväxt inte kan växa i samma explosiva takt med en sämre konjunktur. Med det sagt är vår tro fortsatt att fokusområden mjukvara, medicinteknik och hållbar energi är mer motståndskraftiga rent fundamentalt vid en sämre konjunktur.

Mjukvara

Mjukvarutjänster för en konsument ofta kan härledas till underhållning som streamingtjänster och dataspel. För företag däremot bidrar tjänsterna snarare till effektivisering genom exempelvis optimering, bokföringstjänster och datalagring. Det skapar en naturlig drivkraft för företagen att förlänga sina avtal, snarare än att avsluta dem. Att bli ineffektiv kostar mer än licensen som medför effektiviseringen.

För oss blir det under 2023 viktigt att fokusera på de bolag som kan växa sin affär i huvudsak med befintliga kunder, snarare än behovet av expansion för att öka omsättningen. Genom att addera nya tjänster till den befintliga mjukvaran finns det goda möjligheter att skapa ytterligare värde för kunderna, och därmed möjlighet att höja priserna. Bolag som är i stort behov av fler kunder för att kunna driva omsättningstillväxt kommer rimligen få det tuffare under 2023 då konjunkturoro gör företagen mer avvaktande när eventuella mjukvarutjänster ska adderas.

Medicinteknik

Trenden mot personaliserad vård och effektivisering fortsätter. Investeringar som kan bidra till snabbare tillfrisknande och minskad tid som patienterna är inlagda på sjukhus är avgörande både för samhället och individen. Vi ser framsteg inom bland annat immunterapi, som är ett sätt att trigga kroppens immunförsvar att angripa cancercellerna.

Vi investerar inte i rena forskningsbolag utan intäkter. Vi ser dock gärna att bolag med starka kassaflöden genomför forskning för att ytterligare bredda sina intäkter. Kanske blir 2023 genombrottet för Novo Nordisk obesitasmedicin, som ursprungligen behandlade diabetes? Läkemedlet har visat sig kunna minska kroppsvikten med 15 procent, vilket potentiellt är en jackpot för både individ och skattebetalare.

Hållbar Energi

Riktningen är tydlig. Västvärlden försöker ställa om från fossilt till förnybart och den ryska invasionen av Ukraina har ytterligare accelererat den europeiska omställningen. Allting tyder på att satsningen på bland annat sol- och vindkraft kommer driva efterfrågan för bolagen inom sektorn. Vi letar aktivt efter bolag som kan påskynda omställningen med hög lönsamhet. Utmaningen är inte att hitta bolag med den ambitionen. Den stora utmaningen är att vända på tillräckligt många stenar för att upptäcka ledande bolag inom sektorn till en rimlig prislapp. I Norden är det en nästintill hopplös uppgift och vi är tacksamma att vårt globala fokus tillåter oss att leta internationellt där det finns ett större utbud av attraktiva bolag inom hållbar energi.

Summering

Det har varit ett tufft år för teknikdriven tillväxt, och så även för Avanza World Tech som stängde året med en avkastning som summerades till -29,3 %. Tillväxttakten i portföljen har dock varit sund och vi har sett en stabil utveckling för bolagen inom både medicinteknik och hållbar energi. Mjukvarubolagen har dock haft det tuffare. Särskilt dataspelsbolagen har handlats ner kraftfullt, drivet av en sämre operationell utveckling kombinerat med tydlig multipelkontraktion.

Negativa börsår är tråkigt, och vi är förstås inte nöjda med utvecklingen. Det är dock viktigt att påminna sig att volatilitet är ett pris vi betalar för att ta del av den långsiktiga värdeökningen på börsen. Teknikdriven tillväxt har typiskt en högre volatilitet jämfört med värdebolag vars vinster är nästintill lika stora idag som imorgon. Tillväxtbolagen däremot har majoriteten av vinstökningarna framför sig vilket skapar större fluktuationer i kurserna då störningar i ekonomin gör framtida utfall mer osäkra.

Vi har under året sett en genomsnittlig vinsttillväxt om cirka 20 procent medan kurserna är ner nästan 30 procent. Detta innebär att värderingarna av portföljens bolagsvinster fallit kraftigt. Det tillsammans med de starka marknadspositionerna gör oss extra optimistiska inför framtiden, även om vi förstås är ödmjuka inför de utmaningar vi ser.

/Erik Sprinchorn, förvaltare på Avanza World Tech by TIN

Vill du veta mer om Avanza World Tech by TIN? Här kan du spana in vilka bolag som utgör de 10 största innehaven i fonden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg