Stockholmsbörsen vs. världsindex – så har det gått historiskt

Av Felicia Schön

05 jun 24

Share

Nationaldagen till ära tycker jag vi ska rikta uppmärksamheten mot Sveriges stolthet – Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen har funnits i 161 år, sedan år 1863. Börsen då påminner sannolikt väldigt lite om börsen som vi känner till den idag, men allt har ju en början!

Idag har Stockholmsbörsen (Large- Mid,- Small cap) närmare 400 olika bolag. Därtill finns en handfull andra handelsplatser (First North, Spotlight, NGM m.fl) som adderar ytterligare ett 600-tal bolag till det svenska börsnoterade landskapet.

Några av de äldsta bolagen i Sverige:

(som är börsnoterade)

Fotnot: kan vara så att det finns bolag som har rötter eller en grund i ett bolag som var ännu tidigare än de som listas här. Listan uppdaterades med fler bolag i en rättelse 2024-06-07.

Svenskarna är ett aktieälskande folk

I första kvartalet 2024 så var det hela 2,3 miljoner svenskar som äger aktier, enligt statistik från Euroclear.

Bland våra närmare 2 miljoner kunder så äger två tredjedelar aktier direkt och lika många äger aktier indirekt genom fonder.

Kärleken till Sverige är störst

Om vi gräver lite djupare i var våra kunder föredrar att investera så ser vi en väldigt stark kärlek till hemlandet Sverige. Av våra aktieägande kunder så har över 96 procent minst en svensk aktie, medan andelen som har minst en utländsk aktie är 60 procent.

Även i absoluta tal, alltså kronor och ören, är det Sverige som våra kunder väljer. Hela 81 procent av allt direktägt aktiekapital hos oss är investerat i svenska aktier. 8 av 10 kronor går till Sverige!

Är det så fel med home bias?

Sett till att det brukar rekommenderas att man ska ha en bra spridning på flera olika marknader så är det väl inte sådär jättebra att våra kunder har 80 procent av aktiekapitalet i Sverige. Men, många har även fonder och där är bland annat globalfonder en populär kategori så det går inte att dra fullständiga kammar så att säga. Sen har vi också den lilla detaljen att flera av de svenska bolagen har stor exponering mot utlandet genom export, så helt centrerade i Sverige är svenska aktiebolag faktiskt inte heller.

Sen är en annan, ack så viktig, detalj att man som svensk ju ofta förstår och kan analysera svenska bolag betydligt mycket enklare än somliga utländska bolag som man inte har någon relation till. Det gör att man kanske fattar mer välgrundade beslut!

Annons

 

Stockholmsbörsen har historiskt presterat bra  

Men – sett till hur Stockholmsbörsen har utvecklats om man jämför det med till exempel ett världsindex, så är det svenskarna som är de riktiga vinnarna. Sedan 2008 har Stockholmsbörsens breda index inklusive utdelningar avkastat hela 407 procent, vilket kan jämföras med världsindex som under samma period avkastat 266 procent. Det ska dock belysas att detta inte tar hänsyn till valutaförändringar. Den svenska kronan har under samma tidsperiod försvagats med ca 65 procent mot dollarn till exempel, vilket påverkar negativt.

MSCI World Gross index är ett världsindex i USD som följer 23 utvecklade marknader och närmare 1 500 bolag, det avspeglar ca 85 procent av aktiemarknaden i respetkive land. Gross innebär att det inkluderar utdelningar. OMXSGI är ett index över alla bolag på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. 

Nuläge – hur har det gått på kort sikt?

Om vi zoomar in och kollar på hur de olika indexen presterat det senaste året kan vi dock se att världsindex ligger ett par procentenheter före Stockholmsbörsens breda index. Även här är det inte valutajusterat och det senaste året har kronan varit väldigt slagig mot flera stora valutor som euron och dollarn så hur det påverkat en enskild portfölj beror till mångt och mycket på när denne har handlat.

Sveriges 10 största bolag (marknadsvärde):

Sveriges nationaldag till ära avslutar vi med våra 10 största börsbolag.

  1. AstraZeneca (2 564 miljarder)
  2. ABB (1 091 miljarder)
  3. Atlas Copco (948 miljarder)
  4. Investor (877 miljarder)
  5. Volvo (579 miljarder)
  6. Nordea Bank (444 miljarder)
  7. EQT (397 miljarder)
  8. Assa Abloy (338 miljarder)
  9. SEB (318 miljarder)
  10. Hexagon (313 miljarder)

Per 2024-06-05

Grattis på dagen, Sverige! Och länge leve Stockholmsbörsen.

/Felicia Schön, Privatekonom

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg