Svart handel på väg att bli vit – Kanada legaliserar cannabis för privat bruk

;"Det kanadensiska ”marijuanaindexet” tog igår ett kliv uppåt när underhuset röstade ja till förslaget att legalisera cannabis för privat bruk i landets samtliga provinser. Den kommande legaliseringen har dock varit känd länge och reaktionen blev därför relativt modest med 1,5%. Nu återstår frågan hur stor den legala marknaden kommer att bli och vilka bolag som blir de riktiga vinnarna på legaliseringen? 

Kanada tog igår ett steg närmare att legalisera cannabis och nu återstår bara några steg innan lagen vinner i kraft och landet blir det första västlandet och andra landet i världen, att helt legalisera cannabis. Endast Uruguay har gjort detta tidigare, 2013.

Canadian Cannabis LP index

Den kommande legaliseringen i Kanada, samt att cannabis blivit lagligt i fler och fler delstater i USA (det är idag lagligt för privat bruk i nio delstater och i 30 för medicinskt bruk), har fått aktiekurserna att rusa senaste åren och svenska privatsparare rusade i januari till aktierna vilket gjort att flera cannabisproducenter finns med på listan över de populäraste utländska aktierna. Under våren har aktierna dock backat kraftigt. En tillbakagång som det finns flera förklaringar till vilket jag pratade om i förra veckans Ekonomistudio.

En är förseningar. Tanken var först att lagen skulle träda i kraft redan 1 juli, men tillägg såsom striktare krav på hur förpackning och marknadsföring får ske med tydliga varningstexter o.s.v., har försenat detta. Regeringens mål är nu att lagen ska träda i kraft i början av september.

Vinsthemtagningar är sannolikt en annan delförklaring till kursnedgångarna. Årets nedgång måste ses i ljuset av senaste årens kursrusning på flera hundra procent. För sett till de senaste 12 månaderna är ”marijuanaindex” fortfarande upp 140 procent och efter en sådan uppgång är det helt enligt skolboken att ta hem en del av vinsten och balansera om portföljen. För detta är högriskaktier som inte ska utgöra för stor andel av vår totala portfölj. Förutom den politiska risken är en osäkerhetsfaktor frågetecken på hur stor den legala cannabismarknaden faktiskt är?

Ett av syftena med legaliseringen är att försäljningen av cannabis ska flyttas från den svarta till den reglerade marknaden. Det kommer säkerligen att ske, men knäckfrågan är hur stor del av cannabiskakan den reglerade marknaden kommer ta? Banker och analyshus har försökt uppskatta marknaden och värderingar på alltifrån 5 miljarder dollar till 2020, till 7 miljarder 2025 har hörts. Allt är dock fortfarande högst osäkert och företrädare för cannabisindustrin menar att de hårdare kraven på varningstexter m.m. bara gynnar den svarta marknaden.

En ytterligare svårighet för den som vill investera i cannabisbolag är konkurrensen. Även om det är en relativt ny bransch kryllar det av producenter. Det finns ca 30 börshandlade kanadensiska cannabisproducenter, ännu fler privata. Vilka av dessa som blir de stora vinnarna på legaliseringen är svårt att säga.

Den moraliska aspekten? 

Det går inte att skriva ett inlägg om cannabisbolag utan att ta upp den moraliska aspekten. För visst är det en kontroversiell bransch. Det finns dock många kontroversiella branscher  och så länge vi pratar om lagliga bolag som handlas på en legitim börs, är den etiska aspekten något vi måste ta ställning till själva tycker jag. Jag personligen har svårt att investera i tobaksbolag, vissa typer av miljöförstörande bolag och spelbolag. En ståndpunkt som jag vet att långt ifrån alla håller med om, men det är väl så det är med etik. Det som är grått för mig, kanske är svart för dig och vice versa.

Har du eller skulle du kunna tänka dig att investera i cannabisbolag?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg