Tips inför deklarationen 2014

Inkomstdeklarationen har nu börjat skickas ut – ett solklart vårtecken! Så här i deklarationstider uppstår givetvis en hel del frågor och funderingar och många av våra kunder hör av sig till oss för att få hjälp med dessa. Många frågor är relaterade till de olika kontotyperna. I detta blogginlägg tänkte vi därför gå igenom vad som gäller för respektive kontotyp.

Tänk på att sista dag för inlämning av inkomstdeklarationen är den 5 maj kl 24.00.

Aktie- och fondkonto

Med denna traditionella kontotyp behöver du deklarera för varje försäljning. De försäljningar du har gjort under 2013 har vi rapporterat till Skatteverket. Din uppgift är nu att deklarera din inköpskostnad så att Skatteverket får reda på om du har gjort vinst eller förlust. Inköpskostnaden räknas ut på två olika sätt, antingen används genomsnittsmetoden eller schablonmetoden.

Genomsnittsmetoden
Genomsnittsmetoden används när du vet anskaffningsvärdet. Utgå från de sammanlagda anskaffningsutgifterna från varje inköpstillfälle som skedde innan försäljningen. Denna summa dividerar du sedan med antalet aktier som du hade innan försäljningen. Du får då fram GAV (genomsnittligt anskaffningsvärde) per aktie. Denna uppgift ska du sedan använda när du deklarerar.

Schablonmetoden
Schablonmetoden innebär att 20 % av försäljningsvärdet anges som anskaffningsvärde. Denna metod används främst när du inte vet anskaffningsvärde (t.ex. om du fått aktierna i arv för länge sedan och banken inte har kvar några uppgifter om anskaffningsvärde) men kan även användas om ditt anskaffningsvärde är lägre än 20 % av försäljningsvärdet (om du gjort en vinst på mer än 400 %). I sådant fall är det mer fördelaktigt att använda schablonmetoden än genomsnittsmetoden eftersom din deklarerade vinst, och därmed skatten, då blir mindre.

K4-blanketten
Du kan deklarera dina kapitalvinster/förluster antingen via Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 eller genom att skicka in K4-blanketten tillsammans med din fysiska deklaration. Vinster och förluster i aktier och aktiefonder kvittas mot varandra. Det är alltså den totala vinsten eller förlusten som du sedan skattar eller får göra avdrag för. Skatten på vinst är 30 procent.

Du kan med fördel använda dig av vår K4-tjänst där vi automatiskt genererar en K4-blankett åt dig baserat på alla de försäljningar du utfört hos oss. Du kan antingen skriva av uppgifterna från blanketten om du deklarerar online eller skicka in den direkt till Skatteverket.

Schablonintäkt för fonder
Om du äger fondandelar så ska även dessa beskattas med en så kallad schablonintäkt. Detta är en relativt ny företeelse som tillkommit för att svenska fonder ska slippa dela ut och istället behålla värdet inom fonden. En vanlig missuppfattning är att fondbolaget nu får ta del av utdelningarna från bolagen i fonden men så är alltså inte fallet, utdelningarna skedde tidigare endast för att undvika dubbelbeskattning.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 % av fondandelsvärdet per den 1 januari varje år och beskattas sedan med 30 % vilket innebär att skatten motsvarar 0,12 % av fondandelsvärdet. Denna uppgift rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket så det är ingenting som du själv behöver ta upp.

Investeringssparkonto

Du som äger ett investeringssparkonto behöver inte tänka på att deklarera varje försäljning för sig. Istället rapporterar vi in en schablonintäkt som automatiskt dyker upp i din deklaration. Hur stor denna schablonintäkt är beror på det genomsnittliga värdet på kontot vid ingången av varje kvartal samt hur mycket du satt in på kontot under året.

Kapitalunderlag = (värdet på kontot vid ingången på varje kvartal + alla insättningar under året) / 4
Schablonintäkt = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året innan (1,49 % år 2012)

Skatten är sedan 30 % av schablonintäkten vilket för år 2013 innebär en skatt på 0,447 % av kapitalunderlaget.

Exempel
Värde 1 januari 0 kr
Värde 1 april 22 000 kr
Värde 1 juli 56 000 kr
Värde 1 oktober 40 000 kr
Insättningar under året 35 000 kr
Summa 153 000 kr
Kapitalunderlag (fjärdedel av summan) 38 250 kr
Schablonintäkt (kapitalunderlag x statslåneräntan) 570 kr
Skatt (30 % av schablonintäkten) 171 kr

Utländsk källskatt
Om du har fått utdelningar från utländska bolag under året så har det förmodligen dragits utländsk källskatt för dessa. Du kan få avräkning för den utländska källskatten mot den skatt du betalar för ditt investeringssparkonto. Då vi rapporterar in den utländska källskatt som belastat kontot under året så sker avräkningen automatiskt i din deklaration. Notera dock att det finns ett tak för detta, utländska utdelningar som överstiger schablonintäkten på kontot får man inte avräkning för. Dessutom är maximal avräkning endast 500 kr om man har underskott av kapital i sin deklaration. Mer information om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Kapitalförsäkring

Äger du en svensk kapitalförsäkring så ska du inte ta upp den alls i deklarationen. Du är nämligen inte skattskyldig för försäkringen utan det är försäkringsbolaget, i detta fall Avanza Pension. Försäkringsbolaget drar en avgift från kontot som motsvarar skatten som behöver betalas för kapitalförsäkringen. Detta sker hos oss under 4 tillfällen på året – efter varje kvartalsskifte.

Uträkningen för en kapitalförsäkring skiljer sig lite från ett ISK men utfallet blir oftast snarlikt.

Kapitalunderlag = värdet 1 januari + insatt summa t.o.m. 30 juni + hälften av insatt summa efter 30 juni
Skatteunderlag = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året innan (1,49 % år 2012)

Avkastningsskatten är sedan 30 % av skatteunderlaget vilket för år 2013 innebar en skatt på 0,447 % på kapitalunderlaget.

Utländsk källskatt
Precis som på ett investeringssparkonto kan det hända att det dragits utländsk källskatt för utländska utdelningar. Även för en kapitalförsäkring så finns det möjlighet att få tillbaka en summa motsvarande den utländska källskatten. Till skillnad från investeringssparkontot så sker detta inte i din personliga deklaration, därför gäller inte gränsbeloppen som finns för investeringssparkontot. Det tar dessutom längre tid att få tillbaka källskatten i en försäkring då reglerna för hur söker avräkning skiljer en del mellan en försäkring och ett ISK.

Utländsk källskatt betald under 2013 kan försäkringsbolaget söka avräkning för mot den avkastningsskatt som betalas under 2014. Detta deklarerar man för år 2015 och försäkringsbolaget behöver då invänta slutskattebeskedet som kommer i slutet på året innan eventuell återbetalning kan påbörjas i början på 2016.

IPS & pensionsförsäkring

Affärer du gjort inom skalet av en IPS eller en privat pensionsförsäkring ska du inte ta upp i deklarationen. Istället betalar du likt ISK & KF en årlig schablonmässig skatt. Beräkningen är densamma för båda kontotyper.

Kapitalunderlag = värdet den 1 januari
Skatteunderlag = kapitalunderlaget x genomsnittlig statslåneränta året innan (1,52 % år 2012)

Skatten är sedan 15 % av skatteunderlaget. Likt kapitalförsäkringen så dras skatten som en avgift från kontot. För en IPS dras skatten vanligtvis i november och för en pensionsförsäkring dras den i januari.

Avdragsrätt
Du som gjort insättningar till din IPS eller pensionsförsäkring under året får göra avdrag för maximalt 12 000 kr. Observera att detta gäller sammanlagda insättningar till dessa typer av konton. Du kan alltså inte sätta in 12 000 kr till din IPS och 12 000 kr till din pensionsförsäkring och få avdrag för 24 000 kr, utan maxbeloppet är fortfarande 12 000 kr. Insättningarna rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket vilket gör att det kommer förtryckt i din deklaration.

Länkar och lästips

Deklarationshjälp hos Avanza
Frågor & Svar om deklaration
Placeras deklarationstips
Skatteverkets sida om deklaration 2014

Relaterade inlägg