Tips inför deklarationen 2014

Inkomstdeklarationen har nu börjat skickas ut – ett solklart vårtecken! Så här i deklarationstider uppstår givetvis en hel del frågor och funderingar och många av våra kunder hör av sig till oss för att få hjälp med dessa. Många frågor är relaterade till de olika kontotyperna. I detta blogginlägg tänkte vi därför gå igenom vad som gäller för respektive kontotyp.

Tänk på att sista dag för inlämning av inkomstdeklarationen är den 5 maj kl 24.00.

Aktie- och fondkonto

Med denna traditionella kontotyp behöver du deklarera för varje försäljning. De försäljningar du har gjort under 2013 har vi rapporterat till Skatteverket. Din uppgift är nu att deklarera din inköpskostnad så att Skatteverket får reda på om du har gjort vinst eller förlust. Inköpskostnaden räknas ut på två olika sätt, antingen används genomsnittsmetoden eller schablonmetoden.

Genomsnittsmetoden
Genomsnittsmetoden används när du vet anskaffningsvärdet. Utgå från de sammanlagda anskaffningsutgifterna från varje inköpstillfälle som skedde innan försäljningen. Denna summa dividerar du sedan med antalet aktier som du hade innan försäljningen. Du får då fram GAV (genomsnittligt anskaffningsvärde) per aktie. Denna uppgift ska du sedan använda när du deklarerar.

Schablonmetoden
Schablonmetoden innebär att 20 % av försäljningsvärdet anges som anskaffningsvärde. Denna metod används främst när du inte vet anskaffningsvärde (t.ex. om du fått aktierna i arv för länge sedan och banken inte har kvar några uppgifter om anskaffningsvärde) men kan även användas om ditt anskaffningsvärde är lägre än 20 % av försäljningsvärdet (om du gjort en vinst på mer än 400 %). I sådant fall är det mer fördelaktigt att använda schablonmetoden än genomsnittsmetoden eftersom din deklarerade vinst, och därmed skatten, då blir mindre.

K4-blanketten
Du kan deklarera dina kapitalvinster/förluster antingen via Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 eller genom att skicka in K4-blanketten tillsammans med din fysiska deklaration. Vinster och förluster i aktier och aktiefonder kvittas mot varandra. Det är alltså den totala vinsten eller förlusten som du sedan skattar eller får göra avdrag för. Skatten på vinst är 30 procent.

Du kan med fördel använda dig av vår K4-tjänst där vi automatiskt genererar en K4-blankett åt dig baserat på alla de försäljningar du utfört hos oss. Du kan antingen skriva av uppgifterna från blanketten om du deklarerar online eller skicka in den direkt till Skatteverket.

Schablonintäkt för fonder
Om du äger fondandelar så ska även dessa beskattas med en så kallad schablonintäkt. Detta är en relativt ny företeelse som tillkommit för att svenska fonder ska slippa dela ut och istället behålla värdet inom fonden. En vanlig missuppfattning är att fondbolaget nu får ta del av utdelningarna från bolagen i fonden men så är alltså inte fallet, utdelningarna skedde tidigare endast för att undvika dubbelbeskattning.

Schablonintäkten för fonder är 0,4 % av fondandelsvärdet per den 1 januari varje år och beskattas sedan med 30 % vilket innebär att skatten motsvarar 0,12 % av fondandelsvärdet. Denna uppgift rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket så det är ingenting som du själv behöver ta upp.

Investeringssparkonto

Du som äger ett investeringssparkonto behöver inte tänka på att deklarera varje försäljning för sig. Istället rapporterar vi in en schablonintäkt som automatiskt dyker upp i din deklaration. Hur stor denna schablonintäkt är beror på det genomsnittliga värdet på kontot vid ingången av varje kvartal samt hur mycket du satt in på kontot under året.

Kapitalunderlag = (värdet på kontot vid ingången på varje kvartal + alla insättningar under året) / 4
Schablonintäkt = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året innan (1,49 % år 2012)

Skatten är sedan 30 % av schablonintäkten vilket för år 2013 innebär en skatt på 0,447 % av kapitalunderlaget.

Exempel
Värde 1 januari 0 kr
Värde 1 april 22 000 kr
Värde 1 juli 56 000 kr
Värde 1 oktober 40 000 kr
Insättningar under året 35 000 kr
Summa 153 000 kr
Kapitalunderlag (fjärdedel av summan) 38 250 kr
Schablonintäkt (kapitalunderlag x statslåneräntan) 570 kr
Skatt (30 % av schablonintäkten) 171 kr

Utländsk källskatt
Om du har fått utdelningar från utländska bolag under året så har det förmodligen dragits utländsk källskatt för dessa. Du kan få avräkning för den utländska källskatten mot den skatt du betalar för ditt investeringssparkonto. Då vi rapporterar in den utländska källskatt som belastat kontot under året så sker avräkningen automatiskt i din deklaration. Notera dock att det finns ett tak för detta, utländska utdelningar som överstiger schablonintäkten på kontot får man inte avräkning för. Dessutom är maximal avräkning endast 500 kr om man har underskott av kapital i sin deklaration. Mer information om detta finns att läsa på Skatteverkets hemsida.

Kapitalförsäkring

Äger du en svensk kapitalförsäkring så ska du inte ta upp den alls i deklarationen. Du är nämligen inte skattskyldig för försäkringen utan det är försäkringsbolaget, i detta fall Avanza Pension. Försäkringsbolaget drar en avgift från kontot som motsvarar skatten som behöver betalas för kapitalförsäkringen. Detta sker hos oss under 4 tillfällen på året – efter varje kvartalsskifte.

Uträkningen för en kapitalförsäkring skiljer sig lite från ett ISK men utfallet blir oftast snarlikt.

Kapitalunderlag = värdet 1 januari + insatt summa t.o.m. 30 juni + hälften av insatt summa efter 30 juni
Skatteunderlag = kapitalunderlaget x statslåneräntan den 30 november året innan (1,49 % år 2012)

Avkastningsskatten är sedan 30 % av skatteunderlaget vilket för år 2013 innebar en skatt på 0,447 % på kapitalunderlaget.

Utländsk källskatt
Precis som på ett investeringssparkonto kan det hända att det dragits utländsk källskatt för utländska utdelningar. Även för en kapitalförsäkring så finns det möjlighet att få tillbaka en summa motsvarande den utländska källskatten. Till skillnad från investeringssparkontot så sker detta inte i din personliga deklaration, därför gäller inte gränsbeloppen som finns för investeringssparkontot. Det tar dessutom längre tid att få tillbaka källskatten i en försäkring då reglerna för hur söker avräkning skiljer en del mellan en försäkring och ett ISK.

Utländsk källskatt betald under 2013 kan försäkringsbolaget söka avräkning för mot den avkastningsskatt som betalas under 2014. Detta deklarerar man för år 2015 och försäkringsbolaget behöver då invänta slutskattebeskedet som kommer i slutet på året innan eventuell återbetalning kan påbörjas i början på 2016.

IPS & pensionsförsäkring

Affärer du gjort inom skalet av en IPS eller en privat pensionsförsäkring ska du inte ta upp i deklarationen. Istället betalar du likt ISK & KF en årlig schablonmässig skatt. Beräkningen är densamma för båda kontotyper.

Kapitalunderlag = värdet den 1 januari
Skatteunderlag = kapitalunderlaget x genomsnittlig statslåneränta året innan (1,52 % år 2012)

Skatten är sedan 15 % av skatteunderlaget. Likt kapitalförsäkringen så dras skatten som en avgift från kontot. För en IPS dras skatten vanligtvis i november och för en pensionsförsäkring dras den i januari.

Avdragsrätt
Du som gjort insättningar till din IPS eller pensionsförsäkring under året får göra avdrag för maximalt 12 000 kr. Observera att detta gäller sammanlagda insättningar till dessa typer av konton. Du kan alltså inte sätta in 12 000 kr till din IPS och 12 000 kr till din pensionsförsäkring och få avdrag för 24 000 kr, utan maxbeloppet är fortfarande 12 000 kr. Insättningarna rapporterar vi automatiskt in till Skatteverket vilket gör att det kommer förtryckt i din deklaration.

Länkar och lästips

Deklarationshjälp hos Avanza
Frågor & Svar om deklaration
Placeras deklarationstips
Skatteverkets sida om deklaration 2014

Relaterade inlägg

Kommentarer

30 svar till “Tips inför deklarationen 2014”

 1. I anslutning till min skatteuträkning på Skatteverkets webbplats meddelas jag följande.

  ”Avräkning av utländsk skatt som du betalt på kapitalinkomst har gjorts automatiskt med 6 926 kr. Enligt inkomna kontrolluppgifter har du betalt 7 616 kr i utländsk skatt.” (Kontrolluppgiften torde lämnats av Avanza.)

  Kan jag på något sätt få avräkning/avdrag för resterande 690 kr? I sådant fall hur??

  Fröjdsamma hälsningar från en fåkunnig

  • Hej BerntG!
   Mig veterligen kan du inte få avräkning för resterande summa. Anledningen att du inte fått avräkning för hela summan är att det finns ett tak på hur mycket man kan få avräkning som beror på hur stor schablonintäkt du har genererat. Mer information finns på denna sida: http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/dubbelbeskattningavrakning/automatiskavrakningavutlandskskatt.4.3684199413c956649b512df5.html
   Du bör dock höra efter med Skatteverket om det finns någon möjlighet att få avräkning/avdrag för den resterande summan.
   Vänligen,
   Daniel, Avanza Bank

   • Tyvärr får du ingen hjälp från svenska skatteverket. De hänvisar dig till danska Skat. Du får själv ta kontakt och hitta adressen dit. Det svenska Skatteverket kunde inte en upplysa mig om en användbar e-postadress !

    KjellG

  • Avanzas svar var nog inte helt korrekt. Mellanskillnaden beror på att vissa länder drar mer i skatt på aktieutdelningar än Sverige godkänner. Om du t. ex. har danska aktieutdelningar kan du få tillbaka skillnaden om du vänder dig till den danska skattemyndigheten. Det är invecklat och du behöver intyg från svensk skattemyndighet samt en förteckning från Avanza på den dragna skatten.
   Allt ifyllt i en blankett från respektive land.
   Lycka till !!
   KjellG

   • Hej KjellG!
    Det var i princip det jag skrev. Anledningen bakom att danskarna drar för mycket skatt är alltså att VP inte tillåter direktnedsättning av skatten för förvaltarregistrerade konton.
    Vänligen,
    Daniel, Avanza Bank

 2. Hej, är första gången jag deklarerar utländska aktieinnehav. Hur fungerar det med utländsk källskatt som är dragen på utländska aktiers aktieutdelning i aktiekontot? Sköts det automatiskt eftersom ni har utförlig information om hur det fungerar i andra kontotyper?

  Tack på förhand!

  • Hej Jerker!
   Till skillnad från ISK/KF så ska man på ett aktie- och fondkonto skatta för utdelningar. Därför görs inte någon avräkning på denna kontotyp.
   Med vänlig hälsning,
   Daniel, Avanza Bank

   • Räknar jag således bort den skatten som automatiskt är avdragen och betalar in mellanskillnaden till Skatteverket?

    • Hej igen!
     Är lite osäker på hur du menar men du behöver normalt sett inte rapportera något till skatteverket för utdelningar från utländska bolag i aktie- och fondkonto. Utländsk källskatt (ofta 15%) + svensk preliminärskatt (ofta 15%, vilket blir 30% sammanlagt) dras från kontot vid utdelningen och rapporteras in till Skatteverket. Så den svenska delen av skatten som du ska betala till Skatteverket betalar vi in åt dig.
     Med vänlig hälsning,
     Daniel, Avanza Bank

   • Hej,

    Har vart i kontakt med Skatteverket. Enligt nordiska skatteavtalet så har nordiska länder rätt att dra 15% skatt på utdelningar. Om jag tar TDC som exempel så har Danmark i strid med nordiska skatteavtalet dragit cirka 30% i skatt. Vad beror det på? Ska det verkligen vara så här krångligt.

    • Hej Jerker!
     Detta är på grund av att VP.dk (danska motsvarigheten till Euroclear) inte tillåter direktnedsättning av skatt på förvaltarregistrerade konton. Vanligtvis dras då 27 % i utländsk källskatt på utdelningen och istället dras endast 3 % svensk preliminärskatt.
     Med vänlig hälsning,
     Daniel, Avanza Bank

 3. Om man varit med som en garant 2012 i en kapitalförsäkring direkt. Ska man då deklarera detta. Ska man skatta på detta. Allt är förlust som varit i denna försäkring ! Och avdrag får man då inte. Tacksam för svar, och ett positibt sådant.

   • Tack Daniel, de har redan varit i kontakt. Vad rekommenderar ni. Jag har inte trott att nånting i en kapitalförsäkring ska tas upp, då det gått direkt in dit utan mellan konto. En garantiersättning alltså.

    • Hej igen!
     Vi kan dessvärre inte rekommendera någonting här utan måste hänvisa till det Skatteverket säger men om jag får gissa så borde inget tas upp eftersom garantiersättningen bör ha bokats som en insättning till kapitalförsäkringen och därmed höjt kapitalunderlaget för kapitalförsäkringen vilket gör att det redan är skattat och klart.
     Mvh,
     Daniel, Avanza Bank

 4. Är det någon som har provat att söka tillbaka för högt debiterad preliminär skatt på utdelningar från Danmark?

  Avanza är inte behjälpliga och som det känns nu är det bäst att sälja alla danska aktier (som har aktieutdelning eller har potential att ge i framtiden) på Avanzakontot och istället öppna ett konto för dessa aktier hos Nordnet istället som debiterar rätt skatt (15% istället för 27%).

  Fråga till Avanza: Har ni tänkt byta leverantör till samma som Nordnet har för att underlätta för era kunder?

  • Hej JJJ!
   Jag får verkligen beklaga att du inte tycker att vi är behjälpliga i frågan. Vi drar och rapporterar den preliminärskatt som Skatteverket rekommenderat oss att göra (3%). Det som dragits i Danmark (27%) är inte svensk preliminärskatt utan utländsk källskatt. Det handlar inte om leverantör i detta fall, jag kan inte svara på hur Nordnet gör (de har verksamhet i Danmark vilket kan ge andra förutsättningar), men vi har förvaltarregistrerade konton som VP inte tillåter direktnedsättning av skatt för (så att 15% dras istället för 27%). I dagsläget har vi dock inga planer på att införa direktregistrerade konton i Danmark. Värt att notera är dock att din totala skatt blir densamma oavsett lösning (27% + 3% = 30 %, 15% + 15% = 30%).
   Med vänlig hälsning,
   Daniel, Avanza Bank

   • Tyvärr Daniel !
    Den totala skatten blir inte densamma.
    27 – 15 = 12 % måste du återsöka i Danmark.
    Annars blir du blåst på de pengarna.

    KjellG

    • Hej KjellG!

     Jag tror vi pratar om varandra. 30% sammanlagt är det som dras hos oss (27% utländsk källskatt och 3% i preliminärskatt vilket totalt blir 30% av utdelningen). Dubbelbeskattningsavtalet säger dock 15%+15% (dvs 15% utländsk källskatt och 15% i preliminärskatt vilket även det blir 30%). Sedan stämmer det som du säger att det kan vara så att Skatteverket vill att du betalar in ytterligare 12% i svensk skatt och då bör man även söka tillbaka dessa 12% i Danmark precis som du säger. Råder dock lite oklarheter där kring hur Skatteverket vill att man ska göra så det är bäst att höra direkt med dem.

     Tack för din utmärkta förklaring om hur man går tillväga Kjell!

     Vänligen,
     Daniel, Avanza Bank

     • Det är inte lönt att prata med Skatteverket. De är helt ointresserade av att hjälpa till. Det enda de gör att hänvisa dig till Danmark.
      Självupplevt !!
      KjellG

 5. Till dig som har danska aktier och aktieutdelning !!
  Danskarna drar 27 % och svenska skattemyndigheten godkänner endast 15 %.
  Mellanskillnaden kan du få tillbaka om sänder en ansökan till Danmark.
  Länk till blankett du behöver är:
  http://skat.dk/getFile.aspx?ld=70193
  Från Avanza behöver du uppgifter om dragen skatt i dansk valuta för att fylla i blanketten.
  Ifylld dansk blankett skickar du till Skatteverket i Östersund så intygar de att du har skattehemvist i Sverige.
  När du får till baka blanketten skickar du den till den danska adressen som finns på blanketten.
  När du får tillbaka pengarna är det draget 100 kr i bankkostnad.

  Det hela är invecklat och tålamodsprövande, men jag har genomlidit processen både 2013 och 2014

  KjellG

  • Stort tack KjellG för Din pedagogiska instruktion!
   (Tyvärr kan jag inte säga detsamma om Avanzas svar.)
   Fröjdsamma hälsningar

   • Hej Bernt!

    Beklagar verkligen att jag inte var tillräckligt tydlig med hur man går tillväga för att söka tillbaka Skatten. Får även jag tacka Kjell för denna beskrivning!

    Vänligen,
    Daniel, Avanza Bank

  • KjellG,

   Tack för bra information!

   Länken till blanketten funkar inte. Har du en ny länk eller namnet på blanketten?
   Är det blankett ”06.003 EN”?

   Tack,
   Fredrik

 6. Fråga om ISK:
  Du får en utdelning från en aktiepost under 1:a kvartalet. Du tar ut utdelningen från kontot några dagar innan värdeberäkning den 1:a april.

  Kommer utdelningen att ingå i det beskattningsbara underlaget för första kvartalet?

  Ska man uppfatta en utdelning som en insättning (som alltså alltid beskattas)…?

  Har inte hittat någon entydig information om detta…

  • Hej Peter!

   Utdelningar från dina innehav räknas inte som insättningar till kontot, så precis som du säger så kan du ta ut utdelningarna innan en mätpunkt om du tänkt spendera pengarna så är de inte med i kapitalunderlaget. En utdelning påverkar ju inte heller värdet på din portfölj totalt sett eftersom kursen på aktien sjunker motsvarande utdelningen.

   Vänligen,
   Daniel, Avanza Bank

   • Ytterligare en fråga om ISK.

    Du har fått en kraftig värdeökning på en aktie under första kvartalet och säljer med 100% vinst. Du tar ut vinsten från ISK före mätpunkten 1:a april.

    Ingår vinsten i kapitalunderlaget för första kvartalet ändå eller gäller samma sak för utdelning som för vinst d.v.s. att den inte beskattas om den tas ut före en mätpunkt?

    /Peter

    • Hej Peter,

     Samma sak gäller här som för utdelning. Tar du ut pengar (vinst eller ej) innan en mätpunkt så kommer de inte räknas med i kapitalunderlaget. Notera dock att om du sätter tillbaka samma summa efter mätpunkten så kommer den insättningen räknas med precis lika mycket som om pengarna var kvar under mätpunkten. Det är alltså inte lönt att ta ut pengar innan mätpunkt och sedan sätta tillbaka – du kommer inte undan den skatten.

     Vänligen,
     Daniel, Avanza Bank

 7. Kan man välja att använda schablonen del av sin försäljning och genomsnittsmetoden för en annan? Kan jag som exempel välja att schablonbeskatta 1000 aktier köpta på 10kr och sedan genomsnittsbeskatta 1000 aktier köpta på 90kr?

  • Hej!

   Du kan inte välja att redovisa med olika metoder om du inte säljer aktierna vid olika tillfällen, alltså olika dagar. Då kommer vi att rapportera det hela som två olika säljtransaktioner. Det finns dock inte några speciella anledningar till att inte använda en och samma metod, eftersom du får ett GAV (genomsnittlig anskaffningskurs) då du köper aktien vid olika tillfällen. Du bör kort och gott använda den metod som är mest fördelaktig för dig och det bör rimligtvis vara samma för alla dina aktier. Eftersom det egentligen är en skattefråga så vore det bra om du slog en signal till skatteverket!

   /Dan, Avanza

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.