2 trendbrott bland spararna i december

Tiotalet avslutade starkt och börsen levererade den bästa avkastningen på över ett decennium. Den genomsnittliga börsuppgången bland världens mer utvecklade ekonomier uppgick för 2019 till hela 28 procent. Stockholmsbörsen placerar sig i topp med en avkastning inklusive utdelning på 35 procent. Och spararna har varit med på resan och har nettoköpt aktier och aktiefonder under hela året. Sett över hela 2019 var nettosparandet i aktier dubbelt så stort som året innan. Vad gäller synen framåt är såväl de stora globala investerarna som de svenska privatspararna optimistiska och man avslutar året med att köpa såväl aktier som aktiefonder.

Här mer om vilka aktier och fonder som lockade/slängdes ut under årets sista månad.

Trendbrott 1 – Köper Sverige

Fondspararna avslutar året med att storköpa Sverigefonder. En fondtyp som annars varit i sparkylan hela året. Nu har dock tron på Sverige återkommit och framför allt väljer spararna Sverigefonder som investerar i små- och medelstora bolag. Det ger bredare exponering mot fler branscher och det är även där vi hittar årets fondvinnare. En svensk småbolagsfond steg i snitt 41 procent 2019, jämfört med en traditionell Sverigefonds 34 procent.

Även fastighetsfonder lockar i december, precis som de gjort under hela året. Köpen i år är tio gånger så stora som i fjol. Det låga ränteläget tillsammans med de fortsatt låga ränteutsikterna har lyft fastighetsbolagen och fonderna tillhör årets absoluta fondvinnare. Tre av 2019 års tio bästa fonder i år är just fastighetsfonder.

Köper Investmentbolag

Vad gäller enskilda aktier avslutade spararna året med att storköpa Ericsson följt av börsens största investmentbolag Investor. Investmentbolag generellt och Investor i synnerhet, är några av årets mest köpta aktier och här tycker jag spararna tänker helt rätt. Ett av de absolut vanligaste investeringsmisstagen privatsparare gör är att vara för enbenta och spara i för få aktier, men genom att plocka in en eller ett par investmentbolag i portföljen råder man enkelt bot på detta.

Utmärker sig på köplistan gör även mer konjunkturstabila bolag som Telia, Tele2 och AstraZeneca. Överlag märks en positiv börssyn hos spararna, men en viss osäkerhet kring konjunkturen hänger sig kvar. Det syns inte minst i de stora köpen i så kallade defensiva bolag med relativt konjunkturstabil verksamhet. I teleoperatörerna är det sannolikt också den höga direktavkastningen som lockar.

Mest köpta aktierna december
Ericsson B
Investor 
Telia
Hemfosa
Kindred
ABB
Electrolux
Volvo
Tele2
AstraZeneca

Trendbrott 2 – säljer bank

Ett trendbrott i december är att spararna säljer bankaktier. Två av årets absolut mest köpta aktier, Nordea och SEB, återfinns på månadens säljlista. Bankaktierna har varit pressade under hela året men i december steg de mer än index. Spararna verkar dock inte tro på något tydligt trendbrott för bankerna, utan tog tillfället i akt och minskade på innehaven. Med tanke på att man bottenfiskat i bankerna hela året, och antalet aktieägare i de fyra storbankerna ökat med över 60 procent sedan årsskiftet, låter det som ett rationellt val.

Mest sålda aktierna december
Nordea
SSAB
Hembla
Opus
H&M
SEB
Fingerprint Cards
SBB
Skanska
Clas Ohlson

Optimistiska sparare

De finansiella marknaderna har senaste veckan fokuserat på den ökade spänningen mellan USA och Iran. Hittills har dock inte den ökade spänningen lett till några större börsnedgångar och de globala investerarnas optimism var i december på toppnivå. Det visar såväl BofA senaste förvaltarenkät som CNN:s så kallade Fear and Greed-index. Ett index som baseras på sju indikationer som indikerar om marknaden för närvarande drivs av rädsla eller girighet. Även privatsparare är till synes positiva och man fortsätter att nettoköpa aktier och fonder. Kortsiktigt gör den starka optimismen såklart att börsen blir extra sårbar för negativa nyheter. Å andra sidan är ju den samlade bilden hos de flesta analytikerna positiv på medellång sikt och man och man bedömer att mellanösternkonflikten inte bör ha någon större påverkan på företagsvinsterna. Vilket ju i slutändan faktiskt är det som styr aktiekurserna.

Vad tror du om börsåret 2020?

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg