Vad är det optimala antalet aktier i portföljen?

Av Avanza

01 jun 23

Share

Att inte lägga alla ägg i samma korg är något de allra flesta av oss hört i begynnelsen av vår resa på börsen. Det handlar om att sprida på riskerna helt enkelt. Men även om uttrycket är utslitet så har nästan varannan aktieägare i Sverige blott en enda aktie i portföljen. Men då kan man ju fråga sig, vad är egentligen det optimala antalet aktier i portföljen?

Varför bör man sprida på riskerna?

Intresseorganisationen Aktiespararna rekommenderar att man köper 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. På så sätt minskar du risken i portföljen, det finns två risker som kan vara bra att känna till:

Bolagsrisken innebär den risk som är förknippad med ett enskilt bolag. Exempelvis att flygbolaget SAS råkar ut för strejk med inställda avgångar som följd, eller en bostadsutvecklare som får det tufft för att bostadsmarknaden kyls av. Andra bolagsspecifika risker kan vara att bolagets efterfrågan sjunker, nya teknologier kommer och ställer bolags produkter och tjänster på ända, att en karismatisk VD gör sorti eller att det finns felaktigheter i bokföringen. Det är några exempel men finns självfallet många fler.

Marknadsrisken eller den systematiska risken som den också kallas kan vi dessvärre inte skydda oss emot. Bolagsrisken kan minskas kraftigt genom att investera i flera aktier i olika branscher som påverkas av olika faktorer. Marknadsrisken påverkar ju dock hela marknaden och för att helt skydda sig från den så är ju alternativet att helt stå utanför marknaden. Det största risken långsiktigt är nog dock att stå utanför marknaden. Att investera i aktier innebär att exponera sina pengar för risk men faktum är att risk och avkastning hör ihop, det är ju tack vare risken som vi också får en god avkastning över tid på aktiemarknaden. En systematisk risk skulle kunna vara geopolitisk oro, krig, handelstullar, ränteförändringar, Brexit, pandemier eller den tragiska terrorattacken där två flygplan flög in i World Trade Center, något som sänkte amerikanska börsen kraftigt.

Leder diversifiering till minskad förväntad avkastning?

Ett vanligt argument är att en ökad diversifiering, alltså fler olika aktier i portföljen i praktiken, sker på bekostnad av förväntad avkastning. Istället finns det de som menar att man bör ha en så koncentrerad portfölj som möjligt och istället hålla minutiös koll på bolagen. Men inte ens ledningen eller styrelsen i ett bolag har koll på alla rörliga komponenter, då är det svårt att tro att en investerare ska ha det. Det är inget fel i att ha en koncentrerad portfölj och hålla bättre koll på dem, men för de flesta är nog en god riskspridning att föredra.

Vissa hävdar att ökad riskspridning sker på bekostnad av förväntad avkastning. Men myntet har som bekant två sidor. Vad händer om du har en portfölj med 10 aktier och adderar ytterligare en, där den sista aktien på marginalen som blir aktie nummer 11 stiger kraftigt? Ja då drar den ju med sig hela portföljen uppåt i takt med att den utgör större och större andel av portföljens totala värde. Som motargument kan man dock hävda att en löpande rebalansering av aktiernas vikter i portföljen stävjar det, men frågan likväl som svaret kring hur många aktier som är optimalt är mångfacetterad.Är det inte bättre med en indexfond istället för att äga många aktier?

Ett annat vanligt argument är att det är bättre med en indexfond istället för att äga många aktier. Men det är ju sällan så att verkligheten är svart eller vit. Globalt finns över 70 000 noterade aktier och det finns fler index än aktier i både Sverige och USA. Ett index är dock vanligtvis värdeviktat vilket leder till att de största bolagen väger tyngst i indexet. De största bolagen är inte sällan de äldsta bolagen som kunnat växa sig stora över tid. Men vad händer med de bolagen som är mindre och kanske har mer tillväxt framför sig? De väger fjäderlätt i index till den dagen de tillryggalagt en stor del tillväxt och därmed blivit större.

Sen är ju nästa fråga vilket index man i så fall vill ha. OMXS30 i Sverige ger närmare 50 procents exponering mot bank och verkstad medan amerikanska S&P 500 ger nästan 28 procents viktning mot techsektorn. I din egen aktieportfölj väljer du ju aktierna helt själv. Dessutom väljer du hur många aktier du vill ha, vilken viktning varje enskild aktie får och kan dessutom undvika de bolag du inte tror kommer hålla jämna steg med börsen framåt. Så att säga att en portfölj med lite ”för många” aktier lika gärna kan bytas ut mot en indexfond blir inte riktigt rättvisande.

Vilket är det optimala antalet aktier i portföljen?

Dessvärre finns inget optimalt antal aktier i portföljen men däremot är det tydligt att antal aktier i portföljen går hand i hand med ökat kapital. Kanske kan det bero på den klassiska riskaversionen? Alltså att du är beredd att ta hög risk när du bygger upp ditt kapital men blir mer bevarande i takt med att kapitalet stiger. Om du har 2 aktier i portföljen och ett bolag går i konkurs så är ju halva ditt kapital utraderat, har du däremot 20 aktier så utraderas ”endast” 5 procent. Inget bolag är som bekant så pass fint att det förtjänar exklusivitet i portföljen.

Har du för få aktier i portföljen så blir riskkoncentrationen onödigt hög eftersom det inte går att stävja samtliga risker, vissa är onekligen utom ens kontroll. Har du för många aktier så blir det svårt att hålla koll på dem, så svaret ligger nog någonstans mittemellan.

Antal aktier i genomsnitt per kapitalnivå

Det man dock kan säga med all säkerhet är att de avanzianer med minst 12 aktier historiskt har haft den bästa avkastningen, även riskjusterat.

Få tillbaka alla avgifter på både aktier och fonder

Du har väl inte missat vårt starterbjudande? Alla som ännu inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss får tillbaka alla avgifter – på alla fonder. Det sker helt automatiskt. Dessutom handlar du aktier för 0 kr på Stockholmsbörsen. Här kan du läsa mer om vårt starterbjudande.

Hur många aktier har du i portföljen?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Starterbjudande gäller för kunder med Courtageklass Start som inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om vårt starterbjudande och se villkor på avanza.se/starterbjudande. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg