Vässa ditt företags konkurrensfördelar – med marknadsmässig tjänstepension

Av Avanza

10 mar 23

Share

Har ditt företag en bra pensionsavsättning till era anställda? Och har ni försäkrat lönen och sparandet om någon skulle bli sjuk? Här förklarar vi vad som är en bra pensionsavsättning och hur det där med försäkring av lön och sparande fungerar.

Att ge sina anställda en marknadsmässig tjänstepension blir viktigare och viktigare för företag. Speciellt vid rekrytering av lite mer senior personal som haft tjänstepension och försäkringar från tidigare anställningar. Vi märker att fler anställda ”förutsätter” att arbetsgivare har en marknadsmässig pensionsavsättning och grundläggande försäkringsskydd i form av sjukförsäkring och premiebefrielse.

Vad är en marknadsmässig pensionsavsättning med försäkringar?

När vi skriver marknadsmässig pensionsavsättning och försäkringar så menar vi det som är branschstandard för privatanställda tjänstemän, och det är att följa/spegla pensionsavsättningen som ITP1 ger i tjänstepension.

Innan vi går vidare och tittar på vad ITP1 ger i tjänstepension och varför det är så viktigt att ha marknadsmässig pensionsavsättning vill jag börja med att förklara lite kort hur den allmänna pensionen fungerar och hur mycket pension en svensk pensionär kan förväntas sig att få därifrån.

Siffror från pensionsmyndigheten visar att en snittpensionär fick i februari 2023 ca 15 000 kr i utbetalt från allmän pension – innan skatt. 2003 låg siffran på ca 13 000 kr från allmän pension – innan skatt.

Med det som bakgrund förstår säkert många att det blir tufft att leva på endast allmän pension.
När du går i pension så kommer din tjänstepension kanske utgöra en större del av ditt totala pensionssparande. Därför är det så viktigt att ha en marknadsmässig tjänstepension.

ITP1 ser ut på följande sätt för 2023:

På lön upp till ca 46 500 kr får den anställde 4,5 % av lönen avsatt till sin tjänstepension, och på lön mellan ca 46 500 – 185 750 kr får den anställde 30 % av lönen avsatt. Dessutom införs nu successivt något som kallas flexpension hos många arbetsgivare – vilket kommer innebära 2% ytterligare i pensionsavsättning inom några år. Det gör att totalsumman istället kommer landa på 6,5% och 32% beroende på löneintervall.

Många nystartade företag kanske inte har råd med en så hög pensionsavsättning idag, men på längre sikt är det något att sträva efter för att bli konkurrenskraftig. Om ditt företag inte har en marknadsmässig avsättning idag så hjälper vi gärna till med att lägga upp en plan för hur ni kan nå dit.

Försäkringar

När det kommer till försäkringar så är det vanligt att företag tecknar två försäkringar som är kopplade till tjänstepension. Den ena skyddar den anställdes lön vid sjukdom och heter sjukförsäkring. Den andra skyddar den anställdes pensionsavsättning (sparandet in på Avanzakontot) vid sjukdom och heter premiebefrielseförsäkring. Båda försäkringarna gäller vid längre tids sjukdom (längre än 90 dagar).

Utan dessa två försäkringar får den anställde endast ersättning från Försäkringskassan (dvs max ca 34 000 kr/månad före skatt) vid långtidssjukskrivning, och sparandet upphör helt – efter tre månader. Försäkringarna gäller fram tills den anställde är åter i arbete eller som längst till 67 år – dvs både lönen och pensionssparandet är försäkrade tills den anställde är frisk och/eller går i pension.

Som företagskund hos oss kan du teckna sjukförsäkring och premiebefrielse hos vår samarbetspartner Euro Accident, genom Avanza.

Förebyggande hälsotjänster – en värdefull förmån

I dessa försäkringar ingår det också två förebyggande hälsotjänster som är väldigt värdefulla för både företaget och de anställda.

Samtalsstöd för både privata och arbetsrelaterade problem

Samtalsstöd är en tjänst för medarbetare som upplever privata eller arbetsrelaterade problem. Det ingår när du tecknar sjukförsäkringen hos vår samarbetspartner Euro Accident och är framtaget för att förebygga långtidssjukskrivning. Tidiga insatser vid risk för sjukskrivning kan ha väldigt bra effekter som motverkar långtidssjukskrivning. För chefer och HR-personal finns även möjlighet att få stöd i sin yrkesroll.

Tidiga insatser som tillexempel samtalsstöd blir en vinst för alla, både den anställde, arbetsgivaren, och för samhället.

Rehabiliteringsförsäkring comeback med samtalsstöd

Många företag vill ha hjälp att fullfölja sina åtaganden när en anställd väl blir långtidssjukskriven. Enligt lag ska arbetsgivaren hjälpa den anställda som blivit långtidssjukskriven att komma tillbaka till arbetet. Om man aldrig varit med om att en anställd blivit sjukskriven tidigare så kan det kanske vara svårt att veta vad man ska göra som arbetsgivaren. Därför ingår Euro Accidents comebackförsäkring i sjukförsäkringen. Det ger en trygghet till den anställde då arbetsgivaren får rätt nycklar och verktyg för att få tillbaka den anställde i arbete. 8 av 10 personer som på börjar rehabilitering lyckas undvika långtidssjukskrivning.

Är det dags för en förändring av upplägget på ert företag, men du vet inte riktigt hur? Hör av dig till mig eller någon av mina kollegor på 08-562 251 80 så hjälper vi dig vidare.

// Alexander Mateu, Företagsansvarig Avanza Pension.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Försäkring tillhandahålls av Avanza Pension.

Relaterade inlägg