Vatten lockar till bud och bjuder på tillväxt

Av Avanza

07 nov 23

Share

Vilken vattenvecka! Spännande dagar i både Chicago och Milwaukee började med ett bud på vårt största vatteninnehav H2O Innovation. En budpremie på 66% visar att bolag med intressanta vattenlösningar sitter i pole position – investeringarna är eftersatta och behoven skriande. Vi hittade också ett par nya guldkorn att förgylla portföljen med.

Nu har jag återvänt från en vecka i Chicago och Milwaukee med 100% fokus på SDG 6 – rent vatten och sanitet för alla. Under veckan besökte jag bland annat Weftec (Water Environment Federation) som är den största årliga konferensen i världen med fokus på vattenkvalité, innovation och infrastruktur. Efter att ha träffat nära 30 bolag kan jag bara konstatera att behoven av hållbara vattenlösningar inte minskar. Gapet mellan efterfrågan och utbud bara ökar.

Amerikansk infrastruktur i förfall

Under konferensen var det tydligt att underinvesteringar i vatteninfrastrukturen är ett enormt problem, inte minst i USA. Företagsledningen på Mueller Water, som är ledande på valv och brandposter i USA, hävdade t ex bestämt att ”amerikansk vatteninfrastruktur i genomsnitt är 68 år gammal och i praktiken inte är ett system utan 50,000 olika sådana”, vilket innebär stora problem med läckor, andelen vatten som inte når kund ligger mellan 20-50% beroende på delstat, med ett genomsnitt på knappt 30%. Den åldrande infrastrukturen är utan tvekan den största orsaken till detta. Skulle investeringarna fortsätta i samma takt som nu skulle det ta nästan 100 år att byta ut infrastrukturen, vilket givetvis är helt otänkbart. Vår slutsats är att priset på vatten kommer att fortsätta stiga och att vi står inför en 10–15 års period där investeringarna måste upp kraftigt för att situationen inte ska förvärras.

55 miljarder dollar öronmärkta till vatteninvesteringar

Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) är ett bevis på att även politikerna tar dessa problem på allvar. Lagen undertecknades av president Biden den 15 november 2021 och väntas leda till drygt 550 miljarder dollar i nya investeringar för transport- och infrastruktur. Programmen fokuserar främst på energi- och kraftinfrastruktur men här har 55 miljarder dollar öronmärkts specifikt för investeringar i vatteninfrastruktur. På konferensen stod det klart att IIJA inte har kommit bolagen tillhanda ännu. Man börjar dock se tecken på att projekt nu äntligen så sakteliga börjar trilla in och mest effekt väntas 2024–2027, även om programmen sträcker sig mer än ett decennium fram i tiden. Vår bedömning är att de bolag som har exponering mot detta kommer ha god efterfrågan de kommande åren.

Distributionsmodell förbisedd av investerare

Ett bra sätt att investera i vatteninfrastruktur är att titta på distributörer av vattenutrustning. Vi tror att deras roll i värdekedjan kommer öka i relevans de kommande 10 åren. Core & Main är ett nytt tillskott i portföljen. De är en av marknadsledarna och ett pure play på vatten och vatteninfrastruktur. Vi tror att dom kommer bli en stor vinnare på IIJA infrastrukturpaket och ett stigande pris på vatten över tid. Denna marknad är väldigt fragmenterad idag och vi tror att bolaget kommer växa 2–3% årligen på M&A. Vi gillar också de långsiktiga mål som bolaget satte upp på sin kapitalmarknadsdag i oktober. Där lovar bolaget en årlig tillväxt om 8% samt stigande marginaler. Enligt våra beräkningar handlas bolaget på cirka 10x nästa års vinst (EBITDA) vilket är en stor rabatt till bolag med liknande affärsmodell inom andra sektorer.

Annons

Mindre resursslöseri och effektivare användning med mätare

Mätare är kanske den lösning som ger snabbast och mest effekt på kort sikt för att komma till bukt med slöseri med vatten. Studier visar att när man installerar mätare (dvs mäter och monitorerar en individs förbrukning av vatten i realtid) hos konsument minskar förbrukningen med 20-30 procent. Vi tror att det sker ett enormt resursslöseri både hos vattenbolag (300,000 läckor + om året pga. av den åldrade infrastrukturen) samt hos konsument och tror att teknologi, testning, mätning och sensorer kommer få en betydligt större betydelse i framtiden. Jag lärde mig mycket om detta i Milwaukee där jag besökte finanschefen på Badger Meter (marknadsledare för smart meters för vatten). Han påpekade vid flera tillfällen att ”penetrationen av teknologi är fortfarande låg och kommer bara att växa i betydelse de kommande åren”.

Överraskande bud på vårt största innehav H2O innovation

H20 Innovation är fondens största innehav inom SDG 6. Framför allt har det varit ett bra sätt att spela återvinning av industriellt avfallsvatten som endast har en penetration på 1% idag. Bolaget har också ett starkt momentum och hade under Q2 en orderingång upp 36%. På mitt möte med VD indikerade bolaget att orderboken fortsätter att vara väldigt stark. Senare samma dag kommer det ett överraskande bud på H2O från Ember Infrastructure Management (som backas av Sam Walton och Michael Bloomberg). Budet på H2O är till 68% premie och bolagets styrelse har tackat ja till budet – även om det finns en såkallad ”go shop period” på 30 dagar. Visst är det ett en bra premie men lite snöpligt kan vi tycka som lagt ner otroligt mycket arbete på att lära känna bolaget

Avsaltning – en viktig lösning där problemen är som störst

Avsaltning är en väldigt viktig lösning i de områden där vattenbristen är påtaglig. I en situation med mer extremväder och ett allt varmare klimat ser denna trend ut att fortsätta. Även om tillväxten möjligen mattas marginellt så ser vi stora nya projekt bland annat i Indien, Mellanöstern och Latinamerika. Det stora problemet med avsaltning är att processen kostar väldigt mycket energi. Därför tycker vi att Energy Recovery som tillverkare tryckväxlare (som kan återvinna 60-70% av energiförbrukningen) för denna process känns intressant långsiktigt. De har dessutom en extremt stark marknadsandel på över 90% på denna marknad vilket är unikt. Bolaget är högt värderat idag men vi tror att deras teknologi på lite sikt kan komma att göra skillnad inom även avfallsvatten framöver vilket skulle kunna bli en trigger.

PFAS och andra föroreningar i vatten ett jättefokus

Många av bolagen jag möter förbereder sig för tuffare regleringar när det gäller PFAS och andra föroreningar i vatten. Vattenkvalité kommer utan tvekan att bli en ett starkt strukturellt tema de kommande 5-10 åren På kort sikt råder det viss oklarhet – från när gäller de nya striktare regleringarna? och vad är det som gäller? Och från när? Det stora problemet verkar vara regleringen ” om 4 partiklar per billion” som verkar vara väldigt omtvistad. Många aktörer tycker regleringen är för tuff och hänvisar till att filter och teknologi inte riktigt klarar av det ännu.  Även när det gäller blyhalten i vatten har det kommit nya och strängare regler med ”Get the lead out Act”. Vid tester så har nära 50% av alla skolor i stater som Arizona, Michigan och Colorado haft för höga halter av bly i sitt dricksvatten. Det kommer ta åratal att byta ut de 10-12 miljoner rör som fortfarande sprider bly till dricksvatten om man har nu satt av 10 miljarder dollar för att påskynda detta vilket också talar för investeringar i infrastruktur.

Avanza Impact by Circulus 10 största innehav:

Hikma Pharmaceuticals PLC

Maximus Inc

Graphic Packaging Holding Co5

Advtech Ltd

5N Plus Inc

ReposiTrak

Altus Power A

GXO Logistics Inc

Grand Canyon Education

Global Water Resources Inc

Se fler innehav på fondsidan här!

// Joakim By, fondförvaltare Avanza Impact by Circulus.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. För information, faktablad & informationsbroschyr se avanza.se/avanzaimpact

Relaterade inlägg