10 företag som är större än de flesta länder

Den amerikanska tidsskriften Fortune publicerar årligen en lista över de 500 största bolagen i världen rankat efter årlig omsättning. Ett företags årliga omsättning är värdet på den totala försäljningen som bolaget gjort under året. Med hundratals miljarder dollar i årlig omsättning blir man lätt lite blind för hur stora siffrorna är. Därför ställde vi siffrorna i relation till olika länders BNP, som är ett mått på värdet av de varor och tjänster som ett land producerat under ett år.

corporation-revenue-vs-national-gdp
Vi svenskar kan glädja oss åt att vi är större än Wal-Mart, än så länge.


Vi var även nyfikna på hur pass populära dessa bolag är bland våra sparare. Det visade sig att många av de största bolagen i världen verkar vara relativt oupptäckta av svenska sparare.
 För vissa av bolagen är förklaringen givetvis att de är noterade på en marknad som endast går att handla via telefonorder till vårt mäklarbord (08-562 250 00). Men även gigantiska bolag som Shell och Sinopec, som båda går att handla elektroniskt via sajten, har få ägare bland Avanza-kunderna.

Notera att denna lista endast visar bolagens omsättning. Skulle man istället ranka bolagen efter vinst får man istället en helt annan bild. Vi kommer återkomma med fler liknande listor framöver. Om ni har några tips på listor ni skulle vilja se så är det bara att lämna en kommentar här nedanför!

Världens största bolag sorterat på årlig omsättning (2013)
Aktie Verksamhet Börs Ägare** Oms*** +/- i år****
KS 1 Wal-Mart Detaljhandel us 380 $476,3 mdr -6,8%
KS 2 Royal Dutch Shell Olja & gas us 35 $459,6 mdr 14,6%
KS 3 Sinopec Olja & gas us <5 $457,2 mdr 16,1%
N / A 4 CNPC***** Olja & gas 0 $432,0 mdr
KS 5 ExxonMobil Olja & gas us 133 $407,7 mdr -2,9%
KS 6 BP Olja & gas us 215 $396,2 mdr -0,1%
N / A 7 State Grid Energi 0 $333,4 mdr
MÄKL* 8 Volkswagen Bilar de 20 $261,5 mdr -14,4%
KS 9 Toyota Motor Bilar us 40 $256,5 mdr -2,5%
MÄKL* 10 Glencore Råvaror gb <5 $232,7 mdr 14,9%
KS 11 Total Olja & gas us 22 $227,9 mdr 5,2%
KS 12 Chevron Olja & gas us 89 $220,4 mdr 0,3%
MÄKL* 13 Samsung Hemelektronik gb 21 $208,9 mdr -5,5%
KS 14 Berkshire Hathaway Konglomerat us 914 $182,2 mdr 8,0%
KS 15 Apple Hemelektronik us 2374 $170,9 mdr 18,7%
MÄKL* 16 AXA Finans fr 0 $165,9 mdr -11,6%
MÄKL* 17 Gazprom Olja & gas gb 781 $165,0 mdr -17,4%
MÄKL* 18 E.ON Energi de 51 $162,6 mdr 1,5%
KS 19 Phillips 66 Olja & gas us 20 $161,2 mdr 5,0%
MÄKL* 20 Daimler Bilar de 14 $156,6 mdr -3,9%

* Handlas via telefonorder till mäklarbordet – 08-562 250 00. Se kostnad för courtage i prislistan för Bas och Premium.
** Antal kunder hos Avanza som ägde aktien per 2014-08-05.
*** Omsättning i miljarder USD för räkenskapsår som slutade på eller innan den 31 mars, 2014. Källa: Fortune.com
**** Utveckling i år uppdaterad med stängningskurs 2014-08-05. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
***** PetroChina är den noterade delen av CNPC och står för större delen av omsättningen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg