Så påverkas börshandlade produkter vid hög volatilitet

1111

Börshandlade produkter vid volatila marknader

Risken att marknaden rör sig kraftigt kallas marknadsrisk. För Börshandlade produkter med hävstång är marknadsrisken amplifierad jämfört en börshandlad produkt utan hävstång. På grund av den högre risken har börshandlade produkter olika typer av inbyggda skydd vilka dels skyddar investeraren från att förlora mer än hela det investerade beloppet och dels skyddar emittenten från att göra förlust. Nedan beskrivs hur produkterna inom Avanza Markets reagerar i extrema marknader, för övriga emittenters produkter hänvisar vi till respektive emittent, du hittar deras sidor hos vår partnersida.

 

Mini futures och Unlimited Turbos

Mini futures och Unlimited turbos har samlingsnamnet Knockout warranter. Knockout warranter har alla en inbyggd Stop loss-funktion vilket gör att du som investerare inte kan förlora mer än investerat belopp. Stop loss-nivån är normalt 2% från finansieringsnivån men kan skilja sig om till exempel den underliggande tillgång är ovanligt riskfylld. Gällande Stop loss-nivåer hittar du i listan för Mini futures och Turbos. Du hittar också information om Stop loss-nivåer på Morgan Stanleys hemsida ms.com/etp.

 

Om din Knockout Warrant når sin Stop loss-nivå kallas det att produkten knockas, vid en eventuell knock avyttrar Morgan Stanley snarast sin hedgeposition och ger dig som investerare bästa möjliga restvärde. Observera dock att restvärdet för Turbos alltid är 0 då Stop loss-nivåerna är lika med Finansieringsnivåerna. Efter det att en knock har inträffat sätts produkten i Sold Out Buy Back-läge varpå den avnoteras dagen efter.

 

Bull & Bear-certifikat

Även Bull & Bear-certifikat har en inbyggd funktion som förhindrar att du som investerare förlorar mer än investerat belopp, den skiljer sig dock från Knockout warranternas Stop loss. För certifikat kallas skyddet Reset, precis som för Stop loss-nivåerna är Reset nivåerna 2% från certifikatets Finansieringsnivå. Skillnaden är att vid händelse av en Reset räknas certifikatet om för att fortsätta kunna erbjuda dess dagliga hävstång och det innebär att produktens Finansieringsnivå, Reset-nivå och Ratio justeras. En Reset är egentligen inget ovanligt, det görs varje natt för att certifikatet ska behålla sin konstanta, dagliga, hävstång. Du hittar Reset-nivåerna för Bull & Bear-certifikat på ms.com/etp.

 

Du kan enkelt beräkna hur mycket marknaden får röra sig åt ”fel” håll genom att dividera 100% med hävstången och sedan subtrahera 2%: (100%/15) -2% ~ 4,7%. Om du exempelvis har investerat i en BULL OMX X15 AVA kan OMXS30 sjunka 4,7% innan certifikatet ombalanseras. Observera att om underliggande tillgång rört sig förbi certifikatets Finansieringsnivå innan börsens öppning är det omöjligt för emittenten att ombalansera certifikatet. Detta kan ske i underliggande tillgångar vilka prisas utanför börsens öppettider så som till exempel Guld eller i de fall då det är röd dag i Sverige och inte övriga världen. Beroende på hur stor position emittenten har i produkten tar det olika lång tid för emittenten att ombalansera certifikatet, det är inte ovanligt att det tar upp till ett par timmar om marknaden är illikvid eller svår att handla.

 

Relaterade inlägg