Med anledning av pensionsbolagets sanktion från FI

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension fick i veckan en sanktion från Finansinspektionen som rör bolagets beräkning av försäkringstekniska avsättningar och rapporteringsrutiner, vilket det skrivits om i media. För att stoppa eventuell oro och räta ut några frågetecken vill jag betona att varken Avanzas banktillstånd varit i farozonen eller att det funnits någon risk för Avanza Pensions kunder.

Vi beklagar djupt det som skett och har under de senaste åren bedrivit ett omfattande förändringsarbete med bland annat en ny VD och en ny styrelse i pensionsbolaget. Bristerna är åtgärdade och vi är trygga i att Avanza Pension idag är ett stabilt och välskött bolag.

Vänligen

Rikard Josefson
VD Avanza och styrelseordförande Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Relaterade inlägg