3 enkla enkla grepp för en bättre pension.

Vi lever allt längre, blir allt piggare och reser allt mer. Ja i en nyligen genomförd undersökning uppgav 4 av 5 seniorer att de reser utomlands varje år. Det låter fantastiskt härligt, men innebär samtidigt en utmaning för vår pension som även den ska räcka allt längre. Det ställer krav på oss. Vi måste placera våra pensionspengar klokt, i sparformer som växer och där pengarna inte dräneras på avgifter. I denna blogg ska vi därför gå igenom 3 enkla grepp för en bättre pension.

Till pensionen sparar vi ofta länge. Flera årtionden är inte ovanligt. Då är börsens dagsform av mindre betydelse. Det vi bryr oss om, är den långsiktiga tillväxten. För medan ingen kan säga hur börsen går idag, närmaste månaden eller året, kan vi med säkerhet säga att över tid har börsen varit det som givit absolut mest avkastning. Sedan januari 2010 har t.ex. Stockholmsbörsen inklusive utdelningar avkastat 75%. En ”bäst i klassen”- korträntefond 21% och en vanlig klassisk penningmarknadsfond 0 procent. Pengarna har alltså inte växt överhuvudtaget. I reala termer har de till och med tappat i värde i och med att vi ändå haft inflation om än låg, under samma period.

Välj aktiefonder…

Aktiefonder är med andra ord det naturliga, närmast självklara, valet när det gäller vårt pensionssparande och vi har över 10 år kvar tills pensionering. Det enkla valet är att ha basen i en billig globalfond. Globalfonder är den bredaste fondtypen och ger del av hela världens ekonomi. Här blir du inte beroende av en enskild bransch, marknad eller politiker utan får lite av allt.

Jag tycker även att en Sverigefond har en naturlig plats i vår portfölj. Det ger del i välskötta svenska bolag som historiskt avkastat mer än världsindex.Vill man komplettera med ytterligare en fond, tycker jag även att en tillväxtmarknadsfond är ett vettigt val. Den ger exponering mot världens tillväxtekonomier. Alltså ekonomier som växer snabbare än genomsnittet, men där risken också är högre.

Den exakta fördelningen mellan olika fonder måste du komma fram till själv och inte heller i det här fallet finns något facit. Tumregeln för att minska risken är; ju smalare fond, ha desto mindre andel av totalt sparande placerat där.

…med låg avgift i första hand

Det är ju du själv som ska tjäna mest på ditt sparande, inte pensions- eller fondbolag. Därför är det viktigt att hålla nere avgifterna. I fondvärlden finns det i princip två typer av fonder att välja emellan. Billiga indexfonder eller dyrare aktivt förvaltade fonder.

En billig fond bör inte ha en avgift på över 0,4% och vill du ha enkelt sparande som möjligt, är billiga indexfonder det givna valet. Det sköter sig sig i princip helt självt. Aktivt förvaltade fonder kräver mer uppmärksamhet av dig som sparare. Du måste vara mer på alerten och utvärdera dina fonder något oftare, inte varje dag eller månad, men gärna nån gång per år. Kolla om den slagit sitt jämförelseindex helt enkelt. Visst kan det finnas perioder då en aktivt förvaltad fond släpar efter. I princip ingen lyckas slå index varje år, men över tid vill du förstås få betalt för den högre avgiften. Det är den aktivt förvaltade fondens hela existensberättigande.

Du kan självklart ha en blandning av både indexfonder och dyrare aktivt förvaltade fonder i din portfölj. Då kan det vara rimligt att låta bottenplattan, globalfonden, utgöras av en billig indexfond, kanske också Sverigefonden, men sen välja en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond. Att välja index för globalfonden, men en aktivt förvaltad Sverige och/eller tillväxtmarknadsfond har sina skäl. Statistik visar nämligen att det är extra svårt för förvaltare av just global- och USA-fonder att slå index, medan det kan finnas betydligt större möjligheter på en mindre genomlyst tillväxtmarknadsbörs.

Månadsspara och fokusera på det du kan styra över

Ett sparande i aktiefonder kommer att svänga i värde. Det  tillhör spelets regler. Det mest framträdande molnen som syns på börshimlen just nu är; Tecken på global, konjunkturavmattning, handelskriget mellan USA och Kina samt risken för ett avtalslös Brexit. Alltså frågor som varken du eller jag kan styra det minsta lilla över. Då borde vi rimligtvis inte heller låta dem styra över vårt pensionssparande. Fokusera istället på det du kan påverka. Till exempel att du har ett brett sparande som tål en avmattning i ekonomin. För ekonomin går i cykler. Så mycket vet vi. När det gäller pensionssparande kommer du hinna gå igenom många cykler innan det är dags att använda pengarna. Bara de senaste 20 åren (en kort tid i pensionssparar-sammanhang) har vi hunnit avverka en IT-bubbla, en finanskris, en skuldkris och en massa brus däremellan. Händelser som definitivt har märkts av på börsen och under nedgången 2008 sved det ordentligt för den som hade sitt sparande i aktier-/aktiefonder. Under en kortare period. Lite som en kraftigare sommarförkylning. Den som däremot tog ut sina sparpengar från börsen och sen inte vågade sig tillbaka, den har däremot fått känna på en mer långdragen smärta, i takt med att börsen stigit samtidigt som ens egna sparpott stått och stampat.

Visst kan Trumps nästa tweet, Brexit-frågan eller antalet sålda bilar i Kina påverka dina fonder i det korta perspektivet, men över tid det finns det så mycket annat som spelar in och utan att tveka vågar jag hävda att aktier och/eller aktiefonder är det bästa alternativet i ett långsiktigt sparande. Det utvecklas inte i en rak linje, men över tid växer ekonomin och då kommer även börsen att stiga. Så har det varit de senaste 100 åren, och jag kan inte se varför de kommande årtiondena skulle bli annorlunda.

Alltså, fokusera på det du kan styra över själv och låt tiden du har kvar till pension avgöra ditt sparval. Här har jag skrivit om hur du pensionssparar bäst utifrån din ålder.

Lycka till!

/Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg