5 smarta funktioner för dig som gillar fonder

Det fins en rad verktyg och beslutsstöd att använda sig av när man vill hitta fonder att investera i. Eller när man vill utvärdera sina befintliga fonder. Detta oavsett om du fokuserar på fondens avgift, dess hållbarhetsarbete dess historiska avkastning eller något helt annat. Låt oss titta på 5 smarta funktioner du inte får missa. 

1. Portföljgeneratorn

Portföljgeneratorn är ett beslutsstöd som hjälper dig välja fonder och skapa en femstjärnig fondportfölj. Beroende på tidshorisont och riskprofil får du förslag på vilken fördelning mellan aktie- och räntefonder du bör ha samt vilken andel av ditt sparande du bör placera i de olika fondkategorierna såsom hur stor andel du bör placera i en globalfond och hur stor andel i en Sverigefond. I ett sista steg får du sedan förslag på en specifik fondportfölj genererad utifrån dina val.  Under varje fondkategori föreslås två specifika fonder och vilka som föreslås är baserat på högsta möjliga Morningstar-betyg samt lägst total avgift. Det går såklart att välja att ”bara” spara i en av fonderna i kategorin. Det går också att filtrera så att urvalet bara görs utifrån t.ex. billiga indexfonder och/eller låg koldioxidrisk.

 

 

 2. Fondlistan

Fondlistan är listan över alla fonder som erbjuds på Avanzas plattform. Den går dock alldeles utmärkt att använda för attsjälv filtrera fram ett urval av fonder utifrån en rad parametrar. Dels kan man såklart filtrera på sådant som Fondtyp d.v.s. aktiefond, räntefond eller blandfond etc. Dels kan man filtrera på region som fonden investerar i eller vilken inriktning vad gäller branscher som fonden har. Under knappen ”fler filter” kan du också lägga till egna val såsom att listan endast ska visa t.ex. indexfonder, fonder med låg koldioxidrisk eller bara fonder med ett visst antal stjärnor i Morningstar-betyg.

I själva listan och dess första flick ”sammanfattning” får du en tydlig överblick över vilken utveckling fonderna har haft, vilken total avgift de har, hur många fondandelsägare fonden har hos Avanza samt vilket fondbetyg fonden har. Dessa parametrar går det självfallet att sortera listan efter. Det går också att byta flick och under Hållbarhet se var fonden placerar sig i Hållbarhetsindikatorn som baseras på hur bra en fond är inom områdena som brukar kallas ESG. Detta är bara lite utav den mycket omfattande info du kan få ut genom att prova dig fram i fondlistan.

 

 

 3. Hållbarhetsstämpeln

Genom att svara på frågor utifrån fyra områden; Miljö & klimatIfrågasatta branscherSocialt ansvar och Ägarstyrning kan du skapa dig en personlig Hållbarhetsstämpel som syns som en symbol vid alla fonder som matchar just dina val. Att stämpeln bygger på just dina preferenser är en styrka då vi alla prioriterar och värderar olika frågor olika mycket. Vissa vill inte investera i fossila bolag men tycker att spelbolag är intressanta, andra är av rakt motsatt åsikt.

 

 

 4. Fondfaktabladet

Fonder som distribueras till privatpersoner måste ha ett tvåsidigt fondfaktablad som ger överblick över den mest väsentliga informationen vid val av fond. Informationen är uppställd på samma sätt för alla fonder för att det ska vara enkelt att jämföra fonder med varandra. Hos oss hittar du fondfaktabladet på fondsidan, precis under grafen över fondens utveckling. När du klickar på en fond från fondlistan, hittar du också fondfaktabladet i den översiktsvy som viks fram till höger på webben.

Anledningen till att jag lyfter fram faktabladet som ett bra verktyg, det är att man på sidan två finner en ett stapeldiagram över fondens årliga avkastning de senaste 10 åren eller så länge fonden funnits. i detta diagram finns också den årliga avkastningen för fondens jämförelseindex och det går alltså at mycket enkelt se huruvida fonden varit framgångsrik eller inte me att slå index. Låt oss ta den näst mest ägda fonden på Avanzas plattform som exempel, Spiltan investmentbolagsfond. I deras fondfaktablad ser jag att fonden slagit sitt jämförelseindex alla år utom ett senaste 10 åren.

 

 5. Placeras fondsidor 

Inspiration och tips på intressanta fonder kan du hitta på Placeras fondsidor. Varje vecka skriver deras fondredaktör Pär Ståhl en rad intressanta fondanalyser och en gång per månad delar han med sig av sina köpvärda fonder just nu. Du kan även se hur Pär placerar själv. Hur han placerar sin tjänstepension, sin premiepension och vilka fonder han väljer i barnsparandet.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg