Så kommer du igång med ett barnsparande

Av Avanza

16 apr 21

Share

Att spara regelbundet till ett barn är en av de vanligaste sparformerna. Men hur skapar man egentligen de bästa förutsättningarna för ett barnsparande? I detta blogginlägg går jag igenom hur du praktiskt kan göra, vilka sparformer som finns att välja mellan och hur sparandet kan bli något roligt för barnet.

När ska man börja spara?

I alla sparanden gäller: Så snart som möjligt – desto tidigare du börjar desto mindre behöver du spara för samma slutresultat. Men det här med ”möjligt” skiljer sig lite åt när det kommer till barnsparande. För att den familjeekonomiska situationen ska gå ihop är det viktigare att familjen i sin helhet har en ekonomi i balans innan ett sparande till barn inleds. Det är lite som säkerhetsgenomgången på flyget där vuxna uppmanas att ta på sig syrgasmasken först, innan de hjälper sina barn.

Hur mycket bör man spara?

Detta är så klart upp till varje familj att avgöra. Den absolut viktigaste faktorn är att komma igång – bara några hundralappar i månaden växer till stora summar i ett långsiktig sparande. Oavsett summa är det en god idé att månadsspara. Därmed kommer du att göra insättningar till sparandet både när börsen går upp och när den går ned

Det genomsnittliga barnsparandet hos Avanza ligger på 900 kronor i månaden. Låt oss ta en titt på vad som händer med sparandet på 10, 15 och 18 år.

Om vi antar en genomsnittlig avkastning i sparandet på sju procent kommer det att ha vuxit till nästan 388 000 kronor lagom till 18 årsdagen.

Om vi skruvar upp sparandet till 1000 kronor i månaden kommer summan som kan plockas ut på 18-årsdagen ticka upp till 430 000 kronor.

Vad ska man spara i?

Det beror helt på vilken tidshorisont du har för sparandet. Om pengarna ska finansiera den första cykeln eller kanske utrustning för knatte-hockeyn är det bäst att dra ner på risken och placera den största delen på ett sparkonto med lite ränta. Även om vi de senaste veckorna översköljts av nya börsrekord säger inte detta något om hur börsen kommer att utvecklas i morgon.

Om pengarna istället ska vara en grundplatta vid ett framtida bostadsköp eller kanske utfyllnad vid ett Erasmus-år går det alldeles utmärkt att ta en del risk i sparandet och sätta pengarna i arbete på börsen. Ett månadssparande i aktiefonder är den enklaste lösningen för de allra flesta. Då sköter någon annan förvaltningen åt dig. Antingen en aktivt förvaltad fond där förvaltaren försöker prestera en bättre avkastning än börsen, eller en passivt förvaltad fond som enbart följer börsen. Den sistnämnda har i regel en lägre prislapp.

I det genomsnittliga barnsparandet hos Avanza är också fonder den mest dominerande sparformen, 49 procent av det totala sparandet, gick till fonder. Motsvarande siffra för aktier är 39 procent medan endast 10 procent ligger på ett likvidkonto.

Hur ska man spara?

Det finns en rad olika verktyg för att filtrera bland Avanzas olika sparmöjligheter och här är det helt enkelt ditt eget intresse för börsen som får styra. Är intresset lågt och du vill att någon annan ser till att du har en lämplig fördelning i dina fonder över hela sparperioden är Avanza Auto ett alternativ. För den med lite mer intresse är portföljgeneratorn ett effektivt verktyg där du specifikt kan söka på barnsparande för att destillera fram ett urval som kan vara lämpligt för dig. Det kan dock vara en god idé att någon gång per år kika in på ditt sparande för att säkerställa att det håller den balans du vill så att ingen fond har dragit iväg. Om du är mer intresserad än så kan aktiegeneratorn ge inspiration till ett lämpligt urval av aktier. Men för att aktier ska bli en god investering behöver du också sätta dig in i bolaget du tänker investera i.

Om vi tittar på det genomsnittliga barnsparandet hos Avanza hittar vi följande fonder bland de mest populära:

Bland aktier hittar vi följande aktier bland de mest populära:

Hur ser riskspridningen ut?

En tumregel är att ett sparande bör innehålla 10-15 olika aktier i fem-sex olika branscher.  Tyvärr har alltför många sparare för få aktier i sin portfölj, snittet ligger på nästan fyra aktier. I barnsparandet hos Avanza ser det dock lite bättre ut med i snitt fem aktier. Men om du vill ha ett barnsparande med aktier, se då till att öka på så att du kommer upp till tumregeln för att förbättra riskspridningen. Och det ena utesluter inte det andra – många väljer att kombinera ett fondsparande med några aktier på toppen.

Ett annat effektivt verktyg för att förbättra sin riskspridning är att månadsspara, vilket jag också nämner ovan. Om du både väljer att investera i flera olika delar av marknaden och vid olika tidpunkter minskar du risken för att ”gå in vid fel tidpunkt” på börsen. Paradoxalt nog är det faktiskt så att de bästa affärerna ofta görs i sämre börstider. Man kan se det som att du handlar på rea när börsen är nedtryckt. Ett långsiktigt barnsparande gynnas alltså ofta av en börsnedgång i tidiga år.

Ska jag spara i barnens eller mitt eget namn?

Om du väljer att spara på ett konto i barnets namn är det också barnet som står som ägare till innehavet, men det är en vuxen som förvaltar pengarna på kontot fram till att barnet fyller 18 år. Utgångspunkten här är att den vuxne förvaltar pengarna på ett sätt som ska gagna barnet. När barnet fyller 18 år går förvaltarrätten över till den nyblivne 18-åringen per automatik och detta kan inte hindras.

Om du väljer att spara pengarna i ditt eget namn bestämmer du själv när barnet ska få tillgång till pengarna. Enklast är då att öppna ett separat konto till barnet för att inte blanda ihop dina sparanden. Det kan också vara en god idé att döpa kontot till något lämpligt. En typ av konto är kapitalförsäkring där du själv äger själva kontot men kan välja barnet som förmånstagare. Att barnen står som förmånstagare innebär att pengarna på kontot enbart går till barnen och inte blir en del av ett arv som ska delas upp mellan samtliga arvingar efter att eventuella skulder dragits av. Skillnaden mot att spara i barnets namn är att du själv kan göra ändringar i villkoren och behåller äganderätten så länge du önskar.

Hur gör jag sparandet till något mer för barnen?

Jag har ovan gett några exempel på hur du kan botanisera i det stora utbudet av fonder och aktier. Samtidigt kanske du vill att sparandet ska vara lite mer för barnet och något att relatera till. Aktier från Coca-Cola, Roblox eller kanske Spotify skulle kunna så ett frö till ett växande intresse för privatekonomi. Det är, så klart, inte möjligt att i dag veta hur väl dessa aktier kommer att utvecklas under de kommande åren men sparandet blir här något mer än bara avkastning. Att så ett frö kring ekonomisk kunskap i unga år är en gåva som fortsätter ge.

Få tillbaka alla avgifter på både aktier och fonder

Du har väl inte missat vårt starterbjudande? Alla som ännu inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss får tillbaka alla avgifter – på alla fonder. Det sker helt automatiskt. Dessutom handlar du aktier för 0 kr på Stockholmsbörsen. Här kan du läsa mer om vårt starterbjudande.

För att summera upp:
  • Om du har möjlighet, kom i gång tidigt med ett regelbundet barnsparande – tid och avkastning är de viktigaste faktorerna för ditt sparande.
  • Sprid risken – i ett fondsparande får du en naturlig riskspridning. Investerar du i aktier själv så brukar man rekommendera 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Genom ett månadssparande kommer du också att köpa både i upp- och nedgång.
  • Fundera över om ett barnsparande också kan vara en sporre för barnet att själv intressera sig för privatekonomi.

Lycka till!

Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Starterbjudande gäller för kunder med Courtageklass Start som inte kommit över 50 000 kr i samlat sparande hos oss. Fondavgifterna återbetalas under första kvartalet efterföljande år som fondandelarna ägts. Läs mer om vårt starterbjudande och se villkor på avanza.se/starterbjudande. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg