Aktieanalytikerns bästa tips just nu

Coronaviruset har tagit ett hemskt grepp om börsen de senaste veckorna. Oron är påtaglig och osäkerheten likaså. Volatiliteten har ökat rejält och intradagsrörelserna har varit absurda. Många har också passat på att ta hem vinster efter en god börsutveckling under 2019 och samtliga sektorer har backat rejält. Det har inte funnits någon ”säker hamn” att prata om.

Den snabba nedgången har överraskat många, inklusive undertecknad. Den här typen av rörelser är ovanliga sett i backspegeln. Att börsen faller över 20 procent från en topp till botten har hänt tidigare i större nedgångar. Men att det faller 30 procent (som nu) på så kort tid (inom loppet av cirka 2,5 veckor) är mindre vanligt. Senast marknaden upplevde en snabbare nedgång till björnmarknad var vid den beryktade börskraschen måndagen den 19 oktober 1987, då börsindexexet Dow Jones rasade 22,6 procent på en dag. Då följde Stockholmsbörsen efter med en nedgång på drygt 20 procent.

När paniken bryter ut så är det enkelt att agera impulsivt och trycka på säljknappen, i synnerhet investerare som inte varit med om tidigare större nedgångar. För andra, mer erfarna investerare, ses detta snarare som ett ypperligt köptillfälle att handla aktier till rejäla rabatter, i synnerhet om man är långsiktig i sitt sparande. Vi har också fått se flera tunga insiders som passat på att köpa i raset, bland annat Fredrik Lundberg, Johan Forsell (Investors vd), Torsten Jansson i New Wave etc. Personer som varit med länge i ”matchen”.

En klassisk Black Swan

Coronaviruset är en klassisk så kallad Black Swan, ett begrepp som myntades av den legendariske derivathandlaren och professorn Nassim Nicholas Taleb. Hans tes är att det är de osannolika och svårförutsägbara händelserna som genom historien har fått störst genomslag för mänskligheten. Allt från två världskrig och tsunamikatastrofen, till medicinska genombrott och en sökmotor som kallas Google. Apples Iphone är också en sådan. Terrordådet 11 september ett annat.

Den här typen av ”events” är extremt svåra att förutse och när de förutses så är det extremt svårt att räkna på dem. De skapar en enorm osäkerhet, både på nedsidan men även på uppsidan, och inte förrän svanen simmat klart så kan man kvantifiera effekterna ordentligt.

Historiska svarta svanar borde ha gjort oss ödmjuka och förberedda på händelser som vi inte rimligen tror kan inträffa eller som vi inte ser komma. Men icke. Vi brukar ofta efterkonstruera, försköna våra misstag, och få historien att se logisk och sammanhängande ut, när så mycket istället beror på slumpen. Vi faller offer för vårt nedärvda behov av ytlighet, förenklingar och story-telling. Vi letar bekräftelser men blundar för de tysta bevisen, när vi istället borde hålla oss till empiri, experimenterande och erfarenheter. Vi litar på självsäkra människor och bygger modeller (inte minst inom finansvärlden) som ska beskriva verkligheten men som egentligen bara invaggar oss i en falsk trygghet.

Risk går inte att koka ner till ett statistiskt mått och börsens beteende kommer heller aldrig att gå att sammanfatta i en formel. Som investerare så gäller det att istället vara uthållig och beredd på att förlora på kort sikt om du vill vinna på längre sikt. Vi måste alltså hela tiden ha det ”otänkbara” i bakhuvudet och vara ödmjuka inför vad vi inte vet.

Viktigt att kunna hantera rädslan

På börsen är det oftast rädsla (vid nedgångar) och girighet (vid uppgångar) som styr våra beslut och hindrar oss från att göra bra affärer.

I börskrascher som dessa så är det viktigt att kunna hantera rädslan. Det är enkelt att trycka på sälj och slippa se eländet på skärmen, men kom ihåg att den som vågade hålla kvar vid sina aktier under finanskrisen för 12 år sedan fick se en rejäl återhämtning åren efter. Sannolikt blir det så denna gången också. Världen kommer inte att gå under den här gången heller.

Nu gäller det att kunna lyfta blicken och göra en rimlighetsbedömning kring bolagets långsiktiga tillväxtutsikter och inte stirra sig blind på kvartalssiffror eller hur aktien rör sig på kort sikt. Ett bolags fundamentala grunder förändras sällan radikalt på några veckor, inte ens på några månader.

Min starka övertygelse är att den som vågar behålla bra bolag i portföljen kommer att belönas när röken lägger sig.

Mina bästa tips just nu

  • Filtrera INTE bort information som inte överensstämmer med den egna uppfattningen. Hjärnan gör det nämligen rätt så ofta. Det är en skön massage för egot, men inte vidare smart.
  • Var självkritisk. Fråga dig själv varför du reagerar som du gör i en viss situation. Försök alltid göra en sund och balanserad tolkning av det nya läget.
  • Förstå vad det är du äger. Förstå produkten/tjänsten bolaget säljer och framtidsmöjligheterna för denna.
  • Våga vara uthållig. Handla inte aktier på kort sikt. Förutsättningarna för ett företag förändras inte över en natt. Hur många bolag hade vi haft idag om dess ägare ständigt lät sig nedslås av tillfälliga motgångar och sålde sina aktier?
  • Diversifiera. Ju fler aktier i olika branscher, desto mindre risk i portföljen. Oavsett hur bra du har gjort hemläxan så kan det dyka upp oväntade händelser i specifika branscher och specifika bolag.
  • Lägg inte all din förmögenhet på börsen. Placera bara upp till en summa som du faktiskt har råd att förlora helt utan att det äventyrar hela din livssituation.

Gabriel Isskander, chefredaktör Börsveckan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg