Aktieportföljen som gått 7,7 gånger bättre än index!

10 - års portföljgraf variant 6

Börsveckan är en renodlad oberoende aktieanalystidning som ges ut en gång i veckan. Sedan starten 1992 har tidningen en fiktiv aktieportfölj som löpande sätts samman av tidningens redaktion. Portföljens utveckling de senaste tio åren är hela 1980%, vilket är 7,7 gånger mer än Stockholmsbörsens utveckling under samma period (+256% inklusive utdelningar). För att ta del av Börsveckans portfölj och de löpande förändringar som görs i den måste du prenumerera på tidningen men som ett smakprov bjuder vi här på redaktionens personliga aktieinnehav just nu:

Börsveckans Daniel Svenssons portfölj (Chefredaktör)
Aktie P/E tal Utdelning Utveckling Avkastning Handla
ABB 18,7 3,1% 12,8% 15,9% Köp
Apple 12,0 2,5% -9,9% -7,4% Köp
Axfood 17,7 3,8% 28,1% 31,9% Köp
Autoliv 15,6 2,3% 30,1% 32,4% Köp
Betsson 14,8 4,9% 0,4% 5,3% Köp
Disney 19,7 1,2% 30,1% 31,3% Köp
Eurocon 17,4 6,8% 0,3% 7,1% Köp
Formpipe 19,0 0,0% -7,7% -7,7% Köp
HiQ 17,7 6,0% 13,3% 19,3% Köp
Intrum Justitia 19,3 2,9% 77,3% 80,2% Köp
JM 15,5 3,6% 61,2% 64,8% Köp
Kinnevik B 28,1 2,9% 64,0% 66,9% Köp
NCC B 11,4 5,2% 40,5% 45,7% Köp
Nordea 11,6 3,6% 24,8% 28,4% Köp
Sagax A 8,2 1,5% 51,1% 52,6%* Köp
SCA B 24,4 2,8% 14,9% 17,7% Köp
Securitas B 20,0 4,0% 29,5% 33,5% Köp
Skanska B 14,0 4,8% 16,4% 21,2% Köp
Stora Enso R 10,7 4,5% 21,7% 26,2% Köp
Systemair 26,1 1,3% 29,3% 30,6% Köp
TeliaSonera 10,8 5,8% 11,8% 17,6% Köp
Volvo 50,8 3,1% 8,4% 11,5% Köp
VBG Group B 17,9 1,8% 35,7% 37,4% Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Gabriel Isskanders portfölj (Aktieskribent)
Aktie P/E tal Utdelning Utveckling Avkastning Handla
Betsson 14,8 4,9% 0,4% 5,3% Köp
Doro 15,2 2,5% 100% 102,5% Köp
H&M B 27,6 3,4% 24,3% 27,7% Köp
HiQ 17,7 6,0% 13,3% 19,3% Köp
Intrum Justitia 19,3 2,9% 77,3% 80,2% Köp
Investor B 4,5 3,6% 14,7% 18,3% Köp
Kinnevik B 28,1 2,9% 64,0% 66,9% Köp
Lindab 31,9 0% 39,7% 39,7% Köp
NCC B 11,4 5,2% 40,5% 45,7% Köp
Nolato B 10,4 5,5% 36,3% 41,8% Köp
Semcon 10,8 2,9% 42,2% 45,1% Köp
Skistar 20,5 3,1% -4,1% -1,0% Köp
Swedbank 10,8 6,7% 17,9% 24,6% Köp
Swedish Match 15,9 3,2% 3,9% 7,1% Köp
TeliaSonera 10,8 5,8% 11,8% 17,6% Köp
Trelleborg 21,8 2,5% 51,2% 53,7% Köp
Volvo 50,8 3,1% 8,4% 11,5% Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Lars Fricks portfölj (Aktieskribent)
Aktie P/E tal Utdelning Utveckling Avkastning Handla
Avanza 39,4 4,2% 46,8% 51,0% Köp
Dedicare 12,2 6,0% -27,0% -21,0% Köp
H&M B 27,6 3,4% 24,3% 27,7% Köp
Medcap 20,9 0% 52,2% 52,2% Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Tomas Trocmés portfölj (Teknisk analytiker)
Aktie P/E tal Utdelning Utveckling Avkastning Handla
Alliance Oil 4,1 0% -8,8% -8,8% Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Mikael Hårdes portfölj (Aktieskribent)
Aktie P/E tal Utdelning Utveckling Avkastning Handla
AQ Group 11,9 1,9% 52,2% 54,1% Köp
Atrium Ljungberg B  10,8 3,3% -1,5% 1,8% Köp
BillerudKorsnäs 15,9 3,1% 5,9% 9,0% Köp
Catena 5,3 1,0% 63,9% 64,9% Köp
Finnvedenbulten 30,1 4,4% 54,9% 59,3% Köp
Hexpol B 19,9 1,3% 32,2% 33,5% Köp
Nolato B 10,4 5,5% 36,3% 41,8% Köp
Opus Group 86,0 0,3% 208,0% 208,3% Köp
Sagax A 8,2 1,5% 51,1% 52,6% Köp
Sandvik 18,0 4,0% -14,2% -10,2% Köp
SEB A 12,6 4,0% 23,3% 27,3% Köp
TeliaSonera 10,8 5,8% 11,8% 17,6% Köp
Trelleborg B 21,8 2,5% 51,2% 53,7% Köp
Volvo 50,8 3,1% 8,4% 11,5% Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Grafen visar utvecklingen för BV-portföljen, det finns inga garantier för att det går att åstadkomma samma avkastning genom att kopiera den. Det finns inga avgifter som belastar portföljen. Den redovisas utan transaktionskostnader och utan eventuella skatteeffekter. Avkastningen för ovan nämnda utländska värdepapper inkluderar inte valutaeffekter. Investeringar i dessa instrument innebär också en valutarisk. Redaktionens innehav är hämtade från den oberoende tidningen Börsveckan nummer 40, 2013. Redaktionens redovisade innehav är deras privata innehav. Dessa behöver inte överensstämma med innehaven i tidningens fiktiva portfölj, även om dom vid en viss tidpunkt helt eller delvis kan göra det.

(#)Avser den ackumulerade avkastningen för BV-portföljen respektive OMXAFGX-index under perioden 2003-08-06 till och med 2013-08-14. Notera att BV-portföljen gör uppehåll under sommarmånaderna. Kurvan inkluderar därför inte avkastning för BV-portföljen eller för index under perioderna 2004-06-09 till 2004-07-28, 2005-06-08 till 2005-07-27, 2006-06-07 till 2006-07-26, 2007-06-05 till 2007-07-25, 2008-06-04 till 2008-07-23, 2009-06-03 till 2009-07-21, 2010-06-16 till 2010-08-05, 2011-06-15 till 2011-08-04, 2012-06-13 till 2012-08-01, 2013-06-12 till 2013-07-31.

Relaterade inlägg