Aktieportföljen som gått 7,7 gånger bättre än index!

Av Avanza

30 sep 13

Share

10 - års portföljgraf variant 6

Börsveckan är en renodlad oberoende aktieanalystidning som ges ut en gång i veckan. Sedan starten 1992 har tidningen en fiktiv aktieportfölj som löpande sätts samman av tidningens redaktion. Portföljens utveckling de senaste tio åren är hela 1980%, vilket är 7,7 gånger mer än Stockholmsbörsens utveckling under samma period (+256% inklusive utdelningar). För att ta del av Börsveckans portfölj och de löpande förändringar som görs i den måste du prenumerera på tidningen men som ett smakprov bjuder vi här på redaktionens personliga aktieinnehav just nu:

Börsveckans Daniel Svenssons portfölj (Chefredaktör)
AktieP/E talUtdelningUtvecklingAvkastningHandla
ABB18,73,1%12,8%15,9%Köp
Apple12,02,5%-9,9%-7,4%Köp
Axfood17,73,8%28,1%31,9%Köp
Autoliv15,62,3%30,1%32,4%Köp
Betsson14,84,9%0,4%5,3%Köp
Disney19,71,2%30,1%31,3%Köp
Eurocon17,46,8%0,3%7,1%Köp
Formpipe19,00,0%-7,7%-7,7%Köp
HiQ17,76,0%13,3%19,3%Köp
Intrum Justitia19,32,9%77,3%80,2%Köp
JM15,53,6%61,2%64,8%Köp
Kinnevik B28,12,9%64,0%66,9%Köp
NCC B11,45,2%40,5%45,7%Köp
Nordea11,63,6%24,8%28,4%Köp
Sagax A8,21,5%51,1%52,6%*Köp
SCA B24,42,8%14,9%17,7%Köp
Securitas B20,04,0%29,5%33,5%Köp
Skanska B14,04,8%16,4%21,2%Köp
Stora Enso R10,74,5%21,7%26,2%Köp
Systemair26,11,3%29,3%30,6%Köp
TeliaSonera10,85,8%11,8%17,6%Köp
Volvo50,83,1%8,4%11,5%Köp
VBG Group B17,91,8%35,7%37,4%Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Gabriel Isskanders portfölj (Aktieskribent)
AktieP/E talUtdelningUtvecklingAvkastningHandla
Betsson14,84,9%0,4%5,3%Köp
Doro15,22,5%100%102,5%Köp
H&M B27,63,4%24,3%27,7%Köp
HiQ17,76,0%13,3%19,3%Köp
Intrum Justitia19,32,9%77,3%80,2%Köp
Investor B4,53,6%14,7%18,3%Köp
Kinnevik B28,12,9%64,0%66,9%Köp
Lindab31,90%39,7%39,7%Köp
NCC B11,45,2%40,5%45,7%Köp
Nolato B10,45,5%36,3%41,8%Köp
Semcon10,82,9%42,2%45,1%Köp
Skistar20,53,1%-4,1%-1,0%Köp
Swedbank10,86,7%17,9%24,6%Köp
Swedish Match15,93,2%3,9%7,1%Köp
TeliaSonera10,85,8%11,8%17,6%Köp
Trelleborg21,82,5%51,2%53,7%Köp
Volvo50,83,1%8,4%11,5%Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Lars Fricks portfölj (Aktieskribent)
AktieP/E talUtdelningUtvecklingAvkastningHandla
Avanza39,44,2%46,8%51,0%Köp
Dedicare12,26,0%-27,0%-21,0%Köp
H&M B27,63,4%24,3%27,7%Köp
Medcap20,90%52,2%52,2%Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Tomas Trocmés portfölj (Teknisk analytiker)
AktieP/E talUtdelningUtvecklingAvkastningHandla
Alliance Oil4,10%-8,8%-8,8%Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

Börsveckans Mikael Hårdes portfölj (Aktieskribent)
AktieP/E talUtdelningUtvecklingAvkastningHandla
AQ Group11,91,9%52,2%54,1%Köp
Atrium Ljungberg B 10,83,3%-1,5%1,8%Köp
BillerudKorsnäs15,93,1%5,9%9,0%Köp
Catena5,31,0%63,9%64,9%Köp
Finnvedenbulten30,14,4%54,9%59,3%Köp
Hexpol B19,91,3%32,2%33,5%Köp
Nolato B10,45,5%36,3%41,8%Köp
Opus Group86,00,3%208,0%208,3%Köp
Sagax A8,21,5%51,1%52,6%Köp
Sandvik18,04,0%-14,2%-10,2%Köp
SEB A12,64,0%23,3%27,3%Köp
TeliaSonera10,85,8%11,8%17,6%Köp
Trelleborg B21,82,5%51,2%53,7%Köp
Volvo50,83,1%8,4%11,5%Köp

Alla siffror ”i år” till och med stängningskurs 2013-09-30.

HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Grafen visar utvecklingen för BV-portföljen, det finns inga garantier för att det går att åstadkomma samma avkastning genom att kopiera den. Det finns inga avgifter som belastar portföljen. Den redovisas utan transaktionskostnader och utan eventuella skatteeffekter. Avkastningen för ovan nämnda utländska värdepapper inkluderar inte valutaeffekter. Investeringar i dessa instrument innebär också en valutarisk. Redaktionens innehav är hämtade från den oberoende tidningen Börsveckan nummer 40, 2013. Redaktionens redovisade innehav är deras privata innehav. Dessa behöver inte överensstämma med innehaven i tidningens fiktiva portfölj, även om dom vid en viss tidpunkt helt eller delvis kan göra det.

(#)Avser den ackumulerade avkastningen för BV-portföljen respektive OMXAFGX-index under perioden 2003-08-06 till och med 2013-08-14. Notera att BV-portföljen gör uppehåll under sommarmånaderna. Kurvan inkluderar därför inte avkastning för BV-portföljen eller för index under perioderna 2004-06-09 till 2004-07-28, 2005-06-08 till 2005-07-27, 2006-06-07 till 2006-07-26, 2007-06-05 till 2007-07-25, 2008-06-04 till 2008-07-23, 2009-06-03 till 2009-07-21, 2010-06-16 till 2010-08-05, 2011-06-15 till 2011-08-04, 2012-06-13 till 2012-08-01, 2013-06-12 till 2013-07-31.

Dela inlägget

Relaterade inlägg