Vad är warranter och hur fungerar de?

Av Avanza

28 nov 23

Share

Nu breddar vi utbudet med plain vanilla warranter med både svenska och amerikanska aktier samt index som underliggande tillgång.

I samma veva hottar vi upp våra listor!

Nu har vi släppt vi nya fräscha warrant och certifikat-listor med fler sorterings och filtreringsmöjligheter än tidigare – och de finns även tillgängliga i apparna!

Dessutom är den byggd på modernare och säkrare teknik vilket ger oss möjlighet att utveckla dem och göra de ännu bättre och mer innovativa än tidigare, så se till gå in och kika på våra listor, kläm & känn på listorna och ge oss feedback.

Vad är och hur fungerar en warrant?

En warrant, även kallat plain vanilla-warrant eller köp/säljwarrant, är en finansiell produkt med begränsad förlustrisk men obegränsad avkastningspotential. Warrant ger innehavaren möjlighet att köpa (köpwarrant) eller sälja (säljwarrant) en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris, även kallat lösenpris, under en begränsad löptid. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis en aktie, index eller råvara.

Om den underliggande tillgången når eller överstiger lösenpriset på slutdagen har warranten ett värde. Warranter har därmed vissa likheter med standardiserade optioner. Warranter har generellt en längre löptid och kräver inte specifika avtal för att handla. Dessutom finns det flera olika utfärdare av warranter och principerna för namngivelse och lösenförfarande kan därmed skilja sig åt. Warranter har, till skillnad mot optioner, alltid kontantavräkning.

Warranter ger möjlighet till hävstångseffekt och diversifiering. Det kan även finnas underliggande tillgångar som annars är svåra att själv investera direkt i. Med säljwarranter finns möjligheten att få avkastning i en nedåtgående marknad. Vissa produkter har även förlängda öppettider och går handla mellan kl. 08:15 – 21:55.

Annons

Vad krävs för att få handla?

Det behövs inga speciella avtal för att få handla warranter. Däremot måste alla banker, enligt lagen om värdepappersmarknaden, säkerställa att du som investerare har tillräckligt mycket kunskap om instrumenten du handlar med, varför du behöver göra ett test om warranter innan du börjar handla.

Risker med att handla med warranter

Liksom handel med optioner är handel med warranter till viss del spekulativ verksamhet och därmed förenat med relativt stor risk. Prissvängningarna i warranter är större än i de underliggande instrumenten. Detta innebär att handel med warranter har en större vinstpotential än investeringar i underliggande instrument, men också att förlustriskerna är större. Det går därför inte att understryka nog vikten av att sätta dig in i hur warranter fungerar och läsa på om den specifika produktens villkor innan du handlar.

Produktutbud

Du hittar listan med alla warranter här. Just nu finns det både svenska och amerikanska aktier – samt index som underliggande tillgång. Men du kan vara med och påverka utbudet genom att skicka dina önskemål till vår kundservice genom ett meddelande i appen eller på sajten.

Vill du lära dig mer om börshandlade produkter finns mycket utbildningsmaterial i Avanza Akademin

// Haben Gilamikael, produktägare Avanza

Tänk på att de här produkterna är komplicerade, och de passar inte alla. Innan du börjar är det därför en bra idé att du sätter dig in i vilka risker som finns, t.ex. genom att läsa produkternas faktablad och prospekt. Och du ska bara investera om du förstår hur produkterna fungerar. Din investering kan trots allt både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Relaterade inlägg