Aktier, hedge eller räntor? Här är de populäraste fonderna i varje kategori!

Av Avanza

12 jun 15

Share

Efter en lång uppgång på Stockholmsbörsen har vi nu fått se lite röda siffror. När detta sker brukar våra kunder dela sig i två tydliga läger. Vissa ser det som ett köpläge och blir glada över att kunna komma in billigare än tidigare, medan andra tror på fortsatt nedgång och tar en paus från börsen. Oavsett vilken kategori du tillhör eller om du är någonstans mittemellan så finns det alternativ för dig att investera. Vi listar nedan de populäraste fonderna i kategorierna aktiefonder, hedgefonder och räntefonder.

Aktier

En aktiefond är en fond som investerar minst 85 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.

Populäraste aktiefonderna
VärdepapperÄgare*Risk**Utv 1 år***Utv 5 år***
KÖPAvanza Zero141 540Hög (6 av 7)18,5%89,3%
KÖPDanske Invest Global Index37 665Medel (5 av 7)28,0%90,9%
KÖPSwedbank Robur Indexfond Asien28 707Hög (6 av 7)28,0%56,1%

Till alla aktiefonder

Hedge

Hedgefonder är specialfonder och har därmed en friare placeringsinriktning än värdepappersfonder. Många hedgefonder försöker ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

Hedge är ett engelskt ord och betyder skydda. I finansiella sammanhang betyder hedge minskning av risktagandet genom att använda flera olika finansiella instrument. Hedgefonder kan ha såväl mycket hög risk som låg risk.

Populäraste hedgefonderna
VärdepapperÄgare*Risk**Utv 1 år***Utv 5 år***
KÖPAtlant Stability5 943Låg (2 av 7)1,0%22,0%
KÖPCatella Hedgefond HF3 656Medel (3 av 7)4,1%27,6%
KÖPBrummer Multi-Strategy 2XL2 927Medel (4 av 7)9,7%38,0%

Till alla hedgefonder

Ränta

En räntefond är en fond som placerar 100 procent av fondförmögenheten i räntebärande värdepapper, det vill säga i obligationer och statsskuldväxlar.

Populäraste räntefonderna
VärdepapperÄgare*Risk**Utv 1 år***Utv 5 år***
KÖPSpiltan Räntefond Sverige20 390Låg (1 av 7)2,1%14,1%
KÖPDanske Invest Sverige Kort Ränta11 216Låg (1 av 7)0,7%11,1%
KÖPÖhman Penningmarknadsfond5 294Låg (1 av 7)0,1%4,3%

Till alla räntefonder

För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
* Antal kunder hos Avanza som äger fondandelar i fonden per 2015-06-11.
** Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall en fond inte har fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex.
*** Utveckling under 5 respektive 1 år uppdaterat med NAV-kurs per 2015-06-11. Utvecklingen visas i SEK. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive fond. Källa: Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer