Vilka aktier har högst direktavkastning 2017?

Av Avanza

20 jan 17

Share

Nytt år betyder också nya utdelningar. Många bolag delar ut en del av vinsten till sina aktieägare som traditionellt betalas ut på vårkanten. I samband med bolagens årsbokslut så lägger styrelsen fram ett utdelningsförslag som sedan beslutas på årsstämman, där du som aktieägare har rätt att delta.

Vilka bolag förväntas ha högst direktavkastning i år och hur stor andel av vinsten betalar de ut? Det har vi kikat närmare på.

Sist men inte minst så har vi även tittat närmare på vilka bolag som förväntas höja sin utdelning mest nästa år, alltså vilka bolag som förväntas ha den högsta utdelningstillväxten, eller löneförhöjningen i portföljen om man så vill.

Vilka bolag har högst direktavkastning 2017?

Här är aktierna som förväntas ha den högsta direktavkastningen i år. Just direktavkastningen är bolagets utdelning i relation till aktiekursen och siffrorna baseras på analytikerkårens förväntningar, så den slutgiltiga utdelningen kan förändras. Direktavkastningen är ju utdelningen i relation till aktiens pris och nedan grafer baseras på aktiekurserna som gällde måndag den 16 januari.

Förväntad direktavkastning 2017 2

Hur stor andela av vinsten förväntas bolagen dela ut?

Förutom en hög direktavkastning så favoriserar många även en utdelningstillväxt, alltså att bolagets utdelning stiger över tid, likt en löneförhöjning. Bolag som delar ut en stor del av vinsten bör generellt ha svårare att höja utdelningen över tid, speciellt om vinsten dessutom sjunker. I grafen nedan ser du hur stor andel av vinsten som bolagen förväntas dela ut i vår.

Många bolag har en utdelningspolicy där de säger hur stor del av vinsten de har som mål att dela ut. Eftersom utdelningen är en andel av vinsten så stiger ju utdelningen rimligen över tid om vinsten gör det, helt enkelt.

Utdelningsandel

Vilka aktier förväntas höja utdelningen mest nästa år?

Trots att utdelningen för 2016 (som delas ut 2017)  i de allra flesta fall inte ens är beslutad eller utbetald så har analytikerkåren en förväntan om hur utdelningarna kommer se ut nästa år, alltså 2018. Det intressanta här är att kika lite närmare på vilka bolag som förväntas höja utdelningen mest nästa år. Grafen visar nästa års förväntade utdelningar i förhållande till de utdelningar som vi förväntar oss i år.

Förväntad utdelningstillväxt

Vilka utdelningsaktier gillar du bäst?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg