Aktierna och fonderna som lockade kunderna mest i juli

Efter en lång ökenvandring i negativt territorium ser juli ut att bjuda på ett rejält högtryck. Breda Stockholmsbörsen (OMXSGI) stiger över 11% samtidigt som det smalare indexet OMXS30 går mot årets första positiva börsmånad. En stark rapportsäsong där bolagen på ett imponerande sätt navigerar en snårig terräng adderar riskvilja och bidrar till att aktiespararna fortsätter nettoköpa aktier samtidigt som långräntor fallit tillbaka.

Stockholmsbörsen (OMXSGI) noterade nytt årslägsta den första juli och var då en hårsmån ifrån att ha sjunkit 30% från toppen. Sedan dess har vi sett en rejäl återhämtning, trots fortsatt mörka regnmoln på börshimlen i form av alltjämt höga inflationssiffror, recessionsoro och en potentiell energikris i Europa. Som bekant är dock börsen framåtblickande varpå den naturliga frågan är om vi har det värsta bakom oss.

Börsens utveckling brukar tendera att vara en starkt bidragande faktor till aktiespararnas humör och börsens sentiment. Den hittills relativt starka rapportsäsongen, likväl som det faktum att börsens värdering kommit ned och långa räntor fallit tillbaka, adderar viss optimism. I det här klimatet ser vi att aktiespararna fortsätter nettoköpa aktier, vilket de gjort varje månad under börsåret.

Annons

Aktiespararna bottenfiskar eftersläntrare i juli

Fastighetssektorns motvind har till synes på marginalen mojnat. Efter en halvering av fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index (CREX) under året har vi sett en återhämtning på 23% från årslägsta i början av juli. Den stressade kreditmarknaden ledde fram till en refinansieringsoro som bolagens rapporter rimligtvis tagit udden av. SBB som stigit 29% från årslägsta intar trots uppgången indexets jumboplats med en nedgång på 74% från årsskiftet. Aktiespararna plockar nu upp eftersläntraren i en sektor där temperaturen höjts en aning.

Var tredje köpkrona går till månadens trio som tydliggör en röd tråd – aktiespararna köper eftersläntrare. Trots uppgången i SBB sedan årslägsta i juli har den inte hängt med sektorkollegorna uppåt. Sinch föll dramatiskt i kölvattnet av en blankarrapport, samtidigt som VD aviserade sin avgång dagen innan rapport. Försvarskoncernen SAAB sjönk tillbaka några procent under månaden, men är ändå den aktie som stigit mest på börsens storbolagslista i år och har nu närapå fördubblat antalet aktieägare hos oss.

Månadens säljlista toppas av budaktuella Swedish Match följt av Tesla och H&M.

Säljlistan fortsätter toppas av budaktuella Swedish Match där acceptfristen för budet från Philip Morris löper ut sista september. Den som tror att budet går igenom gör rimligtvis klokt i att sälja aktierna redan nu för att återinvestera dem i något med större kurspotential framåt. Tesla har stigit närmare 20% under månaden, vilket gör att man kan ana viss vinsthemtagning. Samtidigt har aktien, som är den mest ägda amerikanska aktien hos oss, faktiskt tappat aktieägare under månaden. Sist men inte minst hittar vi H&M på säljlistan, som både sjösatt ett återköpsprogram av aktier värt 3 miljarder kronor och aviserat sitt utträde ur Ryssland. Aktien som varit pressad under lång tid steg lite mer än börsen under juli varpå en del aktiesparare rimligtvis sålt för att stuva om i portföljen.

Fondspararna allt mer optimistiska till börsen i juli

Fondspararna fortsätter favorisera bred exponering via globalfonder som attraherar varannan fondkrona under månaden. Den valutamedvind som många globalfonder gett i år, tack vare dollarexponering, fortsatte med som mest 5% under juli, men mojnade framåt slutet av månaden i takt med att svenska kronan stärktes. Sjunkande långräntor har dock tagit över stafettpinnen och gett förnyad energi till techbolagen. Dessa utgör den enskilt största sektorexponeringen på amerikanska börsen, vilket gynnar globalfonder.

Intresset för globalfonder följs av Sverigefonder och blandfonder.

Stockholmsbörsen som tillhört en av de sämre börserna globalt under året ser nu ut att bjuda på en rejäl revansch. OMXS30 går mot den första positiva börsmånaden i år. Den stigande temperaturen syns även bland fondspararna som i allt högre utsträckning favoriserar Sverigefonder – även om globalfonder än så länge ruvar på förstaplatsen.

Energifonder är månadens mest sålda fonder.

Energifonder lockade till högoktanigt köptryck under senvåren, men dumpas nu på bred front av fondspararna där 2 av 3 säljkronor utgörs av energi- och råvarufonder. Även om fondkategorierna gett en mycket hög avkastning sedan årsskiftet, har de sjunkit märkbart från toppen. Indexet S&P GSCI som inkluderar energi, industrimetaller, ädelmetaller, jordbruksprodukter och boskap har sjunkit 15% från årshögsta i mitten på juni. Detta medan oljepriset tappat närmare 25% från sin topp i mars. Priset riskerar att backa ännu mer om vi skulle få en recession

 

Fortsatt trevlig sommar,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg