Aktierna och fonderna som lockade kunderna mest i juni

Sommarbörsen har inletts med finansiellt oväder så den som hoppades på lite ljusglimtar under juni har blivit gruvligt besviken. Börsen befinner sig i björnmarknadsterritorium där OMXS30 tappat -24% från årshögsta samtidigt som breda Stockholmsbörsen (OMXSGI) tappat -28,5%. Faktum är att OMXS30 inte bjudit på en enda positiv börsmånad detta år. Det har inte hänt en enda gång historiskt – åtminstone inte sedan 1990, ifjol var det faktiskt exakt tvärtom dock.

Efter regn kommer solsken, men ännu spöregnar det på börsen. De mörka molnen har dessutom blivit fler när vi nu även oroar oss för fortsatt kraftigt stigande inflation, mer hökaktiga centralbanker, stressade kreditmarknader och recession. Världens centralbanker är beredda att offra en del konjunktur för att tämja inflationen. Frågan är hur mycket och huruvida vi kan undvika en recession eller ej. I det här klimatet har den genomsnittliga aktien på Stockholmsbörsen har nu sjunkit närmare 44 procent sedan respektive högstanivå de senaste två åren och var tredje aktie har mer än halverats.

Detta vittnar om det frostiga klimat som nu råder. Å andra sidan lättar nu Kina på sina nedstängningar, vilket kan agera motvikt framåt. Det vi dock helst vill se är tydliga tecken på att inflationstakten bromsar in.

Nedstängningarna i Kina har varit utmanande för globala försörjningskedjor och eldat på inflationen. Att restriktionerna nu minskar bör vara bra för börsen, även om det adderar ytterligare efterfrågan till global ekonomi i ett redan skört läge i termer av inflation. En intressant spaning är dock att vi sett fallande råvarupriser senaste tiden, något som kan vara klokt att hålla ett öga på framöver.

Hur har aktiespararna agerat under juni?

Månadens köplista toppas av SBB, följt av Investor och Castellum.

Fastighetssektorns motvind har tilltagit i styrka under juni där höga inflationssiffror lett till att finansiella fågelskådare ser fler hökar på centralbankerna. Härtill har kreditmarknaderna blivit än mer stressade och en refinansieringsoro har fortplantat sig i sektorn. Någorlunda lång kapital- och räntebindning för fastighetsbolagen borde dock lindra oron på marginalen. Sektorns permafrost blir tydlig när vi tittar på fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index som tappat närmare 45 procent sedan årsskiftet och över 20 procent enbart i juni.

Jumboplatsen går till SBB som tappat 38 procent under månaden och närmare 75 procent sedan årsskiftet. Aktiespararna trotsar nedgången genom att trycka på köpknappen och verkar tro att vi har det värsta bakom oss. Antalet ägare har dessutom fortsatt att öka under juni i takt med att kursen letat sig nedåt. Även bolagets D-aktie letar sig upp på köptoppen. Troligtvis är det aktiens direktavkastning på över 12 procent som lockar, men här bör man vara medveten om att utdelningen är kopplad till att bolaget fortsätter betala utdelning på stamaktien. Sist men inte minst kan vi notera att SBB tar över Skanskas plats i OMXS30 från halvårsskiftet

Den tydligaste röda tråden på månadens köplista är det faktum att aktiespararna djuphavsfiskar fastighetsaktier som lockar fler än var fjärde köpkrona. Även folkaktien Investor fortsätter att favoriseras. Det är den mest ägda aktien hos såväl oss som bland svenska aktieägare i stort.

Månadens säljlista toppas av budaktuella Haldex följt av Embracer och SAAB.

Budet på Haldex är det senaste i ordningen som visar att vi kanske står inför en tilltagande förvärvsvåg där kapitalstarka bolag vill förvärva tillväxt och utvinna synergier i ett annars ganska tufft klimat. Svenska börsen har gått dåligt i en global kontext och kronan är svag. Det som fattas är troligtvis en lugnare börs med lägre volatilitet. Aktiespararna väljer att tacka för kaffet genom att sälja aktien och räknar därmed att budet går igenom.

Annons

Hur har fondspararna agerat under juni?

I dessa oroliga tider söker många skydd i breda globalfonder, som lockar varannan fondkrona under månaden.

Fondspararna fokuserar på de faktorer som de faktiskt kan påverka, nämligen sin allokering. Det är tydligt att man söker ökad riskspridning via globala indexfonder i den annars så Sverige-tunga fondportföljen. Globalfonder ger en stor viktning mot den amerikanska börsen som tenderar att svänga mindre än den svenska. Dessutom, som grädde på moset, har dollarn stärkts över 5 procent mot kronan under juni. Det har agerat krockkudde för fondspararna.

En intressant spaning är att energifonder som lockade var tredje fondkrona i maj har fått stryka på foten, om än fondkategorin klamrar sig kvar längst ned på köplistan. Då hade oljepriset stigit 6 månader i rad, men nu ser vi att oljan sjunkit närmare 20 procent sedan årshögsta – varav en bit över 8 procent enbart under juni. Faktum är att globala råvaror över hela brädet fallit från höga nivåer den senaste tiden. Det bör rimligen ses som positivt för global ekonomi.

Intresset för globalfonder följs av blandfonder och Sverigefonder.

Utöver det faktum att fondspararna ökar sin riskspridning via breda globalfonder så favoriserar de även blandfonder. Efter den nedgång vi redan sett på börsen så kan det vara klokt att doppa tårna så sakteliga, vilket fondspararna nu gör på bekostnad av räntefonder. Tids nog bottnar nedgången ur och då brukar det kunna gå fort uppåt. Det kan dock vara klokt att bilda sig en uppfattning om hur räntedelen i blandfonden fördelar sig på korta och långa räntepapper. I det här klimatet med kraftigt stigande räntor har det hittills varit mindre smärtsamt med kortare genomsnittliga löptider.

Fondspararna gör comeback i Sverigefonder efter att Stockholmsbörsen fallit ned i källaren och ser ut att bli en av de sämsta börserna globalt i år. Vi befinner oss i en så kallad björnmarknad där börsen (OMXS30) tappat nästan 25 procent sedan årshögsta. En björnmarknad har historiskt hållit i sig under 175 dagar och inneburit en nedgång om 34 procent. En positiv detalj i den annars så mörka tillvaron är att börsen sedan 1984 i snitt stått 31,7 procent högre ett år efter att en björnmarknad bottnat. En god påminnelse om vikten av att bibehålla sitt löpande sparande när det surnar till.

Räntefonder är månadens mest sålda fonder.

Räntemarknaden har inte varit förskonad från det bistra börsklimatet. Faktum är att obligationsmarknaden i USA går mot en av de sämsta starterna på ett år någonsin. Fondspararna säljer primärt obligationsfonder med lång genomsnittlig löptid och därmed högre ränterisk. Att stuva om i fondportföljen genom att sälja räntefonder och köpa globalfonder efter en större nedgång kan visa sig klokt, även om vi inte vet var den absoluta botten finns. Det är som mörkast innan det blir ljusare igen.

Nu får vi verkligen hålla tummarna för lite mer sol på börsen under juli. Historiskt har månaden faktiskt varit hygglig med en genomsnittlig uppgång på +1,72 % sedan år 1990. Förutom genomsnittlig uppgång så har faktiskt 19 av de senaste 32 börsåren bjudit på ett soligt juli.

Avkastning på dig,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg