Aktierna och fonderna som lockade mest i oktober

Den finansiella snålblåsten i september blev kortvarig och korrektionen många väntat på avvärjdes på målsnöret. Börsen (OMXSGI) bottnade 12 oktober och sedan dess har vi fått en uppgång på närmare 8 procent. Det gjorde att oktober med sin uppgång på 5,14 procent blev den bästa oktobermånaden sedan 2015.

Bästa oktoberbörsen sedan 2015

Oktober har ett rykte om sig att vara en nyckfull börsmånad vilket stöds av historien. Många sättningar, korrektioner och björnmarknader har historiskt startats eller avslutats under oktober. I september sjönk börsen 6 procent samtidigt som genomsnittsaktien var ned 21 procent från respektive årshögsta. Vi gick alltså in i oktober och rapportsäsongen med lägre värderingar och förväntningar.

Sedan börsen bottnade ur under första halvan av oktober har vi sett en rejäl uppgång. En starkt bidragande faktor är naturligtvis rapportsäsongen som hittills varit bättre än befarat. Det har stärkt riskaptiten och resulterat i stora nettoköp under månaden. Förutom att det blev den bästa oktobermånaden sedan 2015 så blev det också den tredje bästa börsmånaden i år.

Månadens köplista toppas av Investor, följt av H&M och Alibaba.

Sveriges största investmentbolag och tillika vår absolut mest ägda aktie toppar köplistan under oktober. Sedan toppnoteringen i augusti sjönk Investor som mest 18 procent, troligtvis delvis beroende på den mediala diskussionen om investmentbolagens premievärderingar. Noterbart är dock att Investor handlas till rabatt. Aktien har attraherat åtta procent fler ägare hos oss sedan toppnoteringen i augusti och närmare 70 procent fler sedan årsskiftet.

Intresset för Investor följs av H&M och Alibaba, som haft bolagsspecifika utmaningar. H&M:s aktie befinner sig långt ifrån fornstora nivåer där aktien toppade i mars 2015. Kritiken har länge handlat om att de varit sena med omställningen mot e-handel och fortsatt att nettoöppna butiker trots kunders ändrade köpbeteenden. Sentimentet kring H&M skiftar nu sakta samtidigt som de aviserat stängningar av två flaggskepsbutiker, vilket ger ett starkt signalvärde. Sist men inte minst återinför de nu utdelning för första gången sedan våren 2019.

Kinesiska bolag har drabbats av regimens nedslag i olika sektorer, vilket skapat stor oro. Detta har även spillt över på Alibaba. Aktien har dock stigit över 20 procent sedan början på oktober tack vare en ny halvledare till bolagets datacenter som sägs vara det mest avancerade chipet i Kina. Dessutom har grundaren Jack Ma setts förlusta sig i Europa, något som minskat oron kring grundarens väl och ve.

Annons

Månadens säljlista toppas av Evolution, följt av Kindred och Veoneer.

Evolution har varit en tillväxtstjärna sedan den välkomnades in i det finansiella finrummet OMXS30 vid årsskiftet. Aktien har stigit 64 procent i år, men tappat en del mark sedan toppnoteringen i våras. Paradoxen förknippad med att tillhöra vinnarskaran är att du blir en kassako för att finansiera andra investeringar. Privatspararna har under lång tid tagit hem en del vinst, men nu ser vi att även antalet ägare minskar. Sedan årsskiftet har dock bolaget attraherat 40 procent fler ägare.

Månadens kuriosa
Fjolårets utdelningstorka har förbytts i ett utdelningsregn. Avanzas utdelningsjägare har därmed många skäl att dra på smilbanden. Totalt har de mottagit 6,7 miljarder kronor i utdelningar under året, vilket motsvarar 22 miljoner kronor om dagen eller 258 kronor per sekund.

Fondspararna lämnade landet

Det faktum att börsen surnade till under september ledde till att fondspararna då skruvade ned på risken. I oktober har börsen kommit tillbaka med besked, vilket omvänt mynnat ut i stora nettoköp. Månadens stora utropstecken är dock det faktum att fondspararna lämnar landet. De petar ner Sverigefonder från tronen efter 8 månader som ohotad etta. Var tredje fondkrona går istället till Globalfonder.

Förnyad riskaptit i kölvattnet av en stark börsutveckling under månaden har lett till stora nettoköp. Det är fondsparare i åldersspannet 18–40 år som är mest aktiva. Trots att de är på köpsidan så har de fortfarande kvar närmare 7 procent torrt krut i portföljen. Månaden bjuder på ett tydligt trendskifte där Globalfonder övertar tronen från Sverigefonder genom att attrahera var tredje fondkrona, följt av Energifonder och Blandfonder. En annan intressant spaning är att samsynen på Globalfondernas attraktionskraft är ovanligt hög mellan kvinnor och män.

Under oktober har vi sett en rotation bort från Sverigefonder där fondspararna helt sonika lämnar landet i jakten på avkastning på de globala jaktmarkerna. Världen är som bekant börsnoterad och det är klokt att sprida risken bortom landets finansiella gränser. De flesta av oss har dessutom redan i utgångsläget en stor vikt mot Sverigefonder.

Ett ökat fokus på Globalfonder innebär indirekt en större exponering mot USA, som vanligtvis utgör närmare 60 procent av exponeringen i fondkategorin. Det i sin tur innebär att fondspararna får en indirekt stor exponering mot amerikanska bolag och teknikaktier som utgör en stor andel av den amerikanska börsen. Fonderna Avanza Global, Länsförsäkringar Global Indexnära och AMF Aktiefond Global attraherar 7 av 10 fondkronor i kategorin under månaden.

Intresset för Globalfonder följs av Energifonder och Blandfonder.

Energikrisen har slagit till med full kraft och är ytterligare ett symptom på den globala återstarten av världen efter The Great Lockdown. Till skillnad från fjolårets vinnarkategori Gröna Energifonder så favoriserar kunderna nu traditionella Energifonder. Stigande energipriser på olja, kol och gas har lett till dramatiskt stigande aktiekurser inom segmentet. Den genomsnittliga uppgången i denna kategori överstiger 100 procent senaste året, vilket lockat fondspararna att trycka på köpknappen.

Fondspararnas intresse för ryska börsen har lyst med sin frånvaro en tid men med stigande råvarupriser, inte minst på olja och gas, samt en god börsutveckling på 32 procent under året mätt i dollar har fondspararnas intresse kittlats. Rysslandsfonder brukar få porträttera en krydda i portföljen vilket också syns i statistiken. Totalt investeras 1 av 10 fondkronor under månaden i Rysslandsfonder där Swedbank Robur Rysslandsfond och Nordea Rysslandsfond kniper två tredjedelar av sparandet i kategorin.

Teknikfonder är månadens mest sålda fonder.

Teknikfonder förpassas fortsatt till frysboxen efter att ha utgjort en av vinnarkategorierna under hela förra året. Den våta filten beror nog delvis på att många sett att inte minst stora bolag i mer traditionella sektorer presterat väl under året. Samtidigt har fondspararna rimligtvis dragit öronen åt sig avseende den amerikanska centralbankens kommande nedtrappning av stödköp och stigande långräntor. Högre räntor har historiskt tenderat att pressa dessa mer räntekänsliga bolag som har vinsterna en bra bit in i framtiden. Teknikbolagen blir därmed föremål för uttrycket hellre en fågel i handen än tio i skogen.

Kuriosa
Mer än varannan fondsparare har en Globalfond i portföljen. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämn och 31–40-åringarna är de som i störst utsträckning favoriserar fondkategorin, följt av 18–30-åringarna.

De populäraste Globalfonderna att månadsspara i är SPP Global Plus A SEK, Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära. De favoriseras både av kvinnor och män men i olika ordning. Det genomsnittliga fondsparandet bland de som äger Globalfonder är 3 636 kronor per månad, där männens månadssparande uppgår till 4 296 kronor och kvinnornas till 2 651 kronor.

Fonderna som favoriserades under månaden

  1. Avanza Global
  2. Länsförsäkringar Global Indexnära
  3. BGF World Energy A2
  4. Avanza Sverige
  5. Thematica – Future Mobility Retl SEK

Novemberbörsen har historiskt varit stark och utgör starten på en starkare period vilket ligger till grund för uttrycket om att aktier är en vintersport. Senaste 10 åren är den genomsnittliga uppgången +2,08 % och 7 av 10 år har varit positiva. Vidare har 4 av 10 år med en positiv oktoberbörs också gett en positiv novemberbörs.

 

Avkastning på dig,
Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg