Amortera eller investera? Så kan du tänka i höst

Hur ska man egentligen tänka kring sitt bolån och sparande när inflationen är skyhög? Äter inflationen upp lånet så att man nu kan amortera mindre och istället investera mer? Eller ska man snarare amortera mer för att mildra effekten av högre räntekostnader i framtiden? Här reder vi ut hur man kan tänka.

Ska man amortera mer nu när räntorna och inflationen stiger?

Förenklat kan man säga att inflation innebär allmänna och bestående prisökningar i ekonomin. För att vi inte ska bli fattigare krävs det att lönerna hänger med och ökar i samma takt som inflationen. I Sverige sätts lönerna i stort genom centrala förhandlingar och parterna har hittills varit tydliga med att inflationen inte ska påverka lönesättningen. Det innebär att vi inte kan vänta oss kompensation för de djupa hål inflationen grävt i våra plånböcker.

Samtidigt ger inflationen en viss effekt på bolånen då dessa är på en fast nivå även när priserna i övrigt stiger. Men så länge inte lönerna hänger med i samma takt som inflationen är det inte läge att sluta amortera. Detta beror på att vi, som lök på laxen till våra redan stora hål i plånböckerna, har att vänta oss stigande bolåneräntor. Att amortera, och därigenom minska räntekänsligheten när bolåneräntorna väntas fortsätta uppåt i takt med kommande räntehöjningar, är därför en god idé.

Annons

Eller ska man investera nu?

Även om vissa aktörer börjat höja räntorna på sparkonton något är det i dag inte möjligt att spara pengar på sparkonto utan att pengarna urholkas i värde. Samtidigt har börsen en historisk avkastning på 7% vilket är betydligt högre än de nivåer vi kan hitta på ett sparkonto. Därför är en investering på börsen ett visst inflationsskydd.

Den oro som präglat börsen under hösten, inte minst inom teknikbolagen, har en tydlig koppling till inflations- och ränteoro. Men vi ska komma ihåg att detta är kortsiktiga svängningar. På lång sikt är det de börsnoterade bolagens vinstutveckling som styr hur aktierna går. Det är också därför man bara ska ha investera pengar som man inte behöver inom de närmsta fem åren på börsen.

Hur ska man agera egentligen?

Det finns inga enkla svar på frågan kring hur man ska förhålla sig till amortering och investeringar i detta läge. Det beror helt enkelt på hur just din situation ser ut.

Har du till exempel stora bolån och dessutom rörlig ränta kan det vara en god idé att minska din räntekänslighet genom att amortera lite extra. Samtidigt har amortering en tydlig alternativkostnad i den avkastning man skulle ha fått om man istället investerat pengarna. Har du istället en belåningsgrad under 30% och dessutom bundna lån kan det kanske vara läge att minska på amorteringen och öka investeringarna.

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg