Anders Borg gästar Avanzapodden och pratar investeringar

Av Avanza

05 mar 20

Share

Många känner igen Anders Borg som vår förra finansminister men vad som kanske är mindre känt är hans engagemang som rådgivare till East Capital, startupinvesteringar och förkärlek till stockpicking. Vi träffade honom och frågade om allt från coronaviruset, tillväxtmarknader till huruvida han är aktieägare i Avanza.

Är han orolig för spridningen av Coronaviruset?

När podden spelades in hade vi precis haft det största börsfallet på Stockholmsbörsen sedan Brexit i kölvattnet av coronaepidemin. En naturlig fråga blev därför hur han såg på situationen.

Anders menade att han kan rätt mycket om epidemier tack vare erfarenhet från hans tid på World Economic Forum under Ebola-epidemin likväl som vår egen fågelinfluensa. Givet den erfarenheten så menade han att han inte är så orolig.

”Det här är en stor efterfrågechock som slår igenom väldigt tungt i Kina under första kvartalet. Men om ni tänker er en discounted cash flow-analys (DCF/Diskonterad kassaflödesanalys), det som då händer är att första kvartalet går ned kraftigt, lönsamhet under året går ned, men sedan studsar det tillbaka. Dessutom bör vi få väldigt breda penningpolitiska stimulanser, jag tror nästan alla centralbanker i världen kommer att sänka räntan under kommande halvår” dessutom menar han att ”…till det kommer rätt stora finanspolitiska stimulanser i Kina”.

För varje dag som går kommer vi närmare ett vaccin. Nu har vi hållit på i åtminstone fyra veckor med att ta fram just detta. Vid Ebola-utbrottet trodde vi att det skulle hålla på i två år med närmare 100 000 dödsoffer. Men han påpekar att det var över på 6 månader och nådde omkring 10 000 dödsoffer.

Skillnaden mot all historisk erfarenhet är att folk i Afrika är mycket rikare idag, något som även i allra högsta grad gäller Kina. Wuhan är en ort där man har 20-25 000 USD per capita och har en helt annan tillgång till information, inte minst via smartphones. Det gör att man omedelbart har möjlighet att få koll på vad man bör göra. ”Jag tror inte det finns en människa idag som kommer ta en annan människa i hand i Kina. Alla kommer buga sig och säga hallå på ett helt annat sätt”.

Vad gäller reaktionen på världens börser säger han ”Det vi nu har är en massa följdeffekter för att vi nu ska omprissätta miljoner finansiella tillgångar utifrån den här smällen och det är klart att det slår mer ett flygbolag eller färjebolag än ett techbolag eller en bank i Norden. Nu måste alla prissättningarna justeras och det leder till osäkerhet och då blir det stökigt på marknaderna. Men jag tror effekten på världstillväxten är 0,1 – 0,2 % och mindre i utvecklade länder och jag är övertygad om att kinesiska regeringen kommer hantera detta på ett hyggligt bra sätt.”

Skramlar Riksbankens verktygslåda tom?

FED har senaste dagarna varit ute och sagt att man egentligen kommer att sikta på genomsnittlig inflation och därmed kommer acceptera en högre inflationstakt under några år. Det tycker Anders är det mer korrekta förhållningssättet. Vad gäller Riksbanken på hemmaplan säger han ”Så länge människor accepterar kronor så finns ingen begränsning för vad Riksbanken kan göra med balansräkningen”. Vidare säger han ”När jag jobbade på Riksbanken så brukade Staffan Viotti säga att man kan köpa skrivbord. Alltså ett skrivbord kan vara ett lika bra penningpolitiskt instrument som en obligation. Så länge du köper något där man accepterar fiat-valuta så ökar du efterfrågan”

Det finns uppenbara alternativa verktyg i Riksbankens verktygslåda. De skulle kunna gå in i företagsobligationsmarknaden, köpa kommunobligationer, ge direktlån till stora företag för att underlätta likviditet, delfinansiera bankers utlåning till mindre bolag, intervenera bostadsmarknaden eller hundra andra sätt som han skulle kunna komma på, vilket även Riksbanken skulle kunna komma på betonar han.

Vad är roligast – politik eller näringsliv?

”Jag tycker det finns stora likheter, man löser ett problem och sedan vidtar man olika åtgärder och inväntar för att se om det fungerar. Problemet med politiken är att den är så oerhört långsam och sedan har du en väljarmarknad som är svår att förutse och förstå.” För att ge oss lite förståelse för hur han menar så tar han svenska storbanker som ett exempel. Han tror inte de svenska bankerna i grunden är korrupta, därför tror han att den penningtvättssituation många banker befinner sig i kommer hanteras och kostnaderna förknippade med detta så sakteligen försvinna. Det leder rimligtvis till en återgång till bra räntabilitet på eget kapital varpå han köper aktier i någon av bankerna. Därefter väntar han ett år varpå det visar sig om han hade rätt eller fel. Så på något sätt påminner ju både penningpolitik, finanspolitik och aktieanalys om varandra. Man gör en ekonomisk grundanalys för att sedan göra en åtgärd eller ta en position på det. enligt Anders.

Var vi nära en kollaps av den monetära unionen?

Under förra årtiondet fanns en stor oro för en kollaps av den monetära unionen med Grekland i spetsen och efterföljande länder såsom Portugal, Irland, Italien och Spanien. Men så här i efterhand, hur nära var Grekland att lämna den monetära unionen (EMU) och fanns en risk för en total kollaps?

”Det fanns ett Ekofin-möte i Polen där det i de informella samtalen så drevs frågan av Wolfgang Schäuble (Tysklands finansminister 2009-2017) att man skulle trycka ut Grekland. Det hade kunnat hända, det var ett vägval. Det hade varit tufft för Grekland också, du hade fått en växelkurskollaps på kanske 40-50 procent, fått stänga bankerna och ha en bank holiday i två veckor, trycka om sedlar så det står att de är grekiska, spararnas bankinsättningar hade förmodligen brunnit upp, så det hade varit en tuff resa”.

Vad är det som gör tillväxtmarknader intressant?

Ryssland var den bästa börsen globalt ifjol och Anders pekar på att det sker en enorm omprissättning just nu. ”Bolag som har tillväxttal såsom Yandex på 20-30% har multiplar som vi inte ser på andra ställen i övriga världen. Vi har åtminstone 10 bolag som har en direktavkastning på nästan 10%. Gazprom började med att höja sin utdelning och nu gör mer eller mindre alla bolag det. De stora breda ryska bolagen har höjt sin utdelningsandel till 50% av vinsten.”

Ägarstyrningen i ryska bolag har blivit bättre och det sker en stor megatrend i Ryssland just nu, nämligen att ryska hushåll på bred front går in och investerar på den inhemska aktiemarknaden. ”Det som Avanza gör exploderar i Ryssland just nu”. När Anders träffade Rysslands börsmyndighet och finansinspektion för några månader sedan så listade de vad som krävdes för att nu hushållen ska känna sig trygga med detta. Transparens (lita på räkenskaper), bra governance, skydd för minoritetsägare, oberoende styrelseledamöter och förutseebarhet i utdelningar.  ”Ja tack säger jag” säger Anders och pekar på att det är just det som leder till bättre governance (ägarstyrning), produktivitet, tillväxt och värderingar. Då blir det också svårare att ha en volatil aktiemarknad eftersom att det slår mot landets egna befolkning och pensionärer, något som kommer driva stor förändring kring hur man driver företag i Ryssland till det bättre, spår han.

Tre faktorer som gör tillväxtmarknader intressanta är att världsekonomin puttrar på i hygglig takt med låg risk för starkare dollar, att tillväxtmarknaderna är i hyggligt skick jämfört med innan finanskrisen och att oljepriset bör hålla sig på en rimlig nivå.

Hur sparar du själv?

”Jag har en portfölj som både är riskfylld och trygg. Jag äger breda svenska aktier och hoppas på en avkastning på 6-7% på dem. Jag investerar i fastighetsbolag. Det kommer ge en hygglig avkastning som också är långsiktig. Lite i PE (Private Equity/riskkapital) och en hel del riskfyllda startups. Ett hushåll ska ju alltid bygga en trygg basportfölj. Det man känner att man behöver leva på till sin pension bör vara breda trygga svenska aktier sen kan man addera till aktier när man känner att har hittat rätt där. Jag får intryck från allt, är nästan på alla kontinenter under ett år och interagerar med ett par 100 olika bolag per år. Samlar ihop bits and pieces.” Säger han och tillägger att han tycker det är roligt att handla med aktier, ”jag tycker det är roligt att handla med aktier, det får jag erkänna”. Vad gäller tillväxtmarknader så har han úngefär 10% i tillväxtmarknader i portföljen, men ska bygga upp mer och mer över tid.

Har vi en hållbarhetsbubbla?

”Absolut ingen bubbla, gröna investeringar och ESG är jättebra, stort teknologskifte som måste göras och kommer leda till underliggande tillväxt under lång tid framöver. Titta vad Danmark och Vestas gör, det är bara en rörelse framåt där.”

Sist men inte minst… skickar han med några goda råd som avslutning, ”Man ska äga aktier, vara långsiktig och tro på optimism”

 

Trevlig lyssning,
Johanna & Nicklas

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg