Topplista: 15 populäraste hållbara fonderna

Av Johanna Kull

15 mar 23

Share

Fonder med hållbara investeringar som mål växer snabbt i popularitet. Anledningarna till det stora intresset är flera. Framför allt investerar fonderna i världens starkaste megatrend, dels är det såklart många av oss som vill investera i sektorer som är i linje med våra värderingar. 

Ett relativt nytt regelverk från EU (SFDR) reglerar hur fondbolag ska informera om hållbarhetsfaktorer. Informationsgivningen som ska följa en viss standard, ser något olika ut beroende på hur starka en fonds hållbarhetsegenskaper är. Man pratar om tre nivåer av fonder varav den mest ambitiösa är Fonder som har hållbara investeringar som mål. I denna typ av fonder ska alla investeringar bidra till ett miljömässigt eller socialt mål och man ska på ett omfattande sätt informera kring detta. Fonderna kategoriseras formellt som artikel 9-fonder men kallas ofta för mörkgröna fonder. Här mer om va de olika fondkategorierna innebär.

I vår fondlista kan du filtrera fram artikel 9-fonder (mörkgröna fonder)  genom att under fliken Hållbarhet JA på frågan kring Hållbarhetsfokus. I appen hittar du denna fråga direkt under fliken Fler filter. När jag gör det i skrivande stund (15 mars 2023) finner jag 101 fonder.

De mest ägda hållbarhetsfonderna

 1. Handelsbanken Hållbar Energi
 2. Proethos fond
 3. Storebrand Global Solutions
 4. CT (LUX) Sust Opps Eurp Eq
 5. Handelsbanken Hälsovård Tema
 6. East Capital Global EM Sustainable
 7. CB Save Earth Fund
 8. Avanza Impact by Circulus
 9. BNP Paribas Energy Transition
 10. Storebrand Grön Obligationsfond
 11. Storebrand Renewable Energy
 12. DNB Fund Renewable Energy retail
 13. Nordea Klimatfond
 14. RobecoSAM Smart Energy
 15. Swedbank Robur Global impact

Klimatet vanligaste temat

Fonden med flest fondsparare är Handelsbanken Hållbar Energi med i dagsläget ca 150 000 sparare. Fonden är aktivt förvaltad och placerar globalt (Främst i USA och Kina) i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen. Det uttalade målet med fonden är att investeringarna ska göras i bolag som bidrar till att uppnå de globala utvecklingsmålen i allmänhet, mål 7, hållbar energi för alla och mål 13, bekämpa klimatförändringarna, i synnerhet. Fondens förvaltare Patric Lindqvist har besökt Avanzapodden ett flertal gånger, i avsnitt 161, 183 och 248.

Proethos fond har omkring 35 000 fondsparare och är därmed den näst mest ägda mörkgröna fonden på plattformen. Även den investerar globalt i bolag vars produkter och tjänster bidrar till lösningar på klimatkrisen. Här finns dock ett större nordiskt fokus än i en traditionell globalfond då 20 procent av fondens innehav är placerat i svenska bolag, 10 procent i norska och 10 procent  i danska. Fondens uttalade mål är att investeringarna primärt ska bidra till FN:s hållbarhetsmål nr 7, Hållbar energi för alla, mål 12, Hållbar konsumtion och produktion, samt mål 13, bekämpa klimatförändringarna.

Storebrand Global Solutions fokuserar på bolag med produkter och tjänster som bidrar till arbetet att nå upp till ett mer hållbart samhälle i linje med FNs Globala Hållbarhetsmål. Målet med fondens hållbara investeringar är att välja in bolag inom klimat (solenergi, vindkraft, smarta elnät + infrastruktur), hållbara städer (vatten, stadsplanering, tillgänglighet), hållbar konsumtion (återvinning & cirkulär ekonomi, hållbara produkter, ekodesign) och lika möjligheter (tillgång till digitala, finansiella och hälsorelaterade tjänster). Fonden har ca 30 000 fondsparare och är därmed den tredje populäraste hållbarhetsfonden. Förvaltaren Philip Ripman har också gästat Avanzapodden, i avsnitt 112 och 214.

På listan finns också en impact-fond, Avanza Impact by Circulus, där själva impact-delen är tredjepartsgranskad av BlueMark, en oberoende utvärderare av bolags och investerares impact-arbete. Fonden är en nystartad och har på bara ett par dagar fått över 8 300 fondandelsägare. Fonden investerar i micro- och småbolag som bidrar till lösningar på de globala målen och som uppvisar en hållbar tillväxt. Här kan du läsa mer om fonden och här kan du lyssna på när förvaltarna gästade Avanzapodden.

En av fonderna på topp 15 listan utmärker sig med att ha ett socialt mål istället för miljömässigt, Handelsbanken Hälsovård Tema. En fond som har som mål att investeringarna ska bidra till de globala utvecklingsmålen generellt, mål 3 rörande god hälsa och välbefinnande i synnerhet.

Annons

Goda tillväxtutsikter

Intresset för hållbarhetsfonder är stort. På goda grunder. I såväl Europa som USA och Asien ser vi rekordstora satsningar på den gröna omställningen och ska vi klara de klimatmål världen enats om, då måste bolag inom dessa sektorer växa betydligt snabbare än ekonomin i stort. Jag personligen ser det därför som sannolikt att denna typ av bolag, och därmed fonder, långsiktigt har stor potential att överavkasta. Med det sagt, självklart ska vi inte investera i en fond enbart för att den har ett hållbarhetsmål. De fonder du investerar i ska passa sett till din sparhorisont (ju längre desto högre risk kan du ta) och din riskvilja i stort.

För den som verkligen vill sätta sig in i hur fondbolaget arbetar med hållbarhet i den givna fonden, kan man gå in på fondbolagets egna hemsida, där ytterligare information ska gå att finna under rubriken ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar”.

Lycka till med ditt hållbara sparande!

// Johanna Kull

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg