Äntligen återupptar vi handeln i Avanzas fonder

Som tidigare informerats om har Avanza Fonder varit tvungna att senarelägga handeln i Avanza Auto 1, Avanza Auto 2, Avanza Auto 3 och Avanza 50 p.g.a. att vi inte fått kurs på ett innehav i Spiltan Räntefond Sverige. Nu öppnar vi alla dessa fonder för handel igen.

Handeln i Avanza Auto 1 och Avanza 50 har varit senarelagd från och med den 20 mars 2020. Handeln i Avanza Auto 2 och Avanza Auto 3 har varit senarelagd från och med den 25 mars 2020. Under perioden som fonderna haft en senarelagd handel har förvaltningen av fonderna fortsatt som vanligt. Vi har inte tagit ut någon förvaltningsavgift i fonderna under perioden.

Spiltan Fonder har nu kommunicerat att de återigen kommer att kunna sätta en tillförlitlig kurs på Spiltan Räntefond Sverige fr.o.m. den 31 mars 2020. Det innebär att Avanza Fonder kommer att kunna beräkna tillförlitliga kurser och återuppta handeln i våra fonder fr.o.m. den 1 april 2020.  Köp- och säljorder i fonderna kommer att genomföras till kursen som beräknas per den 1 april 2020.

Vi tycker så klart det är tråkigt att vi varit tvungna att hålla på våra kunders handel i dessa fonder under ca en vecka. Vi har dock gjort detta för våra kunder. Som fondbolag är vi ansvariga för att alltid agera i andelsägarnas intresse och säkerställa att alla kunder i fonderna behandlas lika. När vi inte fick kurs på ett innehav från ett annat fondbolag var vi helt enkelt tvungna att senarelägga handeln i några av våra fonder. Annars hade det funnits en risk för att kunder som hade köpt eller sålt andelar i fonderna hade fått en för stor eller en för liten del av fonden, som ägs gemensamt av andelsägarna.

Under hela perioden har vi haft en kontinuerlig dialog med Spiltan Fonder kring den uppkomna situationen för att se hur snart vi skulle kunna återuppta handeln i våra fonder. Nu när Spiltan öppnar sin fond för handel igen har vi fullt fokus framåt och på att fortsätta skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning till våra kunder.

/Jesper Bonnivier, vd Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg