Äntligen dags för start av fonden Avanza Fastighet by Norhammar

Av Avanza

10 feb 22

Share

Det är nu äntligen dags att starta förvaltningen av Avanza Fastighet by Norhammar. Under drygt 20 år har jag lagt den största delen av min yrkesverksamma tid på analys och förvaltning av bygg- och fastighetsbolag. Jag kommer fortsätta lägga min arbetstid på det för jag lär mig nya saker varje dag och jag tycker fortfarande att det är lika kul på jobbet! Målet är självklart att skapa god avkastning till er som ger mig förtroendet att förvalta era pengar. Jag kommer förvalta era pengar som om de vore mina egna.

Vad är det nu som är så kul med att analysera ett bolag som äger ett antal byggnader som ser likadana ut och står på samma plats år efter år? Jo, sanningen är tvärtom att det är en jättespännande bransch i ständig förändring. Bygg- och fastighetsbranschen är en motor i samhället som därför påverkar oss alla hela tiden. Väldigt få av bolagen är passiva ägare. De allra flesta förändrar sina bestånd löpande genom att renovera och bygga om eller köpa nya fastigheter eller sälja delar av bestånden.

Annons

Fastigheternas användning kan ändras från till exempel verkstadslokal till bostad eller från flygplanshangar till köpcentrum. Skuldportföljernas räntenivåer och fördelning mellan banklån och andra finansiella instrument ändras. Beslut från myndigheter och politiker om bygglov, subventioner och skatteregler med mera påverkar enskilda bolags värde. Elektrifieringen och hållbarhetsfrågorna förändrar förutsättningarna. Det är också denna ständiga förändring som ger oss möjlighet att genom aktiv förvaltning skapa överavkastning jämfört med branschindex. Jag har lyckats med det i mina tidigare uppdrag och jag är övertygad om att jag med mitt förvaltningsteam kommer att vara fortsatt framgångsrik.

Bra timing för fastighetsaktier nu

Börsnoterade fastighetsaktier är inne i en långsiktig trend med högre avkastning än börsindex. Då och då dyker orosmoln upp som sänker börskurserna. Historiskt sett har dessa perioder av nedgångar visat sig vara bra tillfällen att köpa in sig i en långsiktigt stark trend. De framgångsfaktorer som skapat god historisk avkastning är forfarande på plats.

Sedan november 2021 är det främst oro för stigande räntor som påverkat negativt. Fastighetsbolagen anses ofta vara väldigt räntekänsliga, men i verkligheten är bilden mer nyanserad. Bolagens genomsnittliga belåningsgrad ligger på bara cirka 45%, vilket är lägre än på många år. Genomsnittlig räntebindning är cirka 3 år vilket innebär att det tar lång tid innan eventuella ränteökningar påverkar resultaträkningarna meningsfullt.

När vi studerar historiska handelsmönster på börsen så konstaterar vi att perioden inför den första räntehöjningen i en fas med flera räntehöjningar ofta karaktäriseras av oro, osäkerhet och svag börsutveckling. När första räntehöjningen väl kommer, eller när vi får en tydlig kommunikation från centralbanken som sätter spelreglerna, så skingras osäkerheten. Då stiger börsen och fastighetsaktier brukar tillhöra vinnarna. Jag tror vi är nära den tidpunkten nu.

I verkligheten börjar debatten om ”kontorsdöden” faktiskt dö ut. Men på börsen värderas de kontorsinriktade fastighetsbolagen lägre än bolag verksamma i andra nischer. Börsen är alltså skeptisk till kontor. Jag tror börsen har fel. Jag tror kontorets betydelse är större än någonsin tidigare. Men som alltid kommer framtidens kontor behöva se annorlunda ut än gårdagens. Förändringen fortgår alltså.

Här hittar du in direkt till fonden hos Avanza. 

Är du nyfiken på mer kring fonden och hur den funkar? Här berättar Maria Wärn, förvaltningschef Avanza Fonder, om hur fonden skiljer sig mot andra fastighetsfonder och varför fastigheter historiskt gett pengarna bättre chans att växa.

Spännande, nu kör vi!

/Peter Norhammar, förvaltare, Avanza Fastighet by Norhammar

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Fastighetsindex har gett högre chans till avkastning de senaste 10 åren (jämfört med OMXS30). Peter Norhammar förvaltade Länsförsäkringar fastighetsfond (2016 – 2020) som överpresterat OMXS30. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för fastighetsindex historiska utveckling se avanza.se/avanzafastighet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg