Idag lanserar vi Avanza Europa!

Under de senaste åren har Avanza lanserat flera nya fonder med låga priser. Idag när vi lanserar Avanza Europa får våra kunder även möjlighet att spara i europeiska aktier till en riktigt låg avgift. Vi vill helt enkelt ge fler kunder möjlighet att nå sina sparmål. Avanza Europa har en total avgift på 0,17%. Det är halva priset jämfört med genomsnitt för europeiska aktiefonder enligt Morningstar Direct.

Vad får du om du sparar i Avanza Europa?

Avanza Europa ger exponering mot ca 110 stora och medelstora europeiska bolag. Fonden har som mål att ge en avkastning i nivå med indexet MSCI Europe SRI Index (5% Capped) . Det är ett index som sätts samman utifrån både bolagens börsvärden och olika hållbarhetskriterier.

Inför starten av Avanza Europa har vi utvärderat olika europeiska marknadsindex. Vi vill ju att den nya fonden ska ha bra möjligheter att ge en konkurrenskraftig avkastning, samt om några år falla väl ut i fondratingen. Indexet vi valt har historiskt haft en attraktiv risk- och avkastningsprofil, trots att det innehåller färre bolag än en del andra europeiska aktieindex.

Under de senaste tre åren har indexet, som förvaltningen av Avanza Europa utgår ifrån, överträffat avkastningen i det breda indexet MSCI-Europa med god marginal. Även på längre sikt har MSCI:s hållbara index överpresterat. Det är en rätt bra indikation på att hållbara bolag kan ge en god avkastning. Det verkar alltså inte finns något motsatsförhållande mellan god avkastning och hållbarhet, snarare tvärtom.

Avkastning i MSCIs hållbara index jämfört ett vanligt Europa-index år 2008-2019:

Källa: Amundi, januari 2020

Hållbarhet är inte en ”fluga”

Under förra året satte Avanza en ny hållbarhetsstrategi, som bl.a. innebär att vi vill underlätta för våra kunder att välja hållbara alternativ. Sedan tidigare har Avanzas fondbolag skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI). Det är ett åtagande som innebär att vi ska integrera hållbarhetsaspekter i vår fondförvaltning. Vi gör detta för att vi tror att hållbarhet inte är en ”fluga” utan en lång trend, som i kombination med låga avgifter, kan ge våra kunder en möjlighet till en god avkastning.

MSCI-indexet som ligger till grund för förvaltningen av Avanza Europa sätts samman utifrån olika hållbarhetskriterier och portföljvikten i varje bolag är maximalt 5%. Fonden exkluderar i olika utsträckning bolag med verksamhet inom t.ex. kontroversiella vapen, kärnvapen, civila skjutvapen, tobak, alkohol, pornografi, spel och bolag med mer än 30% av intäkterna från förbränningskol. För att ett bolag ska komma med i indexet krävs det att det har ett välutvecklat hållbarhetsarbete, d.v.s. tar miljömässigt (Environmental) och socialt (Social) ansvar samt har en vettig bolagsstyrning (Governance).

Halva priset jämfört med liknande fonder

På Avanza drivs vi av nöjda kunder och av att erbjuda billiga, bra och enkla tjänster. När det handlar om fondsparande är det enda vi egentligen vet i förväg vilket pris vi betalar för fonden. Huruvida fonden kommer att ge oss den förväntade avkastningen, och hjälpa oss att nå våra sparmål, råder det alltid osäkerhet kring vid när vi trycker på köpknappen eller lägger upp vårt månadssparande.

På samma sätt som i våra andra fonder har vi därför pressat avgiften rejält i Avanza Europa. Vår nya fond är väldigt billig jämfört med andra europeiska aktiefonder, såväl aktivt förvaltade fonder som indexfonder. Den totala avgiften för att spara i fonden är 0,17%. Det är, enligt information från Morningstar Direct i februari 2020, en avgift som är ungefär hälften så hög som genomsnittet för liknande fonder.

Välj gärna Avanza Europa, men lägg inte alla ägg i samma korg

I Europa har Brexit varit den stora frågan de senaste åren. Samtidigt har europeiska aktier inte utvecklats lika väl som flera andra aktiemarknader. Huruvida ett sparande i europeiska aktier kommer att vara gynnsamt de närmaste åren vill jag inte sia om. Det är väl dock inte helt otroligt att den relativt sett låga värderingen på börserna, minskad oro kring Brexit samt fortsatta stimulanser från centralbanken i Europa skulle kunna bli gynnsamt för aktiemarknaderna. Men som alltid när det gäller fondsparande; vi ska inte lägga alla ägg i samma korg utan bör sprida vårt sparande över fler marknader. Då sover vi troligen bättre.

Kom igång med ett sparande, det är enklare än du tror

Med Avanza Europa i vårt sortiment kan våra kunder nu spara i fem olika Avanzafonder med indexförvaltning. Sedan tidigare erbjuder vi Avanza Zero, Avanza Global, Avanza Emerging Markets och Avanza USA. På vår sajt finns mer information om våra egna fonder och tjänster som gör det enkelt att komma igång med ett fondsparande redan idag. Du kan givetvis både göra engångsköp och lägga upp ett månadssparande från ditt lönekonto i en annan bank.

Du kan läsa mer om vår nya fond här!

/Jesper Bonnivier, VD Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investeringar i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avanza Europa är en matarfond som placerar minst 85% av sina medel i ett mottagarfondföretag. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/avanza-europa. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg