Avanza Markets fyller 1 år!

AvanzaMarkets051716001-22

Tiden går fort och idag är det precis ett år sedan vi lanserade Avanza Markets som är ett samarbete med Morgan Stanley för att kunna erbjuda våra kunder courtagefri handel i Bull & Bear-certifikat samt minifutures för att möjliggöra investeringar i index, råvaror, aktier och valutor.

Varför startade vi Avanza Markets?

Vi såg en gradvis ökning av efterfrågan på certifikat och mini futures samtidigt som produkterna kostade spararna avgifter i flera led. För att öka transparensen och pressa kostnaderna så inledde vi ett samarbete med Morgan Stanley och slopade samtidigt courtaget för affärer över 1000 kronor.

Derivathandel riktar sig till en mindre grupp avancerade kunder men likväl så vill vi kunna tillgodose behovet hos samtliga våra målgrupper och pressa priserna vilket var vår tanke med satsningen.

Året i siffror

Grattis! Våra kunder har sparat 154 851 398 kr under första året och hunnit med 1 692 365 transaktioner. Mer pengar till er och mindre till banken, som det ska vara!*

 

*Besparingen är räknat genom att multiplicera snittcourtaget hos en storbank, 91,5 kr, med 1 692 365 transaktioner. Observera att det finns fler kostnader än courtage kopplade till  handel med Börshandlade produkter så som spread och avgift att hålla produkten över natt. För information om kostnaden kopplat till Avanza Markets produkter, se här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

 

 

 

 

Relaterade inlägg