Avanza World Tech by TIN: Årsuppdatering 2020

Nu när vi skriver detta har Avanza World Tech by TIN precis fyllt 6 månader och årsskiftet har passerat. Tack till er alla andelsägare för förtroendet att ta hand om en del av era investeringar. Detta ansvar väger tungt och vi tar uppgiften på största allvar.

2020 var ett år av paradoxer; humanitärt och ekonomiskt på många sätt ett förfärligt år, medan de finansiella marknaderna bjöd på en svindlande resa med ett av de värsta fallen i historien följt av en återhämtning som slår allt annat vi sett. Mitt i eländet gladdes vi åt alla exempel på hur människor ställt upp för varandra, inte minst hur det vetenskapliga samfundet samlat ihop sig och producerat vaccin på rekordtid.

Även vi har haft ett intensivt år med hög affärsaktivitet i samband med bl.a. lanseringen av Avanza World Tech by TIN. Vi har samtidigt strävat efter att bygga vidare på kvalitet och stabilitet i verksamheten.

Något vi är särskilt stolta över är de steg vi tagit inom vårt egenutvecklade analysverktyg TIN Analytics, där vi redan ser affärsmässig nytta och där vi hoppas bygga sten för sten till något som kan bli mycket värdefullt över tiden. Vi har fortsatt stärka vårt nätverk och träffat många intressanta bolag. Detta gäller inte minst i Norge där vi varit särskilt aktiva under hösten. Det är också glädjande att vi attraherat ytterligare kapital, vilket stärker våra möjligheter att göra potentiellt värdedrivande affärer.

Avanza World Tech by TIN

Sedan fondens start 12 juni i år har fonden stigit 28,7 procent, samtidigt som vårt globala jämförelseindex ökat 10,0 procent.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Edwards Lifesciences, Embracer och Nintendo. Bolagen i fonden är spridda över hela världen där USA står för 49 procent, Norden 15,5 procent och resten av världen 36,5 procent.

De innehav som bidragit mest till avkastningen under året var Jinko Solar, Unity Software och Vestas Wind Systems. Bland innehav som påverkat negativt finner vi Pushpay, Teamviewer och Diasorin. Vi känner oss extra glada att det är två cleanteach-bolag som tillhör de bolag som bidragit mest under 2020.

Fondens största segment är Mjukvara, som utgör 46 procent av förvaltat kapital, följt av Hälsa på 18 procent och Digitala varumärken på 13 procent.

Nästa steg

Vi ser fram emot 2021 med bibehållen framtidstro och tillförsikt. Vår ambition är att fortsätta bygga kvalitet i verksamheten, allt för att kunna göra ett lika bra eller bättre jobb i att skapa avkastning för alla andelsägare över tiden. Vi är fortfarande tidigt i vår resa med TIN Fonder. Förra årsskiftet beskrev vi 2019 som första kilometern i ett maratonlopp och om den metaforen får fortsätta gälla har vi knappt kommit fram till första vätskekontrollen.

/Carl Armfelt & Erik Sprinchorn, TIN Fonder

Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i fonden TIN World Tech, mottagarfonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanzafonder.se 

Relaterade inlägg