Avanza World Tech by TIN – en ny fond med fokus på teknik, hälsa och hållbarhet

Idag lanserar vi den nya fonden Avanza World Tech by TIN. Genom ett unikt samarbete mellan Avanza och förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn på TIN Fonder får du möjlighet att spara i innovativa bolag över hela världen inom områdena teknik, hälsa och hållbarhet. TIN Fonder är välkända för sin aktiva förvaltning och historiskt starka avkastning.

Ett komplement till våra indexfonder

Vi har under de senaste åren lanserat flera olika fonder med indexförvaltning och oslagbart låga avgifter, däribland Avanza Global och senast Avanza Europa. Våra indexfonder kan utgöra en bra grund i ett sparande när du på ett enkelt sätt vill få en bred exponering mot aktiemarknader i olika världsdelar och länder.

Många av våra kunder sparar även i aktier i teknikbolag eller teknikfonder och för en sådan exponering är det inte lika självklart att en indexfond är det bästa alternativet. De breda indexen som består av teknikbolag utgörs till en väldigt stor del av ett fåtal gigantiska amerikanska bolag. Det är så klart inget fel med att satsa på amerikanska aktier eller att ha aktier i t.ex. Apple eller Microsoft i sitt sparande. I ett av de vanligaste globala teknikindexen utgör dock den amerikanska aktiemarknaden ca 85 procent och de två nämnda bolagen väger tillsammans mer än 30 procent. En fond som följer detta index får därför en ganska smal inriktning, vilket vi tycker ger en måttligt bra riskspridning. De stora indexen har inte heller med de mindre, mer snabbväxande bolagen, vilka vi tycker är viktiga att kunna inkludera i en teknikfond med inriktning mot innovation.

Aktiva förvaltare med starkt track record

TIN Fonder och förvaltarna Carl och Erik ligger bakom succéfonden TIN Ny Teknik och har visat att de klarar av att förvalta teknikfonder med mycket goda resultat. När vi på Avanza vill erbjuda våra kunder ytterligare ett sätt att spara i teknikbolag tycker vi helt enkelt att det verkar bättre att satsa på en aktiv förvaltning och inte följa ett halvbra index. Med Carl och Erik som ansvariga för att välja ut innovativa teknikbolag bedömer vi att förutsättningarna för en god avkastning blir bättre för våra kunder.

Investeringsstrategi med fokus på innovation

Carl och Erik fokuserar på att hitta bolag med innovativa affärsmodeller, som också har en hög tillväxt och lönsamhet. Investeringar görs över hela världen i ca 40–60 medelstora bolag med högt teknikinnehåll och hållbara tjänster eller produkter. Förvaltarna har integrerat hållbarhet i sin förvaltning genom att ha som mål att minst hälften av bolagen de investerar ska ha produkter eller tjänster som tydligt strävar mot FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa bolag bedöms kunna göra skillnad på riktigt och växa snabbare än den breda ekonomin. Hållbarhetsaspekten består alltså inte bara av olika exkluderingar av vissa kontroversiella bolag.

Gå ”all in” eller bara krydda”?

Många teknikbolag har utvecklats starkt på börserna under många år. Vi har nyligen noterat en sättning i aktiekurserna p.g.a. rådande osäkerhet kring effekterna av Coronaepidemin, men flertalet teknikbolag har snabbt därefter noterat nya kursuppgångar. Om du vill spara i Avanza World Tech by TIN bör du vara medveten om att fondkursen kommer att kunna röra sig relativt mycket emellanåt, både upp och ned. Rörelserna kommer troligen vara lite större än i t.ex. Avanza Global som har en bredare inriktning.

Om du sparar på lång sikt och vill ”krydda” ditt sparande på ett enkelt sätt med innovativa teknikbolag kan Avanza World Tech by TIN vara fonden för dig. Vi på Avanza och förvaltarna på TIN Fonder tror att digitalisering, mjukvara, hälsa, datasäkerhet samt forsknings- och utvecklingsintensiva bolag kan ha en gynnsam framtid. Om du håller med om det kan det vara värt att överväga en ny fond i ditt sparande.

Och hur är det med avgiften i fonden?

När det handlar om aktiv förvaltning är inte avgiftsnivån lika avgörande för din avkastning som när du väljer indexfonder. I aktiv förvaltning är det framför allt förvaltarnas kompetens och förmåga som kommer att påverka hur god avkastning du får. Ett felsteg av aktiva förvaltare kan snabbt kosta betydligt mer i avkastning än vad den årliga fondavgiften uppgår till. Det är framför allt därför vi valt att samarbeta med just förvaltarna på TIN Fonder.

Vår bedömning är att Carl och Erik kan bolagen de investerar i och följer en gedigen och beprövad investeringsprocess. Det är så klart ingen garanti för att de kommer att lyckas under alla enskilda perioder framöver men det är en viktig förutsättning för att de ska kunna prestera en god långsiktig avkastning.

Den totala avgiften i Avanza World Tech by TIN är 1,34 procent, vilket innebär att fonden tillhör marknadens billigaste teknikfonder för privatpersoner. För oss är det ju viktigt att våra kunder alltid upplever att de på riktigt får ut lite mer av sitt sparande hos oss.

/Jesper Bonnivier, vd Avanza Fonder

Avanza World Tech by TIN är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i fonden TIN World Tech, mottagarfonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanzafonder.se 

Relaterade inlägg