Bolån: Gyllene tillfälle att sänka räntan

Av Johanna Kull

07 maj 19

Share

Bankernas marginal på bolån minskade 0,04 procentenheter första kvartalet, men är fortfarande på rekordnivåer. Den negativa trenden är dock ett tydligt tecken på att det finns goda förutsättningar att sänka sin ränta. Något som snabbt gör att genomsnittshushållet sparar 5 100 kronor per år.

De senaste årens låga räntor gör att många bolånare tror att man inte har något utrymme att sänka sin boränta. Inget kunde vara mer fel. En litet bevis på detta fick vi idag då Finansinspektionen släppte sin kvartalsvisa rapport om bankernas bolånemarginal. Alltså hur mycket bankerna tjänar på våra bolån. Denna så kallade bolånemarginal är fortfarande på en historiskt mycket hög nivå, men hade i slutet av mars backat till 1,46 procentenheter jämfört med 1,50 procentenheter i slutet av december. Senaste året har den sjunkit ännu mer. Som mest låg den på 1,71 procent vid vid årsskiftet 2017/18.

Bli inte blåst av tillfälliga ränteflörtar

Den för kunden positiva trenden med sjunkande bolånemarginal är delvis en effekt av att konkurrensen på bolånemarknaden har ökat. Det har helt enkelt kommit alternativ till storbankerna och deras gamla affärsmodell att sätta en hög ränta, låta kunderna pruta ned denna något under en begränsad tid, för att när rabatten löper ut glatt återgå till att ta ut den alldeles för höga listräntan igen. Banken har bara ägnat sig åt en tillfällig ränteflört. Kvar står kunden vars räntekostnad över en natt höjts med tusentals kronor per år.

Som kund har man två sätt att undvika att bli blåst av dessa tillfälliga ränteflörtar. Det ena är att vara om sig och kring sig. Att med järnhand bevaka sin ränta, jämföra den med andra alternativ och hela tiden vara beredd på (i alla fall hota med) att byta bank om bankens kärlek klingar av.

Det andra alternativet är att satsa på att få en konkurrenskraftig ränta direkt. Utan att behöva spela det tröttsamma rabatt-spelet. Ett sådant ränteerbjudande kännetecknas av transparens där du direkt ser vilken ränta du får baserat på fasta parametrar som till exempel ditt lånebelopp och din belåningsgrad. Men den stora vinsten, den ligger egentligen inte i att räntesättningen är transparent, utan att du direkt får en ränta som, utan tillfälliga rabatter, ligger kring eller i många fall under övriga bankers snitträntor.

Snitthushållet sparar 5 100 konor per år

Snitträntan på rörliga bolån (3 mån) hos de fyra storbankerna plus Danske, låg i mars på 1,58%. Detta alltså efter eventuella rabatter. Snitträntan hos övriga bolåneaktörer var betydligt lägre på 1,41% i snitt. En skillnad 0,17 procentenheter. Det kanske inte låter så mycket, men innebär 141 kronor i månaden per miljon du har i lån. För ett genomsnittshushåll med ett lån på 3 miljoner blir alltså skillnaden i räntekostnad hela 5 100 kronor per år.

Bolånet är en av de absolut viktigaste utgifterna att vara prismedveten kring, för på ställen kan vi så enkelt spara lika mycket. Så gör din privatekonomi en tjänst, jämför och konkurrensutsätt din bolåneränta. Det är betydligt effektivare än att få dåligt samvete över den där take away-kaffen på vägen till jobbet på morgonen. Den ger dig ju säkerligen viss njutning dessutom. Att betala för mycket till banken däremot, det ökar knappast ditt välbefinnande.

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg