Börsveckans utdelningsportfölj

Av Avanza

13 jan 20

Share

Aktietidningen Börsveckan kommer varje år ut med en Utdelningsportfölj som innehåller bolag med hög utdelning och goda vinstutsikter. Chefredaktör Gabriel Isskander berättar mer om hur de tänker när de väljer ut bolagen och avslöjar vilka bolag som kvalar in i år.

Börsveckan är en renodlad aktietidning som funnits i 36 år och som sedan starten haft som kärnverksamhet att vaska fram guldkornen på börsen. Som prenumerant får man konkreta köp- och säljråd varje vecka, men även chansen att följa två modellportföljer som historiskt sett slagit index med råge, nämligen Börsveckanportföljen och Utdelningsportföljen.

Utdelningsportfölj 2020

I det här inlägg berättar jag mer om Utdelningsportföljen, som vi tagit fram varje år sedan 2004. Den nya för 2020 lanserades idag och kan ses i sin helhet här nedan. Men hur fungerar det egentligen och varför är detta en intressant portfölj att kika närmare på?

Utdelningsportföljen innehåller aktier som ger hög utdelning och som vi anser har god potential att slå index över tid. Processen är som följer; först tar vi fram en lista över bolag som har en direktavkastning över 4% på förväntad utdelning för 2019, det vill säga det man förväntas dela ut nu till våren i samband med årsstämman. Här använder vi oss av marknadens prognoser men även våra egna då många små- och medelstora bolag inte följs av analytiker.

Efter det så ställer vi upp tre tuffa kriterier på bolagen:

  • Vi vill se en positiv vinsttillväxt de kommande åren.
  • Vi vill se att utdelningen kommer öka framöver.
  • Utdelningsandelen får inte vara högre än 100%. Bolaget får alltså inte dela ut mer än vinsten då detta är ohållbart i längden.

Vad gäller dessa kriterier så görs det ibland några få undantag där vi ändå ser en aktie som köpvärd trots att det till exempel inte förväntas öka utdelningen under året. Det kan vara att vi ändå betraktar utdelningen som tillräckligt hög och där vi istället blir kompenserade med en låg värdering som ger större kurspotential till exempel.

Efter denna sållning så landar vi i en lista som består av cirka 50 bolag och utifrån denna väljer vi ut våra favoriter, där vi förstås även ser till att ha en god diversifiering mellan olika branscher och en blandning av stora och små bolag. Stabilitet och starka kassaflöden är något som är en gemensam faktor för bolagen vi tar in.

Syftet med Utdelningsportföljen

Grundtanken bakom Utdelningsportföljen är att utdelningsaktier är bra att äga för den som inte är jätteaktiv med sina investeringar. Utdelningen har alltid varit en betydande del av totalavkastningen för aktier. Dessutom är utdelning en kvalitetsstämpel på bolaget och hög utdelning kan vara en indikator på undervärdering. Visst kan det finnas så kallade ”värdefällor”, alltså bolag där värderingen ser låg ut men där det är motiverat att det är så. Det kan handla om att bolaget har osäkra vinstutsikter, en ohållbar utdelningsnivå, att det råder tuffa tider för branschen etc. Genom våra kriterier så hoppas vi dock att en hel del värdefällor försvinner men helt säker kan man förstås inte vara.

Till skillnad från Börsveckanportföljen uppdateras Utdelningsportföljen inte veckovis utan vid en handfull tillfällen per år. Antalet transaktioner hålls på en låg nivå och vi återinvesterar de utdelningar som erhålls.

Under vissa perioder kan det vara väldigt svårt att slå index med en stabil och tråkig utdelningsportfölj, när momentum är starkt och när cykliska aktier upplever multipelexpansion i en sent gången börsuppgång. Vi ställer dessutom tuffa krav på bolagen för att de ens ska kvala in på bruttolistan så urvalet begränsas rätt kraftigt när börsen går starkt och direktavkastningen faller överlag. Men i ett sämre börsklimat så gynnas bolag som har en hög direktavkastning då utdelningen i mångt och mycket fungerar som en slags kudde på nedsidan jämfört med bolag med låg utdelningsandel.

Utdelningsportföljen ska förhoppningsvis generera en stabil och god absolutavkastning varje år, och försöka kapa de toppar och dalar vi ofta får se på börsen under åren.

Årets Utdelningsportfölj ger i genomsnitt en direktavkastning på 5,8%, vilket kan jämföras med siffran för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (OMXS30) som ligger på 3,6%.

En första uppdatering av portföljen kommer efter boksluten när bolagen bestämt utdelningsnivåerna!

Hälsningar, Gabriel Isskander, chefredaktör Börsveckan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg