Budgetpropositionen är här – så kan ditt sparande påverkas

Av Avanza

20 sep 21

Share

I dag presenterade finansminsiter Magdalena Andersson regeringens förslag till budget. Här går jag igenom hur den kan komma att påverka sparandet både på kort och lite längre sikt.

Från förslag till beslut

Nu inleds en spännande process där budgeten ska passera riskdagen. Mot statens budget ställs oppositionspartiernas skuggbudgetar. En första viktig behandling sker i slutet av november då riksdagen beslutar om hur höga statens utgifter får vara totalt. I mitten av december beslutas om hur pengarna ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgiftsområdena. Därefter sammanställer riksdagen budgeten som överlämnas till regeringen strax innan jul.

Utmaningarna för finansminister Magdalena Andersson att tröska budgeten genom riksdagen är stora. Det tidigare samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna har spruckit och budgeten behöver alltså innehålla delar som både gillas av Centerpartiet som Vänsterpartiet för att ha en chans att kunna gå igenom riksdagen.

Samtidigt är reformutrymmet stort, 74 miljarder kronor, och även om den innehåller en del åtgärder för att hantera effekterna av coronapandemin på ekonmin finns det också en hel del strukturell finanspolitik.

Fem områden lyfts fram: Klimatomställningen ska gå snabbare, Fler ska komma i arbete, Välfärden ska stärkas, Sverige ska vara ett tryggt land för alla samt Fortsatt hantering av pandemin.

Hur påverkas sparandet?

Den överhängande risken att regeringens budget faller skulle potentiellt kunna skapa turbulens på marknaderna om till exempel internationella investerare skulle tappa förtroendet för regeringen att kunna genomföra sin politik. Den senaste politiska turbulensen har dock mötts snarare av en gäspning på marknaderna. Dessutom är opinionsläget just nu knivskarpt. Liberalerna låg vid den senaste mätningen en bit under fyraprocentsspärren medan Miljöpartiet balanserar precis ovanför och skillnaden mellan de båda blocken är tunn som ett hårstrå. Därmed borde det inte finnas någon större aptit hos oppositionen  att fälla budgeten och/eller att tvinga fram ett nyval i detta läge. Riskerna för finansiell turbulens borde alltså vara begränsade.

Om vi istället tittar på själva innehållet i budgeten är det framför allt åtgärderna för klimatomställning och fortsatt pandemihantering som kan komma att få effekter på våra sparanden.

Genom att bland annat höja ramen för de gröna kreditgarantierna, utöka det så kallade industriklivet och ett driftstöd för bio-CCS vill man stötta industrin i klimatomställningen. Det ska därmed bli enklare för svensk industri att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar vilket vore positivt också för svenska sparare som investerat i företagen. Liksom att företag får stöd i att ställa om kommer det också att bli dyrare att smutsa ner vilket skulle kunna påverka företagen (och därmed också deras investerare) som inte ställer om negativt. Det finns också infrastruktursatsningar där ambitionen är att flytta mer trafik från vägarna till järnvägen.

Hur påverkas plånboken?

Förslaget till budget skulle för de allra flesta, 7,5 miljoner enligt regeringen, innebära mer pengar i plånboken. Fokus ligger framför allt på låg- och medelinkomsttagare:

 • Det föreslås skattereduktioner med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. För en person med en månadsinkomst på 25 000 kronor blir det en skattesänkning på 110 kronor.
 • Skattelättnad på 25 procent för avgiften för de som är med i a-kassan vilket innebär en skattesänkning på ungefär 400 kronor per år. 
 • En pensionär med en pension på 18 000 kronor i månaden (medianen) får 124 kronor mer i plånboken varje månad.
 • En pensionär med en pension på 13 000 kronor i månaden får 86 kronor mer i månaden.
 • För de som tar emot sjuk- och aktivitetsersättning föreslås en skattesänkningen. Enligt regeringen får en person med sjukersättning på 12 706 kr (medianen för inkomstbaserad sjukersättning i Sverige) en total skattereduktion på 1068 kr per månad. För en person med sjukersättning på 10 183 kr (garantinivån för sjukersättning) blir den totala skattereduktionen 838 kr per månad.
 • Taket i sjukförsäkringen föreslås höjas från 821 kr per dag till 1 027 kr per dag.
 • Taket i bostadstillägget höjs med 500 kronor till 7500 kronor.

De som möjligen kommer sämre ut är de med bensin- och dieselslukande bilar som får se bonus malus-systemet skärpas åt ytterligare. Med skärpningen kommer också höjda krav på bilar som omfattas av bonussystemet.

Sammantaget kan följande konstateras:

 • Regeringens föreslagna budget är en avancerad balansakt för att hålla så väl centerpartister som vänsterpartister vid gott mod. Nu återstår att se hur väl de lyckats. Bedömningen är dock att de finansiella marknaderna kommer att ta eventuell turbulens med ro.
 • För några år sedan låg ett stort fokus i finanspolitiken på att säkerställa att den var sund och utan excesser. Detta är sedan mars 2020 borta ur vokabulären, både på grund av coronapandemin men också det prekära parlamentariska läget. Att det är ett år kvar till valet bidrar också. Bedömningen är dock att detta på kort sikt inte kommer att skada förtroendet för svensk ekonomi då läget ser betydligt värre ut i omvärldens statsfinanser. Däremot på sikt är det desto mer oklart vad stigande statsskulder och (i vår omvärld) växande budgetunderskott kommer att innebära.
 • En tydlig ambition i budgeten är att öka takten i klimatomställningen. Om svensk industri ställer om till en mer hållbar bana kan också positiva effekter för de som sparar långsiktigt uppstå.
 • Den föreslagna budgeten tar tydligt sikte på de med lägst inkomster i vårt samhälle  och väntas föra med några extra hundralappar i månaden för flera. Det är en tydlig konfliktyta mot framför allt de tidigare Alliansenpartierna som tryckte hårt på att det ska löna sig mer att jobba. Samtidigt är kvinnor överrepresenterade i de lägre inkomstgrupperna vilket vi också ser i vår egen statistik där kvinnor ligger långt efter i sparande och kapital. På sikt kan det leda till avsevärt lägre pensioner. Därför är det också bra att kvinnor får en liten extra boost varje månad. Det finns många hål att fylla men därtill kanske det nu finns möjlighet att också börja bygga upp sitt sparkapital. Även någon hundralapp per månad kan på lite sikt bli en viktig framtida krockkudde.

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg