Bunden eller rörlig ränta?

Av Johanna Kull

23 sep 20

Share

Skillnaden mellan rörlig och bunden ränta är idag historiskt låg. Snitträntorna på såväl rörliga bolån som de med 5 års bindningstid ligger mellan 1,23 till 1,80 procent beroende på aktör. Ändå väljer sju av tio bolånetagare rörlig ränta. Det är rimligt. Här är två anledningar till varför du bör fundera ett varv extra innan du binder upp dig vid en ränta och en bolåneaktör. 

Historiskt har rörlig ränta under i princip alla tidsperioder varit det billigaste och mest förmånliga valet. Dessutom ger det större frihet. Både i din relation till banken och till din egna livssituation. Med bunden ränta får du tvärtom sämre förhandlingsutrymme och riskerar att straffas med tusentals kronor.

1. Du får sämre förhandlingsutrymme

Många traditionella bolåneaktörer avvänder sig av höga listräntor och förväntar sig sedan att du som kund ska pruta på denna. Hur mycket din ränta sedan sänks, beror till stora delar på din förhandlingsförmåga. Ditt förhandlingsutrymme blir emellertid avsevärt sämre om du redan bundit din ränta hos den aktören. En av de mest användbara metoderna för att sänka sin ränta är nämligen att säga till banken att du är beredd att flytta ditt bolån, om du inte får en bättre ränta. Fundera därför igenom både en och två gånger innan du binder räntan.

Att en ränta är bra idag, betyder heller inte att den nödvändigtvis är det om ett par år. Konkurrensen på bolånemarknaden ökar hela tiden. Nya aktörer tillkommer, själva processen att byta bank förenklas och digitaliseras mer och mer, vilket leder till sänkta räntor. Det syns bland annat i Finansinspektionens kvartalsvisa genomgång av bankernas bolånemarginaler, vilka krympt avsevärt under de senaste åren.

2. Du riskerar tusentals kronor i ränteskillnadsersättning

När vi binder räntan ska vi vara tämligen säkra på att vi kommer bo kvar i samma bostad bindningstiden ut. Annars riskerar du behöva betala tusentals kronor i ränteskillnadsersättning till banken. Problemet är att vi sällan är säkra på hur vår livs- och bostadssituation ser ut ett par år framåt i tiden. Att förutsättningarna kan förändras snabbt är inte minst coronapandemin ett tydligt exempel på. Pandemin har öppnat upp än mer för hemmajobb och allt fler mäklare vittnar nu om ett omvänt flyttmönster, där människor rör sig ut från storstäderna och istället prioriterar större bostäder närmare naturen. Med det sagt, det är inte hugget i sten att du i framtiden vill bo på samma sätt som du gör idag.

Låga räntor länge än enligt prognosen

Det kanske främsta argumentet till att binda räntan är att man inte vill riskera att den rörliga räntan höjs. I dagsläget finns det emellertid ingenting som talar för stigande räntor i närtid. Tvärtom. Riksbanken la i veckan fram sin prognos där de inte bara prognostiserar nollränta åtminstone till 2023. Riksbanken poängterar också behovet av fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor och de går till och med så långt att de lite halvt lyfter på locket till att sänka räntan till minus igen. Det tror jag de kommer dra sig för i det längsta, men faktum kvarstår; räntorna lär med stor sannolikhet vara låga i flera år framöver.

Istället för att binda upp sig vid en bank kan du binda räntan hos dig själv. Leva som om du har dubbelt så hög ränta som idag, och amortera eller spara mellanskillnaden. Du vet du exakt vilken månadskostnad du har varje månad, men har kvar din frihet och kan med jämna mellanrum göra en jämförelse och konkurrensutsätta din bolåneaktör. Kanske visar det sig att det dykt upp ett bättre alternativ.

Lycka till!

//Johanna
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. 

Relaterade inlägg