Cathie Woods om årets största händelser inom disruptiv innovation

Av Avanza

15 feb 24

Share

Vi på ARK är stolta över att fira ett års samarbete med Avanza. Det känns extra roligt nu när vi ser att AI driver på den disruptiva innovationen som kommer påverka de flesta sektorerna framåt. Självklart kan omvärldsfaktorer som ränteläge, geopolitik och miljöförändringar påverka utvecklingen – något som vi kommer fortsätta hålla koll på medan vi navigerar mot de enorma tillväxtmöjligheterna som kommer med disruptiv innovation.

Stora innovationer som kommer påverka framtiden

Under 2023 presterade investeringar med fokus på disruptiv innovation väldigt bra. Det beror delvis på tron om att den amerikanska centralbanken (Fed) kommer att sänka räntorna under 2024. Under de senaste två åren har sektorer som fastigheter, bostäder och fordon varit hårt pressade då den amerikanska ekonomin varit i en pågående recession. Samtidigt har lagerhållningen fortsatt växa till följd av de dubbel- och trippelbeställningar som gjordes som svar på de flaskhalsar som fanns i försörjningskedjan mellan 2020 och 2022.

Under 2024 tror vi att den höga inflationen kommer ge vika för en bred deflation, vilket kommer göra det svårt för många företag att behålla sina vinstmarginaler. Här tror vi att de företag som jobbar med ARK’s fem innovationsplattformar kommer ha större chans att rädda vinstmarginalerna.

Under björnmarknaden 2022 straffades företag som försökte investera och dra nytta av de stora teknologiska genombrotten som skedde. Men tack vare framsteg inom artificiell intelligens, DNA-sekvensering, robotisering, energilagring och blockkedjeteknik, kunde den innovativa utvecklingen fortsätta framåt.

Open AI:s Chat GPT-4 visade till exempel på kraften med AI i början på förra året när den uppnådde poäng i toppercentilen på en rad standardiserade test inom allt från juridik till matematik. På provet för den amerikanska advokatexamen satte den poäng i den 90:e percentilen, ett stort kliv från den 10:e percentilen som GPT-3,5 fick år 2022.

Annons

Priset på Bitcoin ökade med mer än 40% under bankkrisen i USA under 2023, vilket bekräftade kryptovalutans roll som en försäkring mot fel i USA:s och Europas banksystem. Sedan FTX-krisen under 2022 har vi än inte sett tecken på att Bitcoins framfart bromsat in. Sedan dess har nästan 163 miljoner transaktioner på cirka 3,6 biljoner dollar gjorts, 373 000 nya bitcoin har utfärdats och 187 miljoner nya adresser har tillkommit. Dessutom fortsatte Bitcoin att stiga i värde under året medan SEC planerade sitt godkännande av 11 stycken Bitcoin spot-ETF:er, som blev officiellt i början av 2024.

Den 8 december godkände den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) den första genterapin i USA. Den är utvecklad av CRISPR Therapuetics och Vertex Pharmaceuticals, och Casgevy kommer behandla patienter med svår sicklecellanemi (SCD) och beta-talassemi.

På lång sikt tror vi att företag som offrar kortsiktig lönsamhet för att investera i innovativa teknologier ska kunna få lönsamma tillväxtmöjligheter. Vi tror även att innovation bör vara en källa till positiv deflation, då det minskar kostnader och ökar produktivitet. Trots det har många äldre bolag tillgodosett riskavvärjande och kortsiktiga aktieägare genom att köpa tillbaka aktier, stärka vinsterna och öka utdelningarna. Genom att göra det har många företag begränsat forskning och utveckling – och riskerar nu att vara dåligt förberedda på den potentiella eliminering av mellanhänder som är förknippad med disruptiv innovation. På grund av det här och flera andra skäl så tror vi att innovation som äger rum utanför breda aktieindex har stora möjligheter att förändra spelplanen under 2024 och framåt.

Cathie Woods framtidsspaningar

Vår forskning visar att synergier mellan olika disruptiva teknologier kommer definiera det här årtiondet. De följande fem tekniksegmenten; artificiell intelligens, DNA-sekvensering, robotisering, energilagring och blockkedjeteknik – är på väg att smälta ihop vilket kan påverka den globala ekonomin mer än den första och andra industriella revolutionen.

De tekniska framstegen som sker nu skulle kunna accelerera den globala ekonomiska tillväxten från 3% per år under de senaste 125 åren till över 7% per år under de närmsta 7 åren. Genombrott inom AI borde till exempel göra det möjligt för robotar att förnya tillverkningsindustrin, för robotaxis att förvandla transportindustrin och för programvara att öka produktiviteten bland arbetare. Vi berättar mer om dessa, och andra genombrott, i ARK Invests Big Ideas 2024: Disrupting The Norm, Defining The Future.

// Cathie Wood, CEO and managing director at ARK Invest

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. Fonden förvaltas av Avanza Fonder i samarbete med ARK Invest. För information om hur fonden förvaltas, faktablad & informationsbroschyr se avanza.se/avanzabyark

Relaterade inlägg