Då lämnar Riksbanken och Fed räntebesked 2024 – och vad betyder styrränta?

Av Felicia Schön

19 mar 24

Share

Riksbanken har de senaste två åren höjt styrräntorna kraftigt från 0 till 4 procent för att motverka den skenande inflationen. Nu är inflationen äntligen på väg ner och flera väntar sig räntesänkningar under året. Men hur fungerar styrräntan egentligen? Och när får vi räntebesked i år?

Så fungerar styrräntan

Styrräntan (tidigare reporäntan) bestäms av Riksbanken. Riksbanken styr Sveriges penningpolitik och är oberoende av vilket parti som styr Sverige, det ska alltså ej förväxlas med finanspolitik, som beslutas av regeringen.

Sverige är en liten ekonomi i ett världssammanhang. Det innebär att världens centralbanker har stor påverkan på Sverige. Om andra stora centralbanker som Europeiska centralbanken (ECB) eller USA:s centralbank (Fed) gör ändringar i sina räntor är det stor sannolikhet att Sverige tar efter.

För bostadsägare med bolån är styrräntan intressant eftersom den, förenklat, påverkar kostnaden för banker att låna pengar. Det kan i sin tur spilla över på ditt bolån. Men, en höjning av styrräntan betyder inte att din bolåneränta nödvändigtvis ökar med lika mycket som styrräntan höjs. Banker sätter själv räntan och har möjlighet att höja med både mer eller mindre än styrräntans förändring. Dock betyder sänkt styrränta med stor sannolikhet att bankerna kommer sänka räntan i någon grad.

Datum för räntebesked 2024 för Riksbanken i Sverige, Fed i USA och ECB i Eurozonen

Med höga räntor är det många hushåll som är hårt pressade och längtar efter lättnader för räntekostnaderna – för den som vill ha koll har vi samlat alla datum för räntebesked 2024:
Nytt för i år är att svenska räntebesked ges oftare, hela åtta (planerade) räntebesked får vi i år.

Hur kommer räntan förändras 2024?

I samband med vartannat räntebesked ger Riksbanken ut dokumentet ”Penningpolitisk rapport”. I den presenteras en prognos för hur räntan kommer förändras framöver. Vill man ha extra koll på hur beslutstagarna ser på framtiden kan det vara nyttig att spana in – även om man ska ha med sig att det är just en prognos. Nästa rapport släpps i samband med räntebeskedet 27 mars.

I Sverige förväntar sig marknaden en första sänkning av styrräntan innan sommaren, antingen vid majs räntebesked eller vid junis. Därefter får vi se om det kommer fler sänkningar och hur stora det blir. Personligen tror jag att vi kommer sluta året på en styrränta någonstans runt 3-3,5 procent (nuvarande styrränta är 4 procent) – baserat på hur räntesänkningar har sett ut historiskt.

Historiskt har Riksbanken tydligt följt efter hur andra centralbanker, som Fed och ECB, gjort med styrräntan. Men denna gång spekuleras det i att Riksbanken faktiskt kan ta ledartröjan och vara först ut – det beror på att svensk ekonomi har kylts av mer och snabbare, sannolikt på grund av att svenskarna är högt belånade med stor del rörliga räntor vilket gör oss räntekänsliga. Samtidigt finns det en oro att värdet på den svenska kronan skulle påverkas negativt (försvagas) av att Riksbanken sänker räntan först, vilket då skulle kunna spä på inflationen igen. Vi får se hur det blir helt enkelt!

Annons

Vad påverkar ränteförändringar?

En av de faktorer som mest påverkar Riksbankens beslut om räntehöjningar är inflationen. Inflationsuppdateringar i Sverige presenteras av Statistiska Centralbyrån i mitten av varje månad för föregående månad. Dvs i mitten av mars publiceras statistik för inflationstakten februari 2023 – februari 2024.

I det fall inflationen inte minskar av räntehöjningarna som planerat, kommer Riksbanken behöva behålla styrräntan på nuvarande nivå för att ekonomin ska bromsa in. Så därför kan det vara bra att hålla utkik efter inflationssiffror också, det är en bra indikation för eventuella ränteförändringar.

Nu ser vi ljuset i tunneln!

/Felicia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg