Därför investerar jag i jämställda företag

Det kallas ibland för att ”ta det röda pillret” – att nå nya sanningar och insikter som gör att man aldrig kan gå tillbaka till att se världen på samma sätt som man gjort. Metaforen om det röda pillret kommer från filmen Matrix, då huvudpersonen Neo, efter misstankar om att något inte står rätt till med verkligheten han befinner sig i, får välja mellan att ta ett rött piller och lära sig sanningen eller ta ett blått piller och återgå till sin trygga illusion om livet. Precis som Neo så har jag svalt både ett och annat ”rött piller” de senaste åren som lett till insikter som påverkat mig och mina handlingar eftersom att ”once you see it – it can´t be unseen”.

Ett positivt samband mellan jämställdhet och lönsamhet

En insikt som påverkat mig i flera aspekter, men framför allt mitt sparande, är frågan om kvinnlig representation i styrelser och ledningar. Vi är många som tittar på faktorer som utdelning, nyckeltal eller historisk utveckling när vi placerar våra pengar. Numera tittar jag alltid på ytterligare en parameter – den om kvinnor i ledande positioner. Anledningarna till att det blivit viktigt för mig är flera. Först och främst vill jag välja att placera mina pengar i företag som gör gott och inser vikten av jämställdhet, då det är en fråga som är viktig för mig. Dessutom är det ett sätt för mig att som konsument påverka utvecklingen i samhället genom att göra aktiva val och stötta jämställda företag genom att köpa deras produkter och tjänster men även investera kapital i deras bolag.

Förutom kanske mer moraliska frågor finns det faktiskt en annan positiv aspekt som många inte känner till – att bättre jämställdhetssiffror leder till bättre lönsamhet. Undersökningar visar nämligen att företag med en högre andel kvinnor i beslutsroller genererar högre aktiekurser och således bättre avkastning.

Man kan ju tycka att vi inte ens ska behöva fundera över frågan om kvinnor i styrelser och ledningar år 2018. Men verkligheten, även om vi gärna vill tro annorlunda, är att vi inte alltid är så jämställda i Sverige. Det går dock åt rätt håll! I den senaste rapporten från stiftelsen AllBright kan vi till exempel läsa att antalet vd-kvinnor ökat med 65% sen förra året. Det är fantastiskt goda nyheter och jag hoppas trenden håller i sig då åtta av tio bolag trots allt fortfarande har mansdominerade ledningsgrupper.

Nyligen introducerade Kalifornien ett intressant initiativ för att få bukt på problematiken genom att lagstifta i frågan. Från och med slutet på 2019 måste alla börsnoterade bolag med huvudkontor i staten ha minst en kvinna i styrelsen. Frågan om kvotering och om det verkligen är den bästa lösningen finns det spridda åsikter om. Men när det fortfarande är aktuellt att ”en Johan väljer in en till Johan” på ledande position skadar det kanske inte att på en högre nivå undersöka vilka möjligheter det finns för att få till en fortsatt förändring.

En investering i framtiden

Hur vi agerar som individer ger resultat  – bland annat genom sättet vi väljer att spara på. För mig är valet att investera mina pengar i jämställda bolag något som kan liknas vid att placera i miljövänliga eller hållbara fonder. Det är en investering i framtiden och i bolag som prioriterar frågor viktiga för mig genom att på ledande positioner anställda fler kvinnor för att skapa företagsledningar och styrelser som efterliknar hur det faktiskt ser ut i världen. Och till alla er, både kvinnor och män, som tänker ”men vad spelar det egentligen för roll att jag väljer jämställda bolag när jag sparar, jag är ju bara en person” vill jag säga att det spelar jättestor roll.

Det är inte bara genom lagstiftning utan även genom att vi som konsumenter och investerare gör aktiva val att placera våra pengar bland bolag med jämställda styrelser och ledningar som vi kan visa att det är en fråga som är viktig. Därmed kan vi också påskynda processen bland företag som inte svalt det röda pillret än, och uppmuntra dem att se verkligheten som den är och agera genom att introducera fler kvinnor på ledande positioner.

Tips för dig som vill veta mer

Är du också intresserad av att investera i jämställda börsnoterade bolag i Sverige finns det en topplista på Avanza under Spara och Investera -> Aktier -> Aktieinspiration -> Temalistor -> Jämställda bolag (baserad på AllBrights rapport från 2018).

Lycka till med sparandet!

/Josefin Wenger, Sparcoach på Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg