Den sjätte räntehöjningen i rad – har vi sett toppen nu?

Av Felicia Schön

26 apr 23

Share

Ganska exakt ett år har passerat sedan Riksbanken började sin parad av räntehöjningar efter knappt 10 år av historiskt låga noll- och minusräntor. Dagens räntehöjning på 0,5 procentenheter är den sjätte höjningen det senaste året då Sveriges styrränta raskt gått från 0% till 3,5%. Så vad händer nu och kan vi ha sett toppen?

Idag höjdes styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,5 procent

Onsdagen 26 april kom med ännu ett räntebesked från Riksbanken. Den sjätte räntehöjningen i rad landade på 0,5 procentenheter. Det var i linje med vad marknaden förväntade sig. Den höjda styrräntan tillämpas från den 3 maj 2023.

Här kan du läsa mer om styrräntan, hur den fungerar och när det kommer räntebesked i år.

Ökade boendekostnader

Nu när tiden för extremt låga räntor är förbi har boendekostnaden sannolikt betydligt tuffare för många. För ett hushåll med 3 miljoner i lån med rörlig ränta har räntekostnaderna ökat från 3 750 kronor till 11 250 kronor i månaden (beräkning med boränta på tidigare 1,5% till nuvarande 4,5%). Det är en ökning med svindlande 200%. Men efter regn kommer solsken?

Om din bundna ränta går ut i år kan du läsa detta inlägg där jag tipsar om hur du kan tänka kring bolåneräntan just nu.

Och du – glöm inte att du inte bara ska drabbas av högre bolåneräntor när styrräntan höjs, du ska också förvänta dig en högre sparränta på ditt sparkonto. Just nu kan du förvänta dig en sparränta på minst 2,5%. Här kan du kika vad vi erbjuder på våra sparkonton just nu.

Historiskt har räntan sjunkit efter kraftiga höjningar

En tröst är i alla fall att det kan vända fort. Under finanskrisen 2008 höjdes styrräntan från 1,5% år 2005 tills den toppade på 4,75% efter närmare 3 år av regelbundna höjningar. Efter toppen av räntehöjningarna så dröjde det drygt ett halvår innan styrräntan var tillbaka på lägre nivåer än där höjningarna startade. Kommer vi se lika snabba sänkningar denna gång?Vad händer med räntan nu – har vi sett toppen?

Den enskilt största påverkan på eventuella justeringar av styrräntan är vad kommande inflationssiffror visar. I Sverige har inflationen varit hög under en längre tid, och till och med ökat, medan man i USA och Europa sett en stabil nedåtgående trend i inflationen. Vi fick dock se en ljusning när SCB publicerade inflationssiffror för mars månad och vi äntligen kunde se en minskning av inflationen i Sverige.

Kommande inflationssiffror, som brukar publiceras i mitten av varje månad för månaden innan, är avgörande för hur räntan kommer utveckla sig. Som läget ser ut just nu är det sannolikt styrräntan toppar med sommarens räntehöjning som förväntas ligga på en höjning på 0,25 procentenheter, för att därefter avta eller kanske till och med sjunka. Om det sker så toppar styrräntan på 3,75% för denna gång.

Sverige påverkas även i hög grad av vad den amerikanska centralbanken, Fed, väljer att göra med räntan. Innan nästa svenska räntebesked som sker den 29 juni, kommer Fed lämna två räntebesked – den 3 maj och den 14 juni. Med med tanke på den stabilt nedåtgående inflationen i USA och den skakiga banksektorn så är det osannolikt med några större höjningar.

Men, vad som händer i framtiden vet ju ingen. Så time will tell.

Jag försöker se det som att denna period av räntehöjningar har lärt oss (inte minst min generation, 90-talisterna) att pengar inte är gratis. Och det är en nog en nyttig lärdom för många som kan gynna samhället under en lång tid.

/Felicia

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg