Riksdagen delar inte ut allmänna tips

Konsumenträtten för Sveriges pensionssparare är på väg att stärkas ordentligt. Så länge regeringen håller vad de nu lovat. Detta står klart efter att finansutskottet berett regeringens lagförslag vad gäller flytträtt av pensionsförsäkringar och vilka avgifter som får tas ut vid detta. En viktig vinst för alla Sveriges miljontals pensionssparare!

Huvudfrågan är det lagförslag kring flytt av pensionsförsäkringar som regeringen la fram i våras och som finansutskottet nu berett. Ambitionen med förslaget var att det skulle förbättra och förenkla för människor som vill flytta sin pension och visst har förslaget sina bra delar. Överlag är det dock alldeles för tamt och innebär inte förbättrat konsumentskydd på riktigt. Det insåg en majoritet av riksdagens partier och i förra veckan gick Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna ut med en gemensam debattartikel där de sa att de för att rösta igenom regeringens förslag i riksdagen i nästa vecka, kräver att regeringen skyndsamt återkommer med ett ytterligare lagförslag med skarpa förbättringar.

Denna skrivelse finns nu också med i det betänkande som finansutskottet lämnar till Riksdagen inför omröstningen i nästa vecka:

Detta har regeringen lovat

Kravet på regeringen är framför allt att de återkommer med ett lagförslag som tydligt skiljer fondförsäkringar från traditionella pensionsförsäkringar. Vidare kräver utskottet dessa förbättringar:

  • Flyttavgifterna ska begränsas till att enbart motsvara de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av flytten.
  • Ett avgiftstak på flyttavgiften bör införas där kostnaden uttrycks i kronor och ören.
  • Försäkringar tecknade innan 1 juli 2007 bör omfattas av flytträtt.
  • Möjligheten att införa ett fribelopp vid flytt av små pensionsförsäkringar och automatisk flytt av försäkringar under fribeloppen vid byte av arbetsgivare för utredas.

Ett halvt steg i väntan på sjumilaklivet

Det här är mycket viktiga förbättringar och när de införs kommer vi kunna prata om fri flytträtt på riktigt. Att denna första proposition röstas igenom kan ses som ett litet första steg mot förbättrat konsumentskydd men det är först om nått år, när dessa krav kan genomföras, som vi får se det stora klivet. Så länge regeringen håller vad de lovat vill säga. Det kommer vi dock att följa noggrant och levererar inte regeringen på vad de lovat, kommer vi på Avanza inte vara rädda för att påminna dem om löftesbrottet.

Måste regeringen följa ett tillkännagivande?

Nej regeringen är inte rättsligt bunden av att följa ett tillkännagivande men enligt konstitutionell praxis ska de göra det. Som kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed sa när han gästade #Avanzapodden :

”Regeringen ska göra det som riksdagen begär. Riksdagen är folkets högsta företrädare i Sverige och det är inte några allmänna tips som riksdagen delar ut. Det är faktiskt skarpa krav på regeringen”. 

Det tycker vi låter både bra och rimligt och vi ser fram emot att noga följa utvecklingen av denna fråga. Det är ju trots allt människors ofta största sparande det handlar om och vi kommer alltid stå på spararnas sida!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg