Det här har påverkat småbolagen 2023

Av Avanza

04 jul 23

Share

Hållbarhet, digitalisering och transformering – de tre viktigaste trenderna framåt. Med detta i åtanke investerar Avanza Småbolag by Skoglund från de allra minsta bolagen och upp till 85 miljarder kronor i börsvärde. Det gör att vi kan hitta vinnare tidigt och följa med på resan när de växer och blir stora. Fredrik Skoglund som förvaltar Avanza Småbolag by Skoglund, berättar mer om fonden, börsen och trender just nu, i en lite längre text denna gång.

Småbolag är en vinnare över tid

Avanza Småbolag by Skoglund startade den 26 november 2020 och är upp med 7% till och med 30 juni 2023, vilket är 4% procentenheter bättre än småbolagsindex. Under samma period har börsen som helhet har stigit med 22 procent.

Det är tråkigt att småbolagen inte hängt med senaste 1,5 åren, men för sparande på lång sikt är mycket fortsatt i småbolagens favör (framförallt långsiktigt vinsttillväxt). Och, det är värt att upprepa att på lång sikt har fortsatt svenska småbolagsfonder varit en positiv del i det långsiktiga sparandet, med högst avkastning på lång sikt.

Sedan mars 2022, dvs sedan kriget startade, så är det uppenbart att så inte är fallet när vi tittar på utvecklingen.

Storbolagen är upp 17%, börsen +5% medan småbolagen tappat drygt 11% sedan mars förra året. Detta beror på många olika saker, men framför allt för att aktiemarknaden har ökat fokus på likviditet i aktierna, vilket gynnar storbolagen kraftigt.
För att nämna några ytterligare faktorer bakom detta, så är ett högre ränteläge, generellt sett, sämre för småbolagen (20% av småbolagen är fastighet/bygg) jämfört för storbolagen (bank gynnas av högre räntor) samt den svaga kronan gynnar de globala verkstadsbolagen mer än dito småbolag.

Med tanke på den stora skillnaden i utvecklingen börjar fler och fler strateger flagga för att det är dags att titta på småbolag. Vi hör dagligen kommentarer om att uppgången hittills är främst pga ett fåtal stora bolag (såväl i Sverige som i USA). Och, med tanke på att USA börsen åter är i en sk ”bullmarknad”, så talar strateger om att vi bör få se en större ”bredd” i uppgången vilket borde gynna småbolagen.

Konjunkturen fortsätter normaliseras – men är fortfarande robust

Första halvåret av 2023 har varit en fortsättning på mycket av det vi såg under 2022. Tyvärr fortsatt krig i Ukraina och stor geopolitisk oro, med allt vad det innebär, men även en ekonomi som fortsatt visat på uthållighet med historisk låg arbetslöshet.

Inflationen har fortsatt varit på en hög nivå och centralbanker fortsätter att höja styrräntorna för att komma till bukt med problemet. Inflationen och räntehöjningarna har slagit på konsumenternas köpkraft, speciellt i Sverige.

Räntehöjningarna har inneburit att räntekänsliga aktier såsom tillväxt-, fastighets-, bygg- och konsumentaktier har haft ett tufft första halvår på börserna. De aktier som inte haft denna exponering (speciellt de större bolagen – som sagt ovan) samt de som gynnats av stora orderböcker, har fortsatt att klara sig ganska bra på börsen. Men, som generell kommentar, värderingsskillnader mellan dessa olika grupperingar aldrig har varit på så hög nivå som nu.

Under sommaren och andra halvåret bör vi få tydligare signaler om vart inflation, räntor och konjunktur är på väg. En minskad osäkerhet och lugnare utveckling för inflation och räntor, skulle mycket väl kunna vara startpunkten för en vändning för småbolagen som strategerna talar om, speciellt med tanke på att värderingsgapet mot storbolag är på historiskt gynnsamma nivåer.

Det är aldrig kul när fonden minskar i värde, vilket varit fallet under det första halvåret, men vi är fortsatt positiva på längre sikt. Fonden har tyngts av att vi har stor andel av de mindre småbolagen samt att vi varit lite för försiktiga i vår konjunktursyn. Under den senaste månaden, har dock denna strategi visat sig fungera bättre och bättre.

För oss som sparar i fonden är det dock väldigt viktigt att man fortsätter att spara regelbundet även under sämre perioder, då det är oerhört svårt att pricka botten och lätt att gå miste om attraktiva köpnivåer.

Skälet till den historiska överavkastning för småbolagen är högre vinsttillväxt över tid, ”liten blir stor”, vilket sannolikt även kommer att vara fallet i framtiden. Jag har därför Småbolag som grunden i mitt sparande och inte bara en ”krydda”.

Jag hoppas att allt är bra med er alla och att ni får en skön sommar!
/Fredrik Skoglund, förvaltare av Avanza Småbolag by Skoglund.

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar minst 85% (och i praktiken 100%) av sina medel i ett mottagarfondföretag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för småbolagsfonders historiska avkastning jämfört med större bolag se avanza.se/avanzasmabolag Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg