Det statliga fondtorget försämras

Av Avanza

19 feb 21

Share

Nu har politikerna efter en del turer enats om huvuddragen för vårt nya premiepensionssystem. Som befarat handlar det om att ytterligare dra ner på valfriheten. Därtill ska en ny statlig myndighet ansvara för att utvärdera och handla upp de bästa fonderna. Minst sagt en rejäl utmaning och frågan är om det verkligen kommer att ge oss bättre pensioner?

Staten blir fondutvärderare

Kriterierna för vad som staten bedömer vara de bästa fonderna för pensionssparande är ännu inte helt tydliga. Det som nu indikeras är dock att upphandlingen kommer att ha fokus på ”kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet”.

Den nya myndigheten ska handla upp fonder till olika kategorier. Jag kan tänka mig att detta omfattande och kostsamma arbete inleds med att de handlar upp fonder till de stora kategorierna, t.ex. globala och svenska aktiefonder, innan de fyller på i andra fondkategorier.

Att förutspå vilka fondförvaltare som kommer att ge den högsta avkastningen i framtiden är inget lätt jobb. Vi får helt enkelt hoppas att de allra bästa fondutvärderarna vill börja jobba statligt kommande år. Historisk avkastning kommer ju säkerligen att vara myndighetens sätt för att screena av och skilja agnarna från vetet när de ska hitta bästa fonderna.

Men sedan handlar det ju om att förutspå exakt vilka fonder som sannolikt kommer att leverera bäst de närmaste 10–20 åren. Ett stort ansvar staten tar på sig och vi får hoppas att de i varje fall lyckas välja bort de sämsta fonderna.

Med de åtgärder som fondbolagen tvingats vidta för att vara kvar på fondtorget den senaste åren har jag faktiskt svårt att tro att det finns några skurkaktiga fondbolag kvar i systemet. Fondbolagen som finns på det statliga fondtorget idag har alla passerat ett nålsöga där de varit tvungna att bevisa att de sköter sin verksamhet seriöst.

Var tog valfriheten vägen?

Politikerna skickar med en skrivelse om att det ska mätas och följas upp att spararna upplever valfrihet, men begränsar samtidigt antalet fonder som vi ska kunna välja mellan.

Ca 150–200 olika fonder räcker nog hyfsat långt för många pensionssparare, men det svenska systemet har stuckit ut och rätt många av oss har ju nyttjat möjligheten att välja och vraka.

Enligt mig är det nog ganska troligt att antalet fonder blir i det lägre spannet de första åren, eftersom politikerna skriver att antalet fonder även ska styras av myndighetens möjlighet att på ett säkert och effektivt sätt göra sin upphandling.

Med 150 fonder kan vi nog räkna med att antalet fonder blir radikalt färre inom många kategorier. På dagens fondtorg finns det ett tjugotal olika kategorier bara för aktiefonder och det är svårt att tro att det kommer att finnas fler än ett par fonder att välja på inom vissa kategorier.

Samtidigt finns det nog ett antal mindre men duktiga fondbolag som kommer att stå över premiepensionssystemet. De stora fondbolagen kan enklare hantera flöden när fonder åker in och ut samt sköta all den administration och rapportering som myndigheten kommer att kräva.

Mycket kapital ska omplaceras

En farhåga som många framfört under den statliga utredningen är att ett gigantiskt stort sparkapital kommer att flyttas från befintliga fonder till nya och därmed påverka finansmarknaderna negativt.

För en fondförvaltare som på en dag tvingas sälja av halva fonden kan en sådan transaktion påverka avkastningen rejält.

Här verkar politikerna ha hörsammat branschen och de skriver nu att avregistrering av fonder från fondtorget bör genomföras med minimala negativa effekter. Skönt att de i varje fall vill att en vidare analys ska göras innan en stor del av ca 1500 miljarder kronor riskerar att flyttas om, puh!

Avanzas fonder för ditt premiepensionssparande

Avanza har tre av sina egna fonder tillgängliga för dig som har ett premiepensionssparande, vilket nästan alla över 18 år i Sverige redan har.

Vi ser gärna att du kan fortsätta spara i dem även inom det nya upphandlade premiepensionssystemet. Det finns ju inte några billigare fonder i kategorierna som Avanza Zero, Avanza Global och Avanza Emerging Markets tillhör.

Jag kompletterar med ett eget pensionssparande

Men vi får nu vänta och se vad som händer… I början på året dyker det orangea kuvertet med information om vårt statliga pensionskapital upp i våra brevlådor.

Det brukar jag se som en påminnelse om att jag ska se över att jag inte pensionssparar i dyra och dåliga fonder.

Men tyvärr, oavsett om jag byter fonder i år för det långsiktiga premiepensionssparandet är ju risken stor att mina fonder går till tvångsförsäljning och att jag måste göra ett aktivt omval redan nästa år.

Det är verkligen svårt att tro att den väg som nu har valts kommer att ge svenskarna bättre pensioner! Jag får nog höja mitt eget pensionssparande istället.

//Jesper Bonnivier, Vd Avanza Fonder

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg