Du förtjänar makten över din pension

Av Avanza

27 sep 23

Share

Visste du att det finns aktörer som låser in dina pensionspengar med onödigt höga avgifter – och samtidigt gör det svårt (och ibland omöjligt) för dig att flytta pengarna? Det är en lukrativ business och det är precis så de vill ha det.

Det här tycker vi på Avanza är obeskrivligt uselt, milt uttryckt.

Så, vad gör makthavare åt saken? Inte mycket, har det visat sig. I Finansinspektionens senaste rapport om pensionsflyttar (från den 15 september) står det klart att de anser att det inte behövs ytterligare lagstiftning för att förenkla flytt av tjänstepension utan att det ska vara ”upp till branschen” – det vill säga oss försäkringsbolag – att driva på förenkling.

Tyvärr är detta inget brådskande ärende för försäkringsbolagen – som fortsätter tjäna stora pengar på att våra tjänstepensioner är fastlåsta med höga avgifter. Svåra pensionsflyttar ligger minst sagt i deras intresse.

På vilket sätt försvåras pensionsflyttar?

Det är en rad omständigheter som försvårar en flytt. I FI:s slutsats framgår det att:

    1. Det bör vara fortsatta krav på samtycke till flytt, det vill säga att den arbetsgivare som betalat in tjänstepensionen åt dig måste godkänna. Det här innebär att en före detta arbetsgivare fortfarande har rätt att neka en pensionsflytt. Det är också omöjligt att flytta en tjänstepension om den före detta arbetsgivaren gått i konkurs.
    2. Provisioner vid flytt utvärderas inte. I stort sett alla försäkringsbolag (förutom Avanza) betalar ut höga provisioner till den som förmedlar en ny tjänstepensionskund till dem. Inte sällan innebär en hög provision till förmedlaren också höga avgifter till pensionsspararen (eftersom försäkringsbolaget vill tjäna mer pengar). Det ökar risken för att kunder fastnar med höga avgifter och dåliga villkor.
    3. Det går fortfarande inte att flytta alla tjänstepensioner med digital signatur. Snigelpost och långa handläggningstider är en rejäl tröskel som många har svårt att ta sig över.

Annons

Vad tycker våra kunder?

Precis som vi, har det visat sig. Under de senaste 12 månaderna har sammanlagt 25% av alla påbörjade flyttar till oss hindrats på grund av att den tidigare arbetsgivaren måste ge sitt samtycke till en tjänstepensionsflytt. Här är några röster från våra kunder:

  • ”Jag bad om förflyttning av min tjänstepension för ett år sedan och det hände ingenting. Jag förstår att det är min fd arbetsgivare som inte svarat på förfrågan och varit långsam.”
  • ”Flyttblankett med posten känns väldigt mossigt.”
  • ”Önskar att man kunde signera digitalt.”

Du förtjänar makten över dina pengar

Tyvärr är det fortfarande så att någon annan har bestämmanderätt över dina pengar som du har sparat ihop genom att arbeta. Vinnarna är försäkringsbolagen. Förlorarna är du och jag som arbetstagare ­– som i många fall inte har möjlighet att rädda våra pengar från höga avgifter.

Slutsatsen är enkel: Detta måste få ett slut – och makthavarna måste ta sitt ansvar så snart som möjligt, med hopp om att fler pensionssparare ska få bestämma över sina egna pengar.

Åsa Mindus Söderlund
VD Avanza Pension

Pensionsförsäkring tillhandahålls av Avanza Pension. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.

Relaterade inlägg