Ekonomisk jämställdhet – mer än lika lön

Jag är övertygad om att vår tids jämställdhet handlar om pengar, i termer av frihet och självständighet som ju ett eget kapital faktiskt innebär. Hur mycket kapital man behöver ha är såklart individuellt, men oavsett nivå blir det egna sparandet helt avgörande.

Varje generation har fått jobba hårt för sin tids jämställdhetsevolution. För min mormor var det självklart att jobba, men under vetskapen att hon inte kunde få vilket jobb som helst. Många jobb och tjänster var under hennes livstid bara till för män, precis som styrelserummen, politiken och herrklubbarna. Den striden tog hon tillsammans med kvinnorna i sin generation – och med facit i hand är det uppenbart att striden skapade nya möjligheter för deras efterträdare på arbetsmarknaden.

Några decennier senare tog nästa generation vid och drev förändringen vidare. För min mamma var det en självklarhet att genom högre utbildning kunna skapa sig större möjligheter för att få drömjobbet även i en mansdominerad bransch. Det som karaktäriserade hennes generation var inte längre skilda möjligheter utan stora löneskillnader mellan kvinnor och män. Den generationen kvinnor fick kämpa hårt för ändrade attityder och för rättvisa på arbetsmarknaden. Genom ett ökat politiskt inflytande och ett jävlaranamma uppnådde ännu en generation kvinnor resultat som skulle bli avgörande för dem och för deras döttrars framtid.

Jämställdheten har tack vare dessa kvinnors enastående insatser vunnit ny mark. För mig och många med mig är det idag självklart att inte låta sig begränsas av sitt kön och att alltid kräva lika lön för lika arbete. Att välja en partner som vill dela på föräldraledigheten och att se sysslorna i hemmet som ett gemensamt åtagande. Det tror jag är några anledningar till varför vi nu kan se att lönegapet på arbetsmarknaden minskar och att allt fler kvinnor gör ekonomiska klassresor.

Vikten av ett eget kapital

Att vara ung tjej i Sverige idag är på många sätt bättre än det någonsin har varit. Men trots det finns utmaningar kvar och även min generation behöver vår tids jämställdhetsevolution. Utmaningen må kanske vara mindre på arbetsmarknaden men är desto större på våra sparkonton.

Enligt en Sifo-undersökning som gjorde i mars 2018 har män i snitt mer pengar på sparkontot än kvinnor. Män sparar dessutom i större utsträckning i aktier och fonder som leder till högre avkastning medan kvinnor hellre lägger pengarna på hög i sparkonton. Det är en utveckling som sätter spår i jämställdheten. Trots att allt fler kvinnor har en allt högre månadslön ökar männens förmögenheter mer än våra. På kort sikt kan det verka oproblematiskt, men på längre sikt slår det hårt mot kvinnors självständighet och makt.

För inte så länge sedan rapporterades det i media att kvinnor i delar av Stockholm inte har råd att skilja sig. Bostadspriserna är för höga och det saknas helt enkelt kapital till kontantinsatsen för att kunna styra över sin livssituation. Oron över ett litet sparkapital gör även att kvinnor i större utsträckning inte vågar byta jobb, vilket i sig ofta innebär att de inte får den löneutveckling de annars skulle ha fått, och har svårare att starta eget. Dessutom är 70 procent av Sveriges fattigpensionärer kvinnor och helt utan ett privat pensionssparande.

Ta steget mot en ökad självständighet

Personligen tycker jag att sparande, i alla dess former, är något av en utmaning. Jag har själv aldrig köpt en aktie och har rätt nyligen blivit övertalad av min sambo att flytta över det lilla sparkapital jag har från sparkontot till mitt nya ISK-konto. Jag vågar aldrig ge mig in i diskussioner om börsen och övertygar mig själv att det säkert löser sig för mig ändå. Trots det inser jag att det är dags att se över sparandet. Jag känner ett ansvar att föra vidare den förändring min mormor och många kvinnor både före och efter henne har drivit.

Att kämpa för lika rättigheter, för högre löner och för rättvis behandling var nog aldrig särskilt kul för dem, men nödvändigt. Lika lön må vara viktigt, men nu handlar det om det egna kapitalet och möjligheterna till samma nivå av självständighet. Genom att sätta sig in i privatekonomi, sparande, fonder och aktier värnar jag inte bara min egen självständighet utan även framtida generationers jämställdhet.

/Helena Walentowicz

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg