Fastighetsaktier utklassade nordiska börser under november

Av Avanza

07 dec 23

Share

Kärninflationen i USA och i Euroområdet fortsätter att falla då oktobersiffrorna uppgick till 4,2% respektive 4,0%. Preliminära november-data för Euroområdet visar på fortsatt fall till 3,6%. I USA är inflationen nu nere på två-års lägsta medan siffran för Euroområdet är den lägsta sedan april 2022.

Inflationsdatan följdes av relativt duvaktig kommunikation från både FED och ECB, vilkas räntepolitik till stor del styr stämningen även på de nordiska börserna. FED lämnade styrräntan oförändrad för andra gången i rad, och ordföranden Jerome Powell signalerade att den nuvarande åtstramningscykeln har kommit långt och noterade att Fed nu ”går försiktigt fram”. Därmed tog FED ett steg tillbaka från budskapet i september då de flaggade för ytterligare en räntehöjning. ECB, som också höll styrräntan oförändrad, kommunicerar nu på ett liknande sätt. Banken konstaterar att de tidigare räntehöjningarna fortsätter att 1) ha en kraftfull effekt på finansieringsvillkoren vilket 2) allt mer dämpar efterfrågan vilket i sin tur bidrar till att få ner inflationen.

Fallande inflationssiffror och duvaktig räntekommunikation från FED och ECB ledde till omedelbara nedgångar i de långa räntorna och kraftigt förbättrat sentiment på aktiemarknaden och särskilt för fastighetsaktier.

Hur utvecklades Avanza Fastighet by Norhammar?

Fastighetsaktier utklassade de nordiska börserna under november. Avanza Fastighet by Norhammar steg med 18,3%, vilket var ca 2% bättre än vårt jämförelseindex SIX Nordic Real Estate. Vi kan också glädjande konstatera att vi ligger före index även sedan fondens start och att fonden gett positiv avkastning på drygt 2% sedan årets start. Månadens rörelse visar hur den fundamentala uppsidan i fastighetsaktierna släpps lös på aktiemarknaden så snart oron för stigande räntor avtar på grund av att inflationen fortsätter att trenda nedåt. Vi tror att denna positiva trend kommer att fortsätta även om rörelsen sällan är spikrak.

Annons

Om räntor och obligationer

Hastigheten i ränteökningarna har lett till att ett antal – men långt ifrån alla – fastighetsbolag har utmaningar med att anpassa sin verksamhet. Jag vill dock påminna om att räntenivån i sig själv är långt ifrån dramatisk och faktiskt är lägre än den nivå som gällde under åren 2000-2009 innan centralbankernas ursinniga räntelättnadspolitik inleddes. Jag vill också påminna om att svenska fastighetsaktier under de åren gav tydligt positiv avkastning och utklassade börsen i övrigt, vilket belyser att fastighetssektorns långsiktiga värdeskapande förmåga ligger fast även i en miljö med nuvarande räntenivå och att den inte utgör någon systemrisk.

En av anledningarna till den låga värderingen av fastighetsaktier är oron för hur kommande obligationsförfall kommer kunna refinansieras. Jag konstaterar att obligationsmarknaden har förbättrats och att vi nu har flera exempel på fastighetsbolag som har kunnat ta upp nya obligationslån till räntenivåer som är i närheten av de räntenivåer som bankerna kan erbjuda. Det är också viktigt att de nordiska bankerna är mycket välkapitaliserade och därför teoretiskt kan öka sin utlåning till svenska kommersiella fastighetsföretag med miljardbelopp motsvarande de obligationsvolymer som förfaller 2023-25.

Sammanfattningsvis ser jag en mycket begränsad refinansierings-risk för sektorn som helhet även om variationerna mellan olika bolag som alltid är stor.

Största innehaven i fonden

  1. Castellum
  2. Balder
  3. Sagax B
  4. Nyfosa
  5. Catena
  6. Platzer Fastigheter Holding B
  7. Diös Fastigheter
  8. Whilborgs Fastigheter
  9. Cibus Nordic Real Estate
  10. Swedish Logistic Property B

Med hopp om ett fredligt Europa och stigande börser, Peter Norhammar, förvaltare Avanza Fastighet by Norhammar.

Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början. Fastighetsindex har gett högre chans till avkastning de senaste 10 åren (jämfört med OMXS30). Peter Norhammar förvaltade Länsförsäkringar fastighetsfond (2016 – 2020) som överpresterat OMXS30. För information, faktablad, informationsbroschyr samt uträkning för fastighetsindex historiska utveckling se avanza.se/avanzafastighet. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg