Fem enkla tips för att få en bättre pension oavsett ålder

Av Moa Langemark

10 jan 22

Share

Förutom din lön och hur länge du jobbat finns det flera saker som påverkar hur mycket ditt framtida jag kommer att ha i plånboken. Här kommer några enkla tips på hur du kan få en bättre pension oavsett hur gammal du är i dag.

1. Få koll på dina pensioner

Din pension består av tre delar: den allmänna pensionen som du tjänar in när du har inkomst och betalar skatt, tjänstepension som betalas in av arbetsgivaren och det egna privatsparandet som du själv sparar till.

I den allmänna pensionen finns den så kallade premiepensionen som du själv väljer om och hur den ska placeras. Gör du inget val placeras den automatiskt i den sjunde AP-fonden.

Tjänstepensionen betalas ut av arbetsgivaren men detta är inte en självklarhet,1 av 10 anställda har ingen tjänstepension Om det visar sig att du inte har tjänstepension är det viktigt att försöka bli kompenserad för detta av din arbetsgivare. Ju yngre du är, desto viktigare kommer tjänstepensionen vara i din totala pension. Det är du själv som väljer hur din tjänstepension ska placeras. Förutsättningarna ser dock olika ut mellan olika arbetsgivare och kollektivavtalsområden.

Den sista delen av pensionen utgörs av ditt privata pensionssparande. Detta behöver du sätta upp själv, till exempel genom automatiska överföringar varje månad till ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring.

Det kan låta trivialt men genom att någon gång per år gå igenom alla delar i din pension har du kommit ett stort steg på vägen till mer pengar i din framtida plånbok. Faktum är att det faktiskt är ganska få som har koll på sin pension – enligt AMF är var tredje sparare omedveten om att de har flyttat sin tjänstepension.

  • Ta hjälp av vårt verktyg Pensionsjakten för att hitta dina tjänstepensioner, se om de går att flytta till oss på Avanza och därigenom både kapa avgifterna och samla dina sparanden.
  • minpension.se kan du få koll på alla de olika delarna i din pension.

Annons

2. Skapa ett privat pensionsspar

Ju yngre vi är desto viktigare kommer vårt privata pensionssparande vara i vår framtida pension. Ett sparande på börsen, antingen i fonder eller i aktier, ger chans till högre avkastning då börsen historiskt har avkastat sju procent per år. Har du tiden på din sida har du all anledning att ha ditt sparande på börsen. Här är ett exempel som visar skillnaden i ett månadssparande på 3 000 kronor som växer med en procent per år och med sju procent per år (dagens värde). På 30 år är skillnaden drygt två miljoner kronor. På 45 år är skillnaden drygt nio miljoner kronor. Ett trevligt litet tillskott till ditt framtida jag alltså.

Genom att skapa ett mål för ditt sparande blir det enklare att hålla motivationen uppe i ditt långsiktiga sparande. Lite grann som att man springer snabbare när man ser målsnöret. När du satt upp ett sparmål hos oss kommer du att se hur ditt sparande utvecklas och jämföra detta med en prognos som också förändras i takt med att värdet på ditt sparande ändras. Du kan också simulera ett bättre och ett sämre scenario för att få en förståelse för om du är på rätt väg eller om du behöver justera något.

3. Håll nere avgifterna

Liksom att några procent högre avkastning varje år gör underverk för ditt sparande har avgifter samma effekt fast åt motsatt håll. Någon enstaka procent i högre avgift kan göra hundratusentals kronor i skillnad i ett långsiktigt sparande. Har du din tjänstepension utanför det kollektivavtalade är detta särskilt viktigt att hålla koll då det är vanligt att denna läggs i ett skal med avgift. Detta skal är oftast onödigt och gör mer skada än nytta. Om du till exempel har en genomsnittslön på 35 000 kronor och din tjänstepension har ett skal som kostar 0,6 procent kommer du efter 45 år att ha betalat mer än 1 miljon kronor i avgifter. Det motsvarar en extra pension på 8 000 kronor i månaden under 10 år. Du kan läsa mer om hur skalavgifter påverkar ditt sparande i detta inlägg.

4. Anpassa ditt sparande efter dina förutsättningar

När du sätter upp ditt sparande är det viktigt att utforma det så att du själv klarar av att hålla efter det. Tycker du att sparande är kul och vill vara aktiv finns det alla möjligheter att botanisera runt bland drygt 1 300 olika fonder och 11 000 aktier. Men det är viktigt att då också fortsätta vara aktiv under hela sparperioden och hålla koll på att sparandet utvecklas så som man hoppas och att risknivån hänger med.

Om du däremot inte vill lägga särskilt mycket tid på ditt sparande kan du ta hjälp av vår portföljgenerator för att skapa ett riskspritt sparande i fonder bland annat baserat på hur väl de har presterat historiskt, avgift och hållbarhetsnivå. Men du behöver ändå, åtminstone årligen, se över risknivån och eventuellt också balansera om.

Vill du göra det ännu enklare kan du använda dig av  Avanza Autosom är sex olika specialfonder (Avanza Auto 1-6), där risk och förväntad avkastning ökar för varje Auto. Varje enskild specialfond investerar huvudsakligen i andra fonder med så låga avgifter som möjligt och optimeras och rebalanseras automatiskt för dig som sparar. Du tar bara ställning till hur länge du vill spara och väljer sedan den Auto-portfölj som passar dig och din spartyp bäst.

5. Se över dina skydd

Även om det känns både fjärran och trist behöver vi i ett långsiktigt sparande också ta höjd för det oväntade. Som tur är finns det flera olika skydd som du kan använda för att skapa trygghet för din familj och dig själv.

Efterlevandeskydd

Lever du ihop med någon kan det vara en god idé att lägga till ett efterlevandeskydd till din pension. Det finns två olika typer av efterlevandeskydd: återbetalningsskydd och familjeskydd.

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får en utbetalning av det du tjänat in till din tjänstepension. I vissa tjänstepensioner finns återbetalningsskyddet automatiskt medan du i andra själv behöver lägga till det. Att ha ett återbetalningsskydd kostar ingenting men innebär att du inte får ta del av den så kallade arvsvinsten och därmed får en lägre pension. Arvsvinst innebär att om man dör kommer pengarna som blir över från den intjänade tjänstepensionen att fördelas mellan de andra spararna som lever och som inte heller har något återbetalningsskydd.

Ett familjeskydd liknar mer en försäkring och beror inte på hur mycket du själv tjänat in till din tjänstepension. Istället är det ett specifikt belopp som betalas ut till din familj. Familjeskyddet har en avgift som dras från de pengar som arbetsgivaren betalar in till din pension.

Har du vuxna barn och/eller en partner med en högre lön än du kan det vara en god idé att ta bort eventuella återbetalningsskydd eftersom du då får ta del av arvsvinsten.

Se till att bli kompenserad vid föräldraledighet och deltid

Kvinnors pension är 31 procent lägre än männens enligt Pensionsmyndigheten. Det beror framför allt på att kvinnor tar ut mer föräldraledighet, är hemma med sjuka barn i större utsträckning än män och jobbar mer deltid. Ett sätt att kompensera sin partner för detta är genom att föra över sin framtida premiepensionsrätt. Detta är dock bara möjligt om man är gifta med varandra. Ett annat alternativ är att starta ett privat pensionssparande till sin partner – även här är det viktigt att detta sparande görs till enskild egendom.

Skilsmässa kan minska din pension

Vid skilsmässa ingår inte den allmänna pensionen eller tjänstepensionen. Om din partner fört över sin framtida premiepensionsrätt upphör också detta men du får behålla de pengar som redan betalats ut till dig då de inte ingår i en bodelning. Däremot kan ditt privata pensionssparande ingå om du inte valt att göra det till en enskild egendom i ett äktenskapsförord. Även efterlevandeskydden förändras vid en skilsmässa och det är därför viktigt att även se över dessa.

Några avslutande tankar

Alla behöver då och då fundera över sitt pensionssparande och det finns nästintill oändligt med avvägningar man behöver göra som dessutom ändras över åren. Det kan kännas övermäktigt med all information som finns och att försöka se till alla olika scenarier man kan råka ut för. Men i slutänden kokar det hela egentligen bara ner till hur mycket tid och energi du vill lägga på ditt sparande. Förutom att man behöver ha en tjänstepension, alternativt kompenseras för en sådan, är det absolut viktigaste vid ett pensionssparande att:

  • Tänk på avgifterna, de är avgörande för hur mycket pengar du slutligen får i plånboken vid pension.
  • Våga ta risk och sprid ut den i ett långsiktigt sparande. Genom att ha ditt sparande på börsen ger du ditt sparande bra förutsättningar att växa.
  • Anpassa ditt sparande efter ditt eget intresse genom att ta hjälp av våra verktyg.

Lycka till med din sparresa!

/Moa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg