Fem konton, vägen mot mina drömmar

Rubriken på detta inlägg talar lite för sig själv, det kommer handla om att dela upp sin ekonomi i fem olika konton. Inlägget är skrivet av mig, som ung kvinna och student. Min ambition är att inspirera och uppmuntra andra att hitta nya vägar till att nå en strukturerad ekonomi. Personligen är struktur och kontroll två viktiga faktorer för mig och något som även smittar av sig på min ekonomi.

Jag har alltid varit sparsam, redan som barn började jag spara och då genom att lagra godis (vilket gjorde min bror galen) medan det idag har övergått till ett mer finansiellt sparande. Det jag har gjort för att få ökad struktur är att starta fem olika konton där jag varje månad vid utbetalning av studiemedel och lön fördelar mitt kapital.

För mig har dessa konton bidragit till att jag varje månad vet exakt hur stora mina utgifter är och kanske det bästa av allt – fått drömmar uppfyllda. Detta är de fem konton jag har valt att öppna och som fungerar bäst för mig, men det är individuellt och upp till dig att skapa de konton just du behöver. Ett tips är att ge dem ett personligt namn då det kan göra det hela lite mer inspirerande.

  • Fasta utgifter
  • Food truck
  • Pension
  • Because I’m worth it
  • Fickpengar

Fasta utgifter är a och o

Det första kontot kallar jag för fasta utgifter och är det viktigast kontot för mig. Här placerar jag det kapital som varje månad skall täcka mina månadsvis återkommande utgifter och som ingår i en genomtänkt budget. Kvartalsvis kollar jag över min budget och ser så att den stämmer mot de utgifter som var för föregående månad. Om det skulle visa sig att inte stämma undersöker jag varför och lägger upp en ny strategi för att möta de förändrade förhållandena. Detta gör att jag, oavsett hur mycket kapital jag får ut en månad, alltid vet hur mycket pengar det måste finnas på detta konto för att täcka mina utgifter.

Då jag är student innebär det att min inkomst från CSN försvinner under sommaren samtidigt som mina fasta kostnader fortfarande måste betalas. Därför börjar jag redan nu att bygga upp en buffert på detta konto. Bufferten gör att jag när sommaren kommer kan känna mig lugn och vet att tillräckligt med kapital finns.

Ett tips för att både spara in några kronor och för att förenkla betalningen av månadsutgifterna är att koppla eventuella autogiron eller E-fakturor till detta konto. Då sköter betalningarna sig själva, du kan spara pengar genom att inte behöva betala fakturaavgifter och framförallt hjälps vi åt att tänka på miljön med att spara in på papper.

Food truck á la Ida

Mitt Food truck-konto är det andra kontot där jag varje månad sätter undan ett bestämt belopp som skall täcka de utgifter jag har kring både inköp av matvaror samt kostnader för att gå på restaurang. Detta konto har jag kopplat till ett separat kort så att varje gång jag gör ett inköp kopplat till mat använder jag det och får på så sätt en tydlig bild hur stora mina matutgifter är. Rekommendationen är att ha detta kort så lättåtkomligt som möjligt så att du inte upplever det som en börda att göra överföringen varje månad.

Pension

För mig är det viktigt att börja pensionsspara i tid även om jag nu som student har ett mindre kapital att leva för varje månad. Jag ser det som att spara lite är början på något större, likt uttrycket ”En krona är början på en miljon”. Med en uttänkt strategi finns det goda möjligheter för kapitalet att växa sig stort. Därför sätter jag varje månad över en mindre summa pengar på ett ISK där det sedan fördelas ut på några fonder.

Because I’m worth it

För mig handlar sparande om att ges en möjlighet att uppnå de mål och drömmar jag har. Kontot ”Because I’m worth it” är det konto jag sparar på för att uppfylla mina drömmar. Här samlar jag det kapital som kan komma att användas till en framtida resa, ett dyrare inköp eller en lite finare middag som inte är inräknad i Food truck-kontot. Att spara till drömmar i min situation som student har enbart blivit möjligt tack vare min ekonomiska strategi jag presenterar i detta inlägg.

Fickpengar – tänk efter före

Det femte och sista kontot är fickpengar och det är till detta jag har mitt kort kopplat. Här samlar jag det kapital som blir över varje månad och ser dem som mina fickpengar. Dessa kan jag då använda till att unna mig att gå på bio, införskaffa en tröja eller köpa lite fina blommor hem. Genom medvetna val kan jag även här spara in några extra kronor om så skulle viljas, exempelvis kan jag tänka: ”Kommer jag verkligen att använda den här tröjan?”.

Dessa fem konton är med andra ord min ekonomiska strategi och tack vare den kunde jag för några veckor sedan uppfylla en dröm. Att få struktur och kontroll över sin ekonomi är något jag vill rekommendera alla. Vare sig ni vill använda er av mina fem konton eller hitta en egen strategi så ge det åtminstone ett försök.

Lycka till med ert framtida sparande!

/ Ida Tallskog, kontrollfreak och Sparcoach på Avanza.

#tjejersomsparar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.

Relaterade inlägg