Flera skäl att äga investmentbolag

Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare. Med all rätt. Det finns åtminstone tre riktigt bra skäl till att låta ett eller ett par av Stockholmsbörsens 11 investmentbolag ta plats i portföljen. Låt mig förklara varför.

En färdig mix

Ett investmentbolag är ett bolag som har som affärsidé att äga aktier i andra bolag och de fungerar därför lite som en fond, fast med färre innehav. Att du får flera innehav i ett, gör investmentbolagen till bra nybörjaraktier, eftersom du får en automatisk riskspridning.

På Stockholmsbörsen finns idag strax över 10 noterade investmentbolag, med olika inriktningar. Vissa fokuserar på att äga aktier i världsledande stora bolag, andra fokuserar på mindre tillväxtbolag. Vissa favoriserar börsnoterade innehav, andra har en stor del onoterade innehav eller en mix av båda kategorierna. Vissa investmentbolag är passiva ägare, andra desto mer aktiva med löpande operativt engagemang.

Bakom investmentbolag finns i princip alltid en stark ägarfamilj som huvudägare. Börsens största investmentbolag, Investor, som kontrolleras av familjen Wallenberg är ett bra exempel på detta. Investor fokuserar främst på stora svenska bolag som ABB, Atlas Copco och Ericsson, men har även ett par onoterade innehav i sin portfölj. Andra välkända investmentbolag på Stockholmsbörsen är familjen Douglas bolag Latour som satsar mycket på bolag som rider på megatrender såsom deras stora innehav i norska återvinningsbolaget Tomra, familjen Stenbecks Kinnevik som storsatsat på onlinebolag eller verkstadstunga Industrivärden som numera styrs av Fredrik Lundberg som även kontrollerar det fastighetstunga investmentbolaget Lundbergs. Andra exempel på välkända investmentbolag med en stark ägarfamilj som huvudägare är Öresund, Creades, Ratos, Svolder och Bure Equity.

Att investmentbolagen i regel har en långsiktig ägare av kött och blod, är något som talar till deras fördel. Genom att investera i investmentbolag sitter du ju i samma båt som, och delar incitament med, några av Sveriges mäktigaste finansprofiler.

Har slagit börsen i princip alla tidsperioder

Investmentbolagen passar inte bara nybörjaren. Nej, investmentbolagen som grupp, har med bred marginal slagit börsen under i stort sett alla tidsperioder. Det finns alltså all anledning även för den mest inbitna aktiespararen att äga ett eller ett par investmentbolag.

Hur värderas investmentbolag?

Substansvärde, substansrabatt och substanspremie är tre termer som är bra att ha koll på om du vill spara i investmentbolag. Det säger nämligen någonting om hur de är prissatta. Låt oss börja med substansvärde. Substansvärde är kort och gott värdet på ett investmentbolags tillgångar minus dess eventuella skulder. Substansrabatt och substanspremie å andra sidan, säger något om huruvida prislappen (börsvärdet) ligger över eller under bolagets substansvärde. Om bolagets aktiekurs är lägre än substansvärdet, säger man att aktien handlas till substansrabatt. Är investmentbolagets aktiekurs tvärt om högre än substansvärdet, handlas aktien med premie. Även kallat premievärdering. Låt mig förklara dessa två begrepp lite närmare.

Substansrabatt – När ett investmentbolag handlas till substansrabatt betalar du mindre för korgen av aktier som du får via investmentbolaget, än vad det kostar dig att köpa varje aktie direkt. Låt oss anta att du genom att köpa en aktie i investmentbolaget A för 80 kronor, indirekt blir ägare till en aktie i bolag B och en aktie i bolag C. Vi antar vidare att bolag B och bolag C:s aktier kostar 50 kronor styck på börsen. Du kan alltså antingen köpa dessa två aktier för 50 kronor styck, totalt 100 kronor, eller så kan du köpa investmentbolaget för 80 kronor, vilket ger samma underliggande exponering men till lägre kostnad.

Premievärdering eller substanspremie, innebär å andra sidan att du betalar mer för investmentbolaget, än vad det hade kostat dig att köpa de underliggande aktierna själv. Till exempel att du hade köpt en aktie i investmentbolag A till 120 kronor. Trots att en enskild aktie i bolagen som ingår, bara kostar 50 kronor styck, alltså totalt 100 kronor för bolag B och bolag C.

Historiskt har de flesta investmentbolag handlats till substansrabatt, vilket det finns goda skäl till. Framför allt eftersom du inte själv kan bestämma vilka bolag du placerar i, utan får ett helt paket av bolag. Likväl kan det finnas goda skäl till att ett investmentbolag handlas till premie. Du får en aktiv förvaltning av professionella huvudägare, som historiskt har visat sig ha bra affärsnäsa. Man kan se det som att man vid en premievärdering, betalar lite för att få ta del av kompetensen och affärsförmågan. En annan anledning som kan rättfärdiga en premievärdering är om det i investmentbolaget även ingår onoterade bolag. Dessa är annars svåra för dig som småsparare att investera i, eftersom de inte handlas på någon börs.

Är du nyfiken på huruvida ett specifikt investmentbolag handlas till premie eller rabatt kan jag tipsa om sajten ibindex.se De listar börsens olika investmentbolag och uppdaterar dagligen huruvida de handlas till rabatt eller premie. Ta dock inte eventuell rabatt/premie som en ensidig köp- eller säljsignal. Det kan som sagt finnas goda anledningar till endera.

Tre goda anledningar att äga investmentbolag

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns (minst) tre goda anledningar att äga investmentbolag:

  1. Du får automatiskt en god riskspridning
  2. Du får relativt ofta en substansrabatt, det vill säga du får innehaven ett lägre pris än om du köpt aktierna var och en för sig
  3. Du får en professionell förvaltning och tar rygg på erkänt duktiga investerare

Vilket bolag man sedan väljer beror på vilken investeringsfilosofi man har och hur övriga portföljen ser ut, men gå gärna in på de olika bolagens aktiesidor och klicks på fliken ”Om bolaget” som ligger ovanför kursgrafen. Där kan du se vilka bolag som är innehaven i just detta investmentbolag.

Lycka till!

//Johanna

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter fraån Avanza. 

Relaterade inlägg